Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 | nr 4 | 9-29
Tytuł artykułu

Kataster jako warunek reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Cadastre as a Condition of the Property Tax System Reforms in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opodatkowanie majątku nieruchomego jest tradycyjnym elementem systemu podatkowego w wielu krajach. Podatki majątkowe stanowią tę grupę danin publicznych, która jest najbardziej zróżnicowana pod względem formy i konstrukcji. Brak międzynarodowych standardów, które wyznaczałyby zasady konstrukcji podatków majątkowych, nie istnieje również jeden powszechnie akceptowalny ich system. Od momentu rozpoczęcia w Polsce reform mających na celu dokonanie zasadniczych zmian ustrojowych i politycznych wskazuje się na potrzebę zreformowania obowiązującego w Polsce systemu opodatkowania nieruchomości. Proponuje się zmianę formuły opodatkowania z funkcjonującego obecnie opodatkowania powierzchni na opodatkowanie w formule ad valorem, czyli na opodatkowanie wartości nieruchomości.(abstrakt oryginalny)
EN
Real property taxation is a traditional element of the tax system in many countries. Property taxes constitute the group of public levies that is the most diversified in the form and construction. There are no international stand-ards which would indicate the rules of constructing property taxes, no common-ly acceptable system exists either. Since the reforms that aim at introducing basic political changes in Poland started, the need to reform the Polish system of the taxation of property has been indicated. A change of the tax formula from the area taxation to ad valorem taxation, i.e. property value tax is suggested.(original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
9-29
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Bibliografia
 • Etel L., (red.) Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
 • Etel L., Opodatkowanie nieruchomości problemy praktyczne, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2001.
 • Etel L., Podatki i opłaty lokalne - czas na zmiany, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013.
 • Etel L., Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo Te-mida 2, Białystok 1998.
 • Felis P., System opodatkowania nieruchomości w Polsce, "Infos" 2012, nr 14 [wyd. on-line].
 • Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydanie XXV, PWN, Warszawa 1999.
 • Mastalski R., Prawo podatkowe II, część szczegółowa, Wydawnictwo C.H.BECK, Warszawa 1996.
 • Mikiciuk M., Podatek katastralny, jako docelowy system opodatkowania nieruchomości w Polsce w dobie kryzysu finansów publicznych, "Rzeczpospolita" z dn. 29.01.2013 r.
 • Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli Zintegrowanego Systemu Katastralnego w latach 2000-2005 (I półrocze), marzec 2006 [on-line].
 • Partnerstwo dla Członkostwa z Polską 1998 r., Centrum Informacji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 1998.
 • Wołowiec T., Reforma systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce szansą pobudzenia rozwoju lokalnego i regionalnego samorządów terytorialnych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 4 [wyd. on-line].
 • Wójtowicz K., System opodatkowania nieruchomości w Polsce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 • Wróblewska M., Kataster nieruchomości, [w:] J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318255
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.