Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 34 Marketing Przyszłości. Trendy.Strategie. Instrumenty Współczesne wyzwania przeobrażeń marketingu Problemy zarządzania i marketingu w konkurencyjnym otoczeniu | 75-87
Tytuł artykułu

Dylematy niezależnych i sieciowych przedsiębiorstw handlowych w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dilemmas of Independent and Chain Commercial Enterprises in The Period of Insecure Economic Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja dylematów rozwoju przedsiębiorstw handlowych w Polsce w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego oraz określenie ich skutków dla rozwoju sfery handlu. Analizą objęte zostały niezależne przedsiębiorstwa detaliczne i hurtowe oraz przedsiębiorstwa zintegrowane i funkcjonujące w sieci, w tym sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Przedmiotem rozważań są: nielojalność konsumentów, rosnące znaczenie ceny w konkurowaniu firm, procesy konsolidacji, nieuczciwe praktyki w łańcuchach dostaw, rosnące znaczenie nowoczesnych technologii w zarządzaniu i funkcjonowaniu firmy handlowej. Analizą objęto lata 2008-2012. Podstawę analizy stanowią dane GUS, w tym specjalnie zamawiane przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz wyniki badań w zakresie handlu detalicznego i hurtowego różnych ośrodków naukowych w kraju. Wykorzystano także wyniki własnych obserwacji i badań jakościowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli przedsiębiorstw handlowych i producentów FMCG oraz pracowników naukowych. (abstrakt autora)
EN
The aim of the paper is to identify the dilemmas of Polish commercial enterprises in the period of insecure economic development as well as to name its effects on economic development's sphere. The analysis will comprise independent retail and wholesale enterprises as well as chain enterprises, inter alia hypermarkets. The items of the consideration will be: consumer disloyalty, growing importance of prices in enterprises' competitiveness, consolidation processes, unfair practices in supply chains, growing value of new technologies in commercial enterprises' management. The period of analysis is 2008-2012. The base of the analysis will be GUS data, including those which were prepared to the order of the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research as well as results of surveys in retail and wholesale trade of various research centres in Poland. There will also be used results of own qualitative surveys and previous observations among representatives of commercial enterprises, FMCG producers and researchers. (author's abstract)
Twórcy
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
 • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie
Bibliografia
 • Dyba S., Innowacyjne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstw handlu detalicznego, "Handel Wewnętrzny", wrzesień-październik 2012.
 • Kaszuba K., Dylematy franczyzobiorców LD Holdingu, "Wiadomości Handlowe" 2014, nr 2.
 • Kłosiewicz-Górecka U., Zmiany w relacjach pomiędzy uczestnikami kanałów dystrybucji FMCG w Polsce w latach 1989-2011 i ich wpływ na konkurencyjność firm handlowych, "Management and Business Administration. Central Europe" 2012, nr 6.
 • Koszyk cen: Supermarkety rezygnują z wielkich inwestycji w ceny, http://www.portal spozywczy.pl/96941.html.
 • Maria Mickiewicz, analityk w banku Espirito Santo, http://www.portalspozyw czy.pl/967461.html.
 • Oświadczenie pisemne w sprawie zbadania przypadków nadużywania władzy przez duŜe supermarkety prowadzące działalność w Unii Europejskiej oraz przeciwdziałania im, Parlament Europejski, nr 0088/2007, http://www.europarl.europa.eu/ sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P6-DCL-2007-0088+0+ DOC+PDF+V0//PL&language=PL.
 • Piotrowski M., W pogoni za niską ceną. Polska smart-shopperami stoi, http://pieniadze.gazeta.pl/Kupujemy/1,124630,13085392,W_pogoni_za_niska_ce na __Polska_smart_shopperami_stoi.html (10.03.2014).
 • Raport o stanie handlu wewnętrznego w 2004 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy. Departament Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 • Rynek IT w Polsce i perspektywach jego rozwoju, w: Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2012. Temat specjalny: E-gospodarka, Bank Pekao, Warszawa 2013.
 • Sektor wielkich detalistów - tendencje i oddziaływanie na rolników i konsumentów, DzU C 255 z 14.10.2005.
 • Wojna cenowa nie popłaca, http://www.portalspozywczy.pl/97286.html.
 • Wolne i otwarte oprogramowanie w polskich przedsiębiorstwach, red. G. Konat, T. Smuga, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2011.
 • Woś R., Polski konsument ma najwyższe w Europie zakupowe IQ, http://biz nes.gazetaprawna.pl/artykuly/494884,polski_konsument_ma_najwyzsze_weuropie _ zakupowe_iq.html.
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach w 2012 r., GUS, Warszawa 2012, tablice_ICT_2012.zip.
 • Zielona Księga w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych i niespożywczych między przedsiębiorstwami, Komisja Europejska PL, Bruksela 31 01 2013, COM (2013) 37 final.
 • Zmieniłem branżę i nie żałuję - zawsze mogę liczyć na pomoc ekspertów, "Handlowiec. Franczyza czy niezależność", 2014, luty.
 • Znaczenie handlu w gospodarce narodowej. Wybrane aspekty, POHiD, Warszawa 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318241
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.