Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | Polityka społeczna w życiu społeczno-gospodarczym kraju | 105-123
Tytuł artykułu

Od państwa opiekuńczego do wielosektorowości w kształtowaniu dobrobytu społecznego - zmieniający się kontekst polityki społecznej w Polsce

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wielosektorowość w polityce społecznej lub, jak to się przedstawia w literaturze zachodniej w kształtowaniu dobrobytu społecznego, nie jest niczym nowym także w Polsce, ale trzeba przyznać, że swoją dynamikę w rozwoju zawdzięcza głównie reformom i zmianom, które nastąpiły w ostatnich latach. Relatywna skala udziału państwa, rynku i sektorów niekomercyjnych w zbiorowym zaspokajaniu potrzeb zmienia się w dalszym ciągu w większości państw europejskich. W Polsce, w przeciwieństwie do wizji z poprzedniego ustroju, państwo nie jest już uważane za jedynego usługodawcę. Wielosektorowość w praktyce polityki społecznej stała się faktem, jednak nie jest w dostatecznym wymiarze analizowana od strony naukowej. W dalszym ciągu brakuje opracowań teoretycznych ukazujących ten wymiar polityki społecznej od strony instytucjonalnego przenikania się sektorów, efektywności i skuteczności działań, czy międzynarodowej analizy komparatywnej systemów mieszanych. Analizowanie i prezentacja polityki społecznej przez pryzmat poszczególnych sektorów ma teoretyczne uzasadnienie. Jest to związane z istniejącą w teorii polityki społecznej zasadą wielosektorowości, polegającą na [...] równoczesnym funkcjonowaniu publicznych podmiotów polityki społecznej, organizacji pozarządowych i instytucji rynkowych, które dostarczają środków i usług służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa (i/lub człowieka). (fragment tekstu)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie
Bibliografia
 • Supińska J., Kantecki A.: Społeczne aspekty konsumpcji. W: Polityka społeczna. Red. A. Rajkiewicz. Warszawa 1979.
 • Supińska J.: Podmioty polityki społecznej - współzawodnictwo, współistnienie, współpraca. W: Wokół teorii polityki spoecznej. Red. B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska. Warszawa 2003.
 • Leksykon polityki społecznej. red. B. Rysz-Kowalczyk. Warszawa 2001.
 • Drakeford M.: Privatisation and Social Policy. London 2000.
 • Johnson N.: The welfare state in transition. Amherst 1987.
 • Leś E.: Od filantropii do pomocniczości - studium porównawcze rozwoju działalności organizacji spoecznych. Warszawa 2000.
 • Krzyszkowski J.: Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym spopłeczeństwem. Łódź 2005.
 • Rymsza M.: Aktywna polityka społeczna w teorii i praktyce. W: W stronę aktywnej polityki społecznej. red. M. Rymsza. Warszawa 2003.
 • Abrahamson P.: Conceptualizing welfare pluralism and welfare mix. W: Welfare state - historia, kryzys i przyszłość nowoczesnego panstwa opiekuńczego. Instytut Socjologii UW 1997.
 • Rose R.: The State's Contribution to the Welfare Mix. University of Strathclyde, Studies in Public policy. no 140.
 • Evers A.: Shifts in the Welfare Mix - Introducing a New Approach for the Study of Transformations in Welfare and Social Policy. W: Shifts in welfare mix. Their Impact on Work, Social Services and Welfare Policies. Eds. E. Adalbert, H. Wintersberger. Vienna 1988.
 • Hatch S., Mocroft I.: Components of Welfare. London 1983.
 • Blair T.:Compact on Relations between Government and the Voluntary and Community Sector in England 1998.
 • Anioł W.: Europejska polityka społeczna - implikacje dla Polski. Warszawa 2003.
 • Głąbicka K.: Europejska przestrzeń socjalna. Warszawa 2002.
 • Grewiński M.: Europejski Fundusz Społeczny jako instrument integracji socjalnej. UE. Warszawa 2001.
 • Golinowska S.: Od państwa opiekuńczego (welfare state) do państwa wspierającego pracę (workfare state). W: praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji. Red. B. Balcerzak-Paradowska. Warszawa 2003.
 • Developments in British Social policy. Eds. N. Ellison, Ch. Pierson. London 1998.
 • Golinowska S.: Przyszłość państwa opiekuńczego i systemu zabezpieczenia społecznego. "Polityka Społeczna" 2005.
 • Restructuring the welfare state: Political Institutions and Policy Change. Eds. B. Rothstein, S. Steinom. New York 2002.
 • Krzyszkowski J.: Między państwem opiekuńczym a opiekuńczym społeczenstwem. Łódź 2005.
 • Sendrowicz M.: Subsydiarność jako zasada ustrojowa w Unii Europejskiej. W: Subsydiarność. Red. D. Milczarek. Warszawa 1998.
 • Millon-Delson Ch.: Zasada subsydiarności - założenia, historia, problemy współczesne. W: Subsydiarność. Red. D. Milczrek. Warszawa 1998.
 • Klebes H.: Zasada subsydiarności w pracach Rady Europy i jej relacjach z UE. W: Subsydiarność. Red. D. Milczarek. Warszawa 1998.
 • Golinowska S.: Decentralizacja - inny wymiar polityki społecznej. W: Dekada polskiej polityki społecznej od przełomu do końca wieków. Warszawa 2000.
 • Gilowska Z.: Decentralizacja systemu budżetowego jako warunek konieczny zasady subsydiarności. W: Subsydiarność. red. D. Milczarek. Warszawa 1998.
 • Rymsza M.: Kontraktowanie zadań publicznych jako forma współdziałania państwa i organizacji non-profit. W: Wokół teorii polityki społecznej. Red. B. Rysz-Kowalczyk, B. Szatur-Jaworska. Warszawa 2003.
 • Szarfenberg R.: Słabości trzeciego sektora i partnerstwa publiczno-prywatnego. "Trzeci Sektor" 2005/2006, nr 4.
 • Dilemmas of the welfare mix - The New Structure of Welfare in an Era of Privatization. Eds. U. Ascoli, C. Ranci. New York 2002.
 • Drakeford M.: Privatisation and Social Policy. Cardiff 2000.
 • Powell M., Hewitt M.: Welfare State and Welfare Change. Buckingham 2002.
 • Rodger J.: From a welfare state to a welfare society. London 2000.
 • Wiśniewski J.: Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej. Warszawa 2005.
 • Rymsza M.: Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń europejskich. "Trzeci Sektor" 2005, nr 2.
 • Kaczmarek T., Pysz P.: Ludwig Erhard i społeczna gospodarka rynkowa. Warszawa 2004.
 • Abramowski E.: Idee społeczne kooperatyzmu lub kooperatywa jako sprawa wyzwolenia ludu pracującego. Warszawa 1928.
 • Evers A., Rauch U., Stitz: Von oeffentlichen Einrichtungen zu sozialen Unternehmen - Hybride Organisationsformen im Bereich sozialer Dienstleistungen anders zu debken. " Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit" 2003, Heft 1.
 • Defourny J.: Przedsiębiorstwo społeczne w poszerzonej Europie: koncepcja a rzeczywistość. "Rynek Pracy" 2005, nr 1.
 • Loss M.: Spółdzielnie socjalne we Włoszech. "Trzeci Sektor" 2005, nr 2.
 • Lloyd P.: Partnerstwo i przedsiębiorczość społeczna: budowanie społeczeństwa obywatelskiego przy jednoczesnym zaspokajaniu zapotrzebowania na usługi społeczne. W: Praca, kształcenie, partnerstwo. Red. M. Kubisz. Warszawa 2004.
 • Miller Ch.: Producing welfare. Houndmills, Basingstoke, Hampshire 2004.
 • Balcerzak- Paradowska B.: Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Warszawa 2004.
 • Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie. Red. J. Hrynkiewicz. Warszawa 2002.
 • Dahme H.J., Wohlfahrt N.: Zur Theorie eines aktivierenden Sozialstaats. Aktivierender Staat: Neues Leitbild fuer die Sozial und Gesellschaftspolitik? "Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit" 2001. nr 1.
 • Osborne D., Gaebler T.: Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Poznań 2005.
 • Dobrowolska M.: Sektor publiczny we współczesnej gospodarce rynkowej. W: Studia z zakresu zarządzania publicznego. Red. J. Hauser. Kraków 2001.
 • Grewiński M.: O potrzebie obywatelskiej polityki społecznej. "Ulotka" 2005, nr 15.
 • Dziewięcka-Bokun L.: Rola państwa w realizacji polityki spoecznej w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. W: Polityka Społeczna - teksty źródłowe. Red. L. Dziewięcka-Bokun, K. Zamorska. Wrocław 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318179
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.