Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 26 Banki w warunkach niestabilnej gospodarki | 115-129
Tytuł artykułu

Adekwatność kapitałowa spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Warianty tytułu
The Capital Adequacy of Polish Credit Unions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podlegające odrębnym w stosunku do banków wymogom regulacyjnym spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe od października 2012 r. zostały objęte nadzorem państwowym, a także w tym segmencie rynku istnieje wymóg dostosowania funduszy własnych do skali działalności oraz posiadania współczynnika wypłacalności na określonym poziomie. Celem opracowania stała się analiza uwarunkowań wprowadzania oraz mierników adekwatności kapitałowej w uniach kredytowych, analiza aktualnych wskaźników kapitałowych i proponowanego miernika adekwatności kapitałowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce, a także ocena potencjalnego wpływu nowej normy ostrożnościowej w sektorze biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na kapitał. Wprowadzenie normy adekwatności kapitałowej w polskich uniach kredytowych zmniejszy rozbieżność regulacyjną kas i banków oraz dostosuje polskie kasy do zaleceń instytucji międzynarodowych. Rozważania prowadzone są w oparciu o studia literatury przedmiotu, aktów prawnych, analizy danych statystycznych, a także kalkulacji matematycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
Credit unions regulated separately in relation to banks from October 2012 will be subject to the state supervision and it will be introduced in this segment of the market requirement to adjust the equity to the scale of operations and also they have to have a solvency ratio above a certain level. The purpose of the article was an analysis of the determinants of entry and measures of capital adequacy of credit unions, the analysis of current and proposed capital ratios measure capital adequacy credit unions in Poland, as well as the assessment of the potential impact of the new prudential standards in the sector, taking into account the need for capital. The introduction of capital adequacy in the Polish credit unions will reduce regulatory divergence of credit unions and banks and it will adjust the regulations of these institutions to the recommendations of international institutions. The considerations are carried out based on the study of literature, legislation, statistical data analysis and mathematical calculations. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Borgen S.O. (2004), Rethinking incentive problems in cooperative organizations, "The Journal of Socio-Economics" 2004, nr 33.
 • Branch B., Grance D. (2008), Technical Guide: Credit Union Regulation and Supervision, World Council of Credit Unions, Madison.
 • Credit Union Shares and Regulatory Capital Under Basel III (2012), WOCCU, Madison.
 • Credit Unions in Poland: Diagnostic and Proposals on Regulation and Supervision (2010), The World Bank Report No. 59432, Washington.
 • Dyrektywa 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177/1.
 • Fonteine W. (2007), Cooperative Banks in Europe - Policy Issues, IMF Working Paper, Nr 157.
 • Goddard J., McKillop D., Wilson J.O.S. (2012), Regulatory Change and Capital Adjustment of Financial Institutions, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 1531570
 • Golec M.M. (2004), Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Golec M.M. (2011), Mechanizmy bezpieczeństwa w uniach kredytowych, [w:] Globalny kryzys finansowy - rozważania nad bezpieczeństwem rynku finansowego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2011, nr 33.
 • Gradoń W. (2011), Kapitał jako element adekwatności kapitałowej, [w:] Adekwatność kapitałowa w ocenie bezpieczeństwa banku, (red.) M. Capiga, W. Gradoń, G. Szustak, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Guiding Principles Effective Prudential Supervision of Cooperative Financial Institutions (2011), UCURN, Madison, http://curegulators.org/curegulators_resources
 • Hannafin K.M.G., McKillop D.G. (2007), Deposit insurance and credit unions: an international perspective, Journal of Financial Regulation and Compliance, Vol. 15, No 1.
 • Informacja dla Komisji Nadzoru Finansowego Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 roku (2013), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, http://www.knf.gov.pl/Images/Raport_SKOK_2012_tcm75-34755.pdf
 • Kamiński W. (2007), Rozwój spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce. Podstawowe parametry finansowe, [w:] Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe: charakterystyka, rozwój, otoczenie, pod red J. Ossowskiego, Biblioteka kwartalnika naukowego Pieniądze i Więź, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot.
 • Model law for credit unions (2005), World Council of Credit Unions, Madison, http://www.woccu.org/bestpractices/legreg
 • Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie współczynnika wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z dnia 11 czerwca 2013 r., http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/502/projekt/59503/katalog/59510
 • Raport Roczny Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej za 2010 (2011), http://www.skok.pl/-/media/Dokumenty%20do%20pobrania/skokpl/SPRAWOZDANIE-zarzadu2010.ashx
 • Sawicki P. (2011), Możliwe wymogi regulacyjne w zakresie ograniczania ryzyka instytucji kredytowych, KNF, http://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/SKOKI_spotkanie.html
 • Uchwała nr 1 Zarządu Kasy Krajowej z dnia 2 kwietnia 2003 r. ws. normy dopuszczalnego ryzyka dotyczącej kapitału SKOK.
 • Uchwała nr 4 Zarządu Kasy Krajowej z dnia 19 grudnia 2011 r. ws. systemu analizy KAPER.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dz.U. nr 1, poz. 2 z pózn. zm.
 • Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, Dz.U. 2012, poz. 855.
 • Wilcox J.A. (2011), Reforming credit union Capital requirements, Berkeley http://www.haas.berkeley.edu/groups/finance/Credit%20Union%20Capital%20Reform%20Wilcox%2020110303.pdf
 • Zaufanie do wybranych instytucji sektora finansowego. Wyniki badań opinii indywidualnych klientów posiadających zdeponowane środki pieniężne w instytucjach finansowych, KNF, tns Pentor, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318091
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.