Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 25 Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej | 139-150
Tytuł artykułu

Tożsamość kulturowa regionu w aspekcie integracji europejskiej - przykład Kaszub

Warianty tytułu
Cultural Identity of the Region in the Aspect of the European Integration - Example of Cassubia
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tożsamość jest wyrazem pewnej przynależności do określonej kultury, która jest pojęciem szerszym. W ramach ogólnie rozumianej kultury można wyróżnić kulturę specyficzną dla danego regionu. W zakresie kultury regionalnej istnieje i trwa pewna tożsamość społeczna (grupowa). Odmianami tożsamości grupowej są tożsamość regionalna i kulturowa. Tożsamość kulturową regionu można określić jako identyfikację z samym regionem oraz przynależnością ludzi do pewnej wspólnoty etnicznej. Celem pracy jest diagnoza i ocena tożsamości kulturowej Kaszub w relacji do integracji europejskiej oraz analiza kluczowych pojęć związanych z podejmowanym problemem. Wnioski z analizy literatury oraz dostępnych w mediach wyników badań, świadczą o odbudowie kaszubskości w Polsce i w Europie jednakże wciąż wymagają wielu starań, aby utrzymać i rozwijać kaszubską odrębność. (abstrakt oryginalny)
EN
Identity is an expression of belonging to a particular culture, which is a broader concept. The culture in genera and specific which can be distinguished in the region. In terms of regional culture exists a certain social identity (group). There are varieties of regional and cultural group identity. Regions cultural identity can be defined as the identification of the region and people belonging to certain ethnic community. The aim of work is the diagnosis and assessment of cultural identity in relation to Cassubia in the context of European integration and analysis of key concepts related to the undertaken problem. Conclusions from the analysis of literature, and available in the media research indicate that cassubian is reconstructed in Poland, however, still require a lot of efforts to maintain their distinctiveness. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Błaszczyk M. (2003), Rozważania nad lokalną tożsamością mieszkańców Wrocławia, [w:] Z. Kurcz, Z. Morawski (red.), Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji. Studium porównawcze rozwoju ekonomicznego i procesów społecznych na przykładzie Wrocławia i Lipska, Wrocław.
 • Bokszański Z. (1989), Tożsamość - interakcja - grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej, Łódź.
 • Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej (1999), D. Lalak, T. Pilch (red.), Wrocław.
 • Encyklopedia socjologii (2002), Warszawa.
 • Hofstede G.J., Kultury i organizacje (2007), PWE, Warszawa.
 • Iwankiewicz-Rak, L. Rak (2006), Public relations w gminach jako podmiotach non profit - obszary adaptacji instrumentów, [w:] Public relations w teorii i praktyce, red. D. Tworzydło, T. Soliński, Wyd. WSIIZ, Rzeszów.
 • Mazurek M., Piotrowski A. (2007), Public relations rejonu Kaszub, [w:] Public relations - narzędzia przyszłości, red. T. Soliński, D. Tworzydło, Wyd. Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 • Obracht-Prondzyński C. (2008), Nie ma Kaszub bez Polonii? Dylematy tożsamościowe Kaszubów, [w:] Tożsamość i przynależność. O współczesnych przemianach identyfikacji kulturowych w Polsce i w Europie, red. M. Kempny, G. Woroniecka, P. Załęcki, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Słownik socjologiczny (1997), K. Olechnicki, P. Załęcki (red.), Toruń.
 • Słownik współczesnego języka polskiego (1996), Wilga, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2002), Procesy kulturowe w organizacjach. Koncepcja, badania i typologia kultur organizacyjnych, Dom Organizatora, Toruń-Łódź.
 • Synak B., Czarno-żółta tożsamość, Pomerania, 02.03.2011, wywiad http://www.kaszubi.pl/?p=news_comm&id=3339.
 • Szwed R. (2003), Tożsamość a obcość kulturowa, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 • W kierunku Europy regionów. Analiza socjologiczna (2011), pod red. J. Erenca i A. Szopny, Wydawnictwo Maszoperia Literacka, Sp. z o.o., Gdańsk.
 • Wódz K., Wódz J. (1999), Regionalizmy w perspektywie analiza: większość- mniejszość, [w:] Kultury regionalne i pogranicza kulturowe a świadomość etniczna. Studia etnologiczne i antropologiczne, red. I. Bukowska-Floreńska, t. II, Wyd. US, Katowice.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318043
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.