Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 25 Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej | 107-121
Tytuł artykułu

Starsi konsumenci siłą napędową rozwoju przedsiębiorstw, sektorów, gospodarek?

Warianty tytułu
The Older Consumers as a Driving Force of Companies, Sectors, Economies?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest pokazanie zachodzących zmian zachowań konsumpcyjnych w perspektywie starzejących się społeczeństw oraz ich wpływu na konieczne działania dostosowawcze zarówno pojedynczych przedsiębiorstw, jak i całych gospodarek. Wydaje się to być szczególnie istotne, biorąc pod uwagę rosnący udział osób starszych w populacji oraz ich siłę nabywczą. Badania wykazały, że stosunkowo łatwa segmentacja starszych konsumentów na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak wiek, nie pozwala jednak na wyróżnienie grup jednakowo reagujących na ofertę marketingową. Konieczne jest uwzględnienie wielu dodatkowych czynników, jak: stan zdrowia, aktywność społeczna i zawodowa, czy dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Opracowanie stanowi wkład do dalszych interdyscyplinarnych rozważań naukowych nad wiekiem, jako determinantą zachowań konsumpcyjnych i komunikacji przedsiębiorstw z klientem, co stanowić będzie uzupełnienie luki w wiedzy oraz w badaniach nad zagadnieniami omawianymi w niniejszym opracowaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to present the ongoing changes in consumers behaviour in the perspective of an ageing of society process as well as their impact on the necessary adaptations of both individual companies and entire economies. It is particularly important given the increasing share of older people in population and their purchasing power. Findings showed that, while it is relatively easy to segment the mature market on the basis of objective characteristics such as age, it does not allow to distinguish groups of equally responsive to marketing offerings. It is necessary to include variety of additional determinants as: health status, economic and social activity or life-changing events. The paper is a contribution to the further interdisciplinary scientific considerations of age as a determinant of customers behaviour and marketing communications, what appears to be needed to complement gaps in knowledge and researches on issues discussed in the study. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Baron S. (2008), An elder's reflection on marketing to the elderly, The Marketing Review, Vol. 8, No. 4.
 • Bombol M., Słaby T. (2011), Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • CBOS (2011), Mania kupowania, czyli o postawach konsumenckich Polaków, Komunikat z badań, BS/5/2011, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa.
 • Cole C., Laurent G., Drolet A., Ebert J., Gutchess A., Lambert-Pandraud R., Mullet E., Norton M.I., Peters E. (2008), Decision making and brand choice by older consumers, Marketing Letters, Vol. 19.
 • D'Addio A.C. (2011), Social policy for sustainable and inclusive growth: Intergenerational Solidarity in an Ageing World, Materiały konferencyjne: European integration process in the new regional and global settings, Warszawa 19-20 października 2011.
 • Encyclopedia of Aging (2002), red. D.J. Ekerdt, Macmillan Reference USA, New York.
 • Eurostat (2011), http://epp.eurostat.ec.europa.eu, z dnia 10.11.2011.
 • GUS (2011), Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl, z dnia 15.11.2011.
 • Herve C., Mullet E. (2009), Age and factors influencing consumer behaviour, International Journal of Consumer Studies, Vol. 33/2009.
 • Kowalski D. (2010), Kampanie reklamowe dla seniorów, Marketing w Praktyce, www.e-gospodarka.pl, z dnia 21.11.2011.
 • Kurkiewicz J. (1992), Podstawowe metody analizy demograficznej, PWN, Warszawa.
 • Medina K., Migliaccio J. (2009), 77 Truths about marketing to the 50+ consumer, Medina Associates, Pennsylvania.
 • Meiners N., Rester D., Reidl A., Seeberger B. (2011), The Significance of the Retirement Market, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, Vol. 3, No. 3.
 • Moschis G.P. (1996), Life stages of the mature market, American Demographics, http://findarticles.com, z dnia 21.11.2011.
 • Moschis G.P., Lee E., Mathur A., Strautman J. (2000), The maturing marketplace: buying habits of baby boomers and their parents, Greenwood Publishing Group, Westport.
 • Rosset E. (1959), Proces starzenia się ludności, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa.
 • Stroud D. (2005), The 50 plus market: why the future is age-neutral when it comes to marketing and branding strategies, Kogan Page Limited, London, Philadelphia.
 • Styś M. (2006), Konsument bez metryki, Marketing w Praktyce, 6/2006.
 • Sudbury L., Sincock P. (2009), A multivariate segmentation model of senior consumers, Journal of Consumer Marketing, Vol. 26/4.
 • Świtała M. (2008), Samoocena stanu zdrowia i jej wpływ na zachowania konsumentów w starszym wieku, Gerontologia Polska, tom 17, nr 3.
 • Thompson N.J., Thompson K.E. (2009), Can marketing practice keep up with Europe's ageing population? European Journal of Marketing, Vol. 43, No. 11/12.
 • Tinkham S.F., Lariscy R.W., Avery E.J. (2009), Political advertising and the older electorate, Journal of Advertising, Vol. 38, No. 2.
 • UOKiK (2009), Badanie konsumentów III wieku, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 • Woszczyk P. (2009), Rynek usług i dóbr konsumpcyjnych dla seniorów - stan obecny i perspektywy, w: Przyszłość demograficzna Polski, red. J.T. Kowaleski, A. Rossa, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 231, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318037
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.