Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 25 Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej | 51-65
Tytuł artykułu

Zmiany w poziomie urodzeń i płodności kobiet w krajach Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Changes in the Level of Fertility of Women in the Countries of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W poszczególnych krajach Unii Europejskiej zmiany zachodzące w polityce ludnościowej i rodzinnej zmierzające do zwiększenia liczby urodzeń nie miały jednakowego natężenia ani też kierunku. Jednak ogólna poprawa mierników wykorzystywanych do analizy zmian zachodzących w poziomie urodzeń była zauważalna już nawet na przestrzeni niezbyt długiego czasu, tj. lat 2000-2008. O ile w 2000 roku w zdecydowanej większości krajów członkowskich na 1000 osób przypadało powyżej 10 urodzeń żywych, to spośród krajów nienależących wówczas do Unii Europejskiej jedynie w Rumunii i na Słowacji współczynnik urodzeń żywych przewyższał 10%c. Osiem lat później najniższą rodność zanotowano w tzw. starych państwach członkowskich: w Niemczech, Austrii, Włoszech i Portugalii. Jedynym nowym członkiem UE ze wskaźnikiem niższym niż 10‰ były Węgry. Na początku omawianego okresu, tj. w 2001 roku żaden kraj nie mógł pochwalić się wielkością współczynnika dzietności choćby zbliżoną do prostej zastępowalności pokoleń. W zdecydowanej większości - a zwłaszcza w krajach, które nie należały wówczas do Unii Europejskiej - na jedną kobietę w wieku rozrodczym przypadało niewiele ponad jedno dziecko. Jednakże w ciągu pierwszej dekady XXI wieku w niemal całej Unii Europejskiej miernik ten, rzutujący na odtwarzanie pokoleń, zaczął systematycznie rosnąć. Kobiety mieszkające w krajach wysoko rozwiniętych realizują swoje zamierzenia prokreacyjne w późniejszym wieku. Istotny wpływ na przesunięcie okresu aktywności prokreacyjnej mają warunki życia oraz poziom rozwoju różnego rodzaju usług, w tym zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia i edukacji. (abstrakt oryginalny)
EN
In the individual countries of the European Union changes in policy of population and family in order to increase the number of births have had neither the same force or even direction. However, the overall improvement of the measures used for the analysis of the changes in the level of births was evident already even during not very long time, as years 2000-2008. In 2000, the majority of member countries noticed more than 10‰ live births per 1000 persons, while in the countries not members of the European Union only in Romania and Slovakia, the rate of children born live exceeded 10. Eight years later, the lowest rate occurred among the old member: Germany, Austria, Italy and Portugal. The only new members of the EU with an index of less than 10‰ were Hungary. In 2001, no single country could boast in value of total fertility rate even close to a straight substitution for generations to come. In the majority of countries - and especially in countries that didn't belong to the European Union - there were little more than one child per one woman in the reproductive age. Fortunately, during the first decade of the 21 ST century in almost the whole of the European Union this ratio began to systematically increase. Women living in countries highly developed are pursuing their objectives in procreation at a later age. Significant impact on the movement of the activity of the procreation age have the conditions of living and level of development of different kinds of services, in particular protection of health and education. (original abstract)
Twórcy
  • Polskie Towarzystwo Demograficzne
Bibliografia
  • Balcerzak-Paradowska B. (2009), [w:] Biuletyn RPO - Materiały nr 67 Zeszyty Naukowe, Warszawa.
  • Balicki J., Frątczak E., Nam Ch.B. (2007), Przemiany ludnościowe. Fakty-interpretacje-opinie, UKW, Warszawa.
  • Polska w Unii Europejskiej", 2009, GUS.
  • Roczniki demograficzne z lat 2007, 2008 i 2010.
  • Rosset E. (1975), Demografia Polski, t. II: Reprodukcja ludności, PWN, Warszawa.
  • Sobczak I. (1992), Obraz demograficzny województw nadmorskich Polski w latach 1946-1990, Instytut Bałtycki, Gdańsk.
  • Szukalski P. (2006), Publiczne wsparcie dla rodzin we współczesnej Francji, Ekspertyza przygotowana na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
  • Wojtowicz W.J. (2000), Polityka społeczna w Szwecji - wybrane zagadnienia, [w:] Dzietność kobiet polskich w okresie transformacji ustrojowej, (red.) Ewa Frątczak i Izydor Sobczak, Warszawa.
  • Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski, raport 1999-2000, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318023
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.