Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 25 Demografia i bezpieczeństwo społeczne krajów Unii Europejskiej | 11-32
Tytuł artykułu

Zmiany w stanie liczebnym, ruchu naturalnym i wędrówkowym oraz strukturze ludności według wieku w krajach Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Changes in the Size, Vital Statistic, Migration and Structure of Population by Age in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono dynamikę niektórych zjawisk demograficznych w krajach UE w ostatnich kilkunastu latach. Poprzedziła je charakterystyka rozwoju liczebnego ludności w świecie według kontynentów, pokazując wysokie tempo przyrostu ludności w Afryce i innych kontynentach i bardzo niskie w Europie. Przemiany demograficzne w 27 krajach UE przedstawiono w dwóch grupach: w grupie piętnastu "starych" krajów i w grupie dwunastu "nowych" krajów. Uczyniono tak dlatego, gdyż rozwój demograficzny wielu krajów dokonywał się w przeszłości w niejednakowych warunkach gospodarczych i politycznych oraz społeczno-kulturowych. Podział taki ułatwił prezentację różnic występujących w dynamice i strukturze ludności między tymi grupami państw oraz wskazanie przyczyn tego stanu rzeczy. Różnice te dostrzega się zarówno w tempie rozwoju liczebnego ludności, jak też w ruchu naturalnym i wędrówkowym oraz strukturze ludności według wieku, w tym zwłaszcza w stopniu zaawansowania starości demograficznej. Przedstawione w opracowaniu współczynniki przyrostu naturalnego ludności oraz współczynniki dzietności ogólnej kobiet świadczą, że kraje UE znalazły się w końcu lat 90. i na początku XXI wieku w głębokim regresie demograficznym. Dotyczy to zwłaszcza krajów byłego obozu socjalistycznego, a także wielu krajów Europy Zachodniej. Współczynniki dzietności z 2008 roku porównane z danymi z 2000 roku wskazują, że większość krajów UE wychodzi jednak powoli z regresu demograficznego w jakim pozostawały przed kilkoma laty. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents dynamics of some demographic phenomena in EU countries in last few years. It was preceded by the characteristics of the population development in the world by continents, showing a high rate of population growth in Africa and other continents and very low in Europe. Demographic change in the 27 countries of the EU are presented in two groups: in a group of fifteen "old" countries and in a group of twelve "new" countries. The division was made because, the demographic development of many countries in the past changed unequal as far as economic, political and socio-cultural conditions are concerned. Moreover, it helped to present the differences in the dynamics and structure of the population between the two groups of countries and to identify the reasons for this state of affairs. The differences can be seen in the rate of population growth, vital statistics and migration, structure of population by age, especially in degree of advancement in demographic aging stage. Presented in the paper natural increase rates and total fertility rates of women, suggest that EU countries were in the late nineties and early twenty-first century in a deep demographic regression. This is especially true for the former socialist countries as well as for many countries in Western Europe. However, fertility rates from 2008 compared with the data from 2000 show that all in all the majority of EU countries are slowly coming out of the demographic decline in what remained a few years ago. (original abstract)
Twórcy
 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Bibliografia
 • Buchanan P.J. (2006), Śmierć Zachodu, Wydawnictwo Wektory, Wrocław.
 • Holzer J.Z. (2003), Demografia, PWE, Warszawa.
 • Mesarović M., Pestel E. (1977), Ludzkość w punkcie zwrotnym. Drugi Raport dla Klubu Rzymskiego, PWE, Warszawa.
 • Rządowa Rada Ludnościowa (2010), Sytuacja Demograficzna Polski, Raport 2009-2010, Warszawa.
 • Rocznik Demograficzny 2001.
 • Rocznik Demograficzny 2002.
 • Rocznik Demograficzny 2003.
 • Rocznik Demograficzny 2005.
 • Rocznik Demograficzny 2009.
 • Rocznik Demograficzny 2011.
 • Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2003.
 • Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2009.
 • Secomski K. (1973), Wstęp do: Granice wzrostu. Pierwszy Raport dla Klubu Rzymskiego, PWE, Warszawa.
 • Strona Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318011
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.