Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 | nr 9 | 26-42
Tytuł artykułu

Audyt personalny jako narzędzie wyszukiwania talentów

Autorzy
Warianty tytułu
Personnel Audits as a Tool for Talent Spotting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W dzisiejszym turbulentnie zmieniającym się otoczeniu jednym z największych problemów strategicznych, z jakim borykają się działy personalne organizacji, jest starzejąca się kadra, niedobór odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz skutecznych menedżerów. Żeby temu zaradzić, firmy są zmuszone wprowadzać programy zarządzania talentami oraz kluczowymi kompetencjami, a także kształtować liderów, którzy potrafi ą sobie radzić w najróżniejszych okolicznościach. W niniejszym artykule poruszono kwestię programów zarządzania talentami. Jednym z nowszych trendów w tej sferze jest to, że akcent jest przenoszony z obszaru rekrutacji na obszar rozwoju. Specjaliści ds. HR widzą potrzeby kształtowania nowych liderów organizacji oraz planowania sukcesji, a mimo to istniejące systemy rozwojowe w polskich firmach nie są doskonałe. Pozytywne jest natomiast to, że działy personalne przedsiębiorstw mają świadomość słabych stron opracowanych programów i konieczności ich poprawy. Żeby sprostać pojawiającym się trendom, niezbędne jest opracowanie narzędzi, które pozwolą na skuteczne wyszukanie talentów spośród obecnych pracowników organizacji. Takim narzędziem może być audyt personalny ze względu na swój wieloetapowy charakter, a przez to dużą precyzję w ocenie potencjału pracowników. W niniejszym tekście przedstawiono istotę audytu personalnego - jego definicję, cechy i cel, a na koniec zaprezentowano korzyści z jego stosowania.(abstrakt oryginalny)
EN
In today's turbulently changing environment, some of the greatest strategic problems faced by HR departments include ageing staff , as well as a shortage of suitably qualified employees and effective managers. To remedy this, companies must implement management programmes for developing talent and leadership. This article addresses the issues of talent management programmes. The latest trend in this area is that the focus has moved from the area of recruitment to the area of development. HR professionals see the need for developing new leaders but the development systems used in Polish companies are not sufficient. However, on the positive side, HR departments in companies are aware of the weaknesses in existing programmes and the need to improve them. To address such emerging trends it is necessary to develop tools that will permit an effective search for talent among current employees. The author suggests that personnel audits can be such a tool because of their multistage character, and therefore their high precision in the assessment of employee potential. This text presents the essence of personnel audits - their definition, characteristics and purpose, and finally the benefits of their use.(original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
26-42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Armstrong, M., 2011, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Cannon, J.A., McGee, R., 2012, Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Career Advisory Board - Job Preparedness Indicator 2013, Harris Interactive Public Relations Research, http://careeradvisoryboard.org/public/uploads/2013/11/cab-2013-jpi-rr-fi nal-11-5.pdf [dostęp: 19.02.2014].
 • Deloitte, 2011, Czy polscy pracodawcy sprostają nowym wyzwaniom? Trendy HRM w Polsce, Raport, Deloitte Development LLC, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_HR_Trendy_2011.pdf [dostęp: 20.02.2014].
 • Deloitte, 2013a, 2013 Top Five Global Employer Rewards Priorities Survey, Deloitte Development LLC, http://www.deloitte.com/view/en_US/us/Services/consulting/human-capital/d04c97cf6e94d310VgnVCM3000003456f70aRCRD.htm [dostęp: 21.02.2014].
 • Deloitte, 2013b, Elastyczność i zmiana horyzontów. Trendy HR 2013, Deloitte Development LLC, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Raport_trendyHR%202013_PL_1.pdf [dostęp: 21.02.2014].
 • Deloitte, 2013c, Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów 2013, Raport, Deloitte Development LLC, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_PierwszeKroki-NaRynkuPracy_2013_1.pdf [dostęp: 21.02.2014].
 • Górniak, J., 2013, Bilans Kapitału Ludzkiego. Trudny rok: pracodawcy o poszukiwaniu pracowników w I połowie 2013 roku, http://bkl.parp.gov.pl/system/files/Downloads/20131210102325/BKL__wyniki_4ed_badania_pracodawcow.pdf?1386667418 [dostęp: 20.02.2014].
 • Ingram, T., 2011, Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Kopeć, J., 2011, Audyt menedżerski jako element audytu personalnego, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, vol. 853, s. 53-66.
 • Stabryła, A., 2008, Teoretyczne i metodyczne aspekty audytu personalnego, w: Pocztowski, A. (red.), Prace z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 5-17.
 • Pocztowski, A., 2008, Zarządzanie talentami w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Reilly, P., Williams, T., 2012, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Sapeta, T., 2009, Wykorzystanie audytu personalnego w kształtowaniu płynności zatrudnienia, w: Zimniewicz, K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie - nowe kierunki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Stuart-Kotze, R., Dunn, C., 2013, Skuteczne zarządzanie talentami. Odkryj potencjał swoich pracowników, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Wawrzyniak, M., 2011, Diagnoza kadr. Audyt personalny w organizacji, Personel i Zarządzanie, nr 12, s. 42-45.
 • Wyzwania HR. Raport 2013 , Grupa Pracuj Solution, http://moznainaczej.com.pl/download/Wywiady/Wywiady2013/Wyzwania_HR_2013.pdf [dostęp: 19.02.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171318005
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.