Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 | nr 9 | 115-128
Tytuł artykułu

Motywacyjny aspekt samooceny systemu zarządzania przez pracowników w sektorze publicznym

Autorzy
Warianty tytułu
The Incentive Aspect of Performing an Assessment of the Management System by Employees in the Public Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor przeanalizował warunki i możliwe korzyści z dokonywania samooceny systemu zarządzania instytucji publicznej, której uczestnikami są pracownicy. Wymóg dokonywania samooceny funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych wynika z tzw. standardów kontroli zarządczej, wydanych przez ministra finansów na podstawie ustawowej delegacji. Zaangażowanie pracowników w samoocenę może być jednym z czynników motywacyjnych dla pracowników. Umiejętne wykorzystanie samooceny może zwiększyć ich zaangażowanie, kształtować pozytywne środowisko wewnętrzne sprzyjające współpracy, kreatywności i innowacyjności. Aby te efekty nastąpiły, samoocenę należy umiejętnie przeprowadzić. W artykule wskazano, że: - pracownicy muszą mieć poczucie, że ich zdanie wyrażane w samoocenie jest poważnie traktowane przez kierownictwo, - środowisko wewnętrzne powinno sprzyjać dzieleniu się wiedzą, - przygotowując samoocenę, należy wziąć pod uwagę istniejący podział między polityką a administracją publiczną. Autor pozytywnie ocenia przyjęty w polskich standardach zarządzania jednostkami publicznymi pomysł zastosowania bezpośredniej partycypacji pracowniczej poprzez metodę wyrażania opinii (ocen). Daje ona bowiem możliwość osądu tej informacji przez kierownictwo. Zastrzega jednak, że nieumiejętne posługiwanie się narzędziem samooceny może - zamiast pozytywnych rezultatów motywujących pracowników - w rzeczywistości działać wprost przeciwnie.(abstrakt oryginalny)
EN
The author of this article explains that an assessment of an organization's management system is a process of obtaining useful information and opinions about the organization from its personnel. The requirement to use assessment in the public sector in Poland follows from the standards issued by the Minister of Finance based on statutory delegation. As a result of the involvement of employees in assessment, managers receive a valuable instrument for motivating employees. The skilful use of self-assessment tools can increase employee engagement as well as creating a favourable internal environment conducive to collaboration, creativity and innovative ideas. However, to fully benefit from employee involvement in the area typically attributed to managers (decision making) this assessment must be skilfully performed. The article argues that: - employees need to feel that their views are taken seriously by managers, - the internal environment should foster the sharing of knowledge, - it must take into account the existing division between politics and public administration. The author favourably assesses the idea of direct employee participation through expressing opinions adopted in the Polish standards of public management as it gives the managers an opportunity to evaluate this information. However, incompetent handling of this assessment tool, instead of bringing positive results in motivating employees, can actually have the opposite effect.(original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
115-128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Cierniak-Emerych, A., 2011, Partycypacja pracownicza w zarządzaniu procesami, w: Nowosielski, S. (red.), Podejście procesowe w organizacjach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 169, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 346-352.
 • Dukaj, I., 2009, Wpływ działań kierowniczych na zachowania pracowników, Wydawnictwo Internetowe E-bookowo, Będzin.
 • Hamrol, A., Mantura, W., 2006, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Izdebski, H., 2005, Administracja w systemie politycznym, w: Hausner, J. (red.), Administracja publiczna, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 219-232.
 • Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MF nr 15, poz. 84.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, http://federacja-ngo.pl/narzedzie-samooceny,115,l1.html [dostęp: 16.03.2014].
 • Lewicka, D., 2010, Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • NIK, 2010, Funkcjonowanie kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego w gminach województwa pomorskiego, nr ewid. P/09/132/LGD)); Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,6540.html [dostęp: 16.03.2014].
 • NIK, 2011, Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, nr ewid. P/10/132, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,8628.html [dostęp: 16.03.2014].
 • NIK, 2012, Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej, nr ewid. P/11/022, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrola,10038.html [dostęp: 16.03.2014].
 • Rostkowski, T., 2012, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Rybkowski, R., 2012, Ziemią i pieniędzmi, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Rudolf, S., Skorupińska, K. (red.), 2012, Bezpośrednie formy partycypacji pracowniczej. Polska na tle starych krajów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • The Online Recruitment Resource, 2011, Monster Global Poll Reveals Employee Opinions Are Ignored, http://www.onrec.com/news/news-archive/monster-global-poll-reveals-employee-opinions-are-ignored [dostęp: 16.03.2014].
 • Tokarski, S., 1996, Samoocena efektywności kierowania. Jaki jesteś kierowniku?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Sajkiewicz, A., 2010, Kultura pracy menedżera kreacją kapitału ludzkiego, w: Milczarek, S. (red.), Kultura pracy menedżera, Placet, Warszawa, s. 45-63.
 • Sasorski, S., 1937, Założenia gospodarki personalnej w administracji publicznej, Przegląd Organizacji, nr 9, s. 229-235.
 • Szelągowska-Rudzka, K., 2012, Bezpośrednia partycypacja pracowników w mikro i małych przedsiębiorstwach - komunikat z badania, w: Skalik, J., Kacała, J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Zarządcze instrumenty doskonalenia i rozwoju organizacji, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 272, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 114-123.
 • Szewczyk, H., 2011, Stosunki pracy w służbie cywilnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej (Dz.U. nr 21, poz. 164 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. nr 227, poz. 1505 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi nansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.).
 • Wołodkiewicz, W., 2011, Apices iuris non sunt iura, Palestra, z. 3-4, s. 232, http://www.palestra.pl/index.php?go=artykul&id=3786 [dostęp: 16.03.2014].
 • Wyrok Sądu Najwyższego z 6 grudnia 2001 r., sygn. akt I PKN 715/00.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317995
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.