Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 | nr 9 | 149-174
Tytuł artykułu

Wstęp do problemów tożsamości załogi przedsiębiorstwa

Autorzy
Warianty tytułu
Introduction to the Identity of Enterprise Staff
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest rozpoznanie, za pomocą metody hipotetyczno-dedukcyjnej, istoty ludzi pracujących na rzecz systemu działającego, zwłaszcza przedsiębiorstwa. Stan aktualnej, poznawczej wiedzy naukowej na ten temat, zawarty w literaturze, nie jest w pełni zadowalający. Twierdzenia dotyczą głównie "zarządzania zasobami ludzkimi" (siłą roboczą, personelem, pracownikami, kapitałem ludzkim - wstawić właściwe), bez eksploracji, klasyfikacji i wyjaśnienia ich natury. Po przeglądzie stanu wiedzy starałem się określić naturę systemu działającego, postrzegając go jako: złożoną strukturę dążeń (politycznych, strategicznych), rdzenia systemu działającego (na fundamencie celów operacyjnych i procesów im służących), doktryny działalności, sytuacji działalności czy ograniczeń sztywnych działalności. Wywodzę dalej, że główną częścią systemu działającego jest podmiot działający, składnik rdzenia systemu działającego. W działaniach jednopodmiotowych podmiotem jest jednostka ludzka, całość wysoce zintegrowana. W działaniach wielopodmiotowych mamy do czynienia z rozmaitymi jednostkami i bardziej złożonymi układami ludzkimi. Twierdzę, że wszyscy ludzie pracujący na rzecz przedsiębiorstwa stanowią Załogę -przedsiębiorcy i inwestorzy, kierownictwo oraz samozatrudnieni i zatrudnieni. Każdy z nich wydatkuje na różnych zasadach energię (pracę) na rzecz przedsiębiorstwa i jest pod każdym względem czynnikiem jego powodzenia. Jednak Załoga jest też tworem społecznym, co sprawia problemy z jej tożsamością i zarządzaniem. Ich rozwiązanie jest możliwe, zwłaszcza na gruncie zarządzania paradoksami, chaosem i zarządzania dialektycznego.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to define, using the hypothetico-deductive method, the nature of people working in an action system, especially an enterprise. The current status of cognitive scientific knowledge in this area, as presented in the literature, is not completely satisfactory. Claims relate mainly to "human resource management" (labour; personnel; employees; human capital - choose as appropriate), without exploring, classifying or explaining their nature. Having reviewed current knowledge, I shall attempt to describe the nature of an action system by examining its various dimensions: a complex structure of aspirations (political, strategic); the core of an action system (founded on operational objectives and the processes serving those objectives); operational doctrines; operational circumstances; and rigid operational constraints. I further argue that the most crucial element of an action system is its acting subject, part of the action system core. In single-subject activities that subject is the human individual, a highly integrated entity. In multi-subject activities we are dealing with various entities and more complex human combinations. I claim that all the people working for an enterprise make up its Staff - entrepreneurs and investors, managers, employees and the self-employed. Each one of them in some way expends energy (i.e. works) for the enterprise and this constitutes, in every way, its success factor. However, the Staff is also a social construct, giving rise to problems relating to its identity and management. These problems can be solved; especially by resorting to the categories of paradox management, chaos management and dialectical management.(original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
149-174
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Bibliografia
 • Czajkowski, Z., 2012, Kapitał ludzki - pojęcie i miary, Prace i Materiały Instytutu Gospodarki Światowej, nr 312, Warszawa.
 • Fitz-enz, J., 2001, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Kotarbiński, T., 1965, Traktat o dobrej robocie, wyd. 3, Ossolineum, Wrocław - Warszawa.
 • Kunasz, M., 2004, Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, w: Manikowski, A., Psyk, A. (red.), Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Łukasiewicz, G., 2009, Kapitał ludzki w organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Pauli, W., 1946, Exclusion Principle and Quantum Mechanics, December 13, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1945/pauli-lecture.pdf [dostęp: 15.12.2014].
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. nr 24, poz. 141, ze zm.
 • Witczak, H., 2008a, Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Witczak H., 2008b, Problemy naukowe, w: Sławińska, M., Witczak, H. (red.), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, PWE, Warszawa.
 • Witczak H., 2008c, Zarządzanie zmianą - zmiana zarządzania, w: Zimniewicz, K. (red.), Zmiany w organizacji - przyczyny i konsekwencje, Zeszyty Naukowe nr 105, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Witczak, H., 2013, Wstęp do systemu nauk o zarządzaniu, Współczesne Zarządzanie, nr 2.
 • Zarządzanie załogą, http://www.as-tech.pl/static,4,pl,,0%20(310314) [dostęp: 15.12.2014].
 • Zieleniewski, J., 1974, Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317991
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.