Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 (19) | 44-55
Tytuł artykułu

Ewolucja koncepcji przewagi konkurencyjnej - od podejścia planistycznego do zwinnego przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Evolution of Competitive Advantage Concept - from Planning Perspective to Agile Company
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji koncepcji przewagi konkurencyjnej. Zaprezentowano w nim istotę przewagi konkurencyjnej. Następnie scharakteryzowano wyróżnione w literaturze przedmiotu podejścia do zarządzania strategicznego (planistyczne, emergentne, pozycjonowania konkurencyjnego, zasobowe, prostych reguł oraz realnych opcji) pod kątem problematyki osiągania przewagi konkurencyjnej. Celem tej części artykułu było ukazanie ewolucji koncepcji przewagi konkurencyjnej wynikającej ze zmian zachodzących w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw. W ostatniej części artykułu podjęto próbę przedstawienia koncepcji zwinnego przedsiębiorstwa jako odpowiedzi na wymogi funkcjonowania współczesnych organizacji oraz aktualnie wymaganych źródeł przewagi konkurencyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to present the evolution of competitive advantage concept. The article is composed of three basic parts. First, the core of competitive advantage was presented. Next, various attitudes towards strategic management (planning, evolutionary, of competitive positioning, resource-based, of simple rules, of realistic options) were characterized paying attention to the problem of achieving competitive advantage. The aim of this part was to show the evolution of the competitive advantage concept which stems from changes that occur in the conditions of functioning of a company. In the last part of the article an attempt was made to present the concept of an agile company as a response to the requirements of organization functioning and current potential source of competitive advantage.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
44-55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Banaszyk P., Zmiana kluczowych problemów strategicznych, [w:] Wybrane problemy zarządzania. Teraźniejszość i przyszłość, S. Trzcieliński (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
 • Barney J.B., Firm resources and sustained competitive advantage, "Journal of Management" 1991.
 • Bernais J., Niematerialne aktywa firmy - charakterystyka wybranych elementów, [w:] Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne, T. Listwan, S. Witkowski (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 • Betsch T., The nature of intuition and its neglect in research on judgment and decision making, [w:] Intuition in Judgment and Decision Making, H. Plessner, C. Betsch (red.), Lawrence Erlbaum Associates Inc., NJ 2008.
 • Cushman D.P., King S.S., Communicating Organizational Change: A Management Perspective, State University of New York Press, New York 1995.
 • Drucker P., Zarządzanie w XXI w., MUZA SA, Warszawa 2000.
 • Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2001.
 • Goldman S., Nagel R., Preisss K., Agile competitors and Virtual Organizations, Strategies for Enriching the Customer, Von Nostrand Reinhold, New York 1995.
 • Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
 • Malewska K., Intuicja w procesie podejmowania decyzji jako źródło przewagi konkurencyjnej, artykuł przygotowany na XVI Ogólnokrajową Konferencję we Wrocławiu pt. "Zmiana warunkiem sukcesu - Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności", 24-26 listopada 2013.
 • Meredith S., Francis D., Journey towards agility: The agile wheel explored, "The TQM Magazine" 2000, vol. 12, no. 2.
 • Obłój K., Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2003.
 • Radomska J., Przywództwo strategiczne w organizacji, [w:] Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 116, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Sajdak M., Koncepcja zwinności w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, artykuł przygotowany na XVI Ogólnokrajową Konferencję we Wrocławiu pt. "Zmiana warunkiem sukcesu - Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności", 24-26 listopada 2013 (w druku).
 • Sajdak M., Przywództwo strategiczne w zwinnym przedsiębiorstwie, "Organizacja Zarządzanie" nr 49, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purone T., Globalizacja - strategia i zarządzanie, Warszawa 2001.
 • Supernat J., Zarządzanie strategiczne. Pojęcia i koncepcje, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 1998.
 • Zhang Z., Sharifi H., Agile manufacturing in practice. Application of a methodology, "International Journal of Operations & Production Management" 2000, vol. 21, no. 5/6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317961
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.