Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 19 | 91-104
Tytuł artykułu

Zmiany w pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim.

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Social Assistance Changes in West Pomeranian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje istotne zmiany zachodzące w systemie pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w ostatnich 10 latach. Analiza tendencji uwzględnia wpływ zmian w prawie oraz specyfiki regionu. Dokonywany jest krytyczny przegląd kluczowych wskaźników systemu pomocy społecznej w odniesieniu do danych ogólnopolskich. Efektem jest uproszczony bilans sytuacji w pomocy społecznej województwa jako wynik wprowadzanych i koniecznych do wprowadzenia zmian.(fragment tekstu)
EN
The article presents essential changes which have taken place in the social assistance system of West Pomeranian Voivodeship for the past 10 years. The tendency analysis includes the infl uence of changes in legislature and the regional specifi cation. The key features of the social assistance system are critically reviewed with reference to the nationwide data, resulting in a simplifi ed balance of the voivodeship's social assistance situation, with regard to changes that have already been made and those which still need to be introduced.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
19
Strony
91-104
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szczecin
Bibliografia
 • Analiza stanu i skuteczności pomocy społecznej w województwie zachodniopomorskim w 2011 r., Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Szczecin 2012, dostępny na: www.szczecin.uw.gov.pl/ download.php?type=article&id=2606&download=7972 (2.10.2013).
 • Bank Danych Lokalnych, GUS, www.stat.gov.pl/bdl (1.10.2013).
 • Bielec J., Wybrane aspekty formalne systemu pomocy społecznej w Polsce z uwzględnieniem zmian z 2012 roku, w: Pomoc społeczna wobec rodzin problemowych na wsi, red. K. Gutkowska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.
 • Diagnoza społeczna województwa zachodniopomorskiego - raport z badań diagnostycznych,Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej - ZGD Sp. z o.o., Szczecin 2013, dostępny na: https://ois.wzp.pl/attachments/203_raport_koncowy.pdf (2.10.2013).
 • Murawska A., Bielec J., Gutkowska K., System pomocy społecznej w Polsce w latach 1990-2009 i jego benefi cjenci ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców wsi
 • [w:] Pomoc społeczna wobec rodzin problemowych na wsi, red. K. Gutkowska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfi kowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, DzU nr 0, poz. 823.
 • Sprawozdanie MPiPS-03, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2002-2013.
 • Sprawozdanie MPiPS-03, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Szczecin 2002-2013 (dane niepublikowane).
 • Ustawa z 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej, DzU nr 87, poz. 506.
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 roku o ratyfi kacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r., DzU nr 113, poz. 1065.
 • Ustawa z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, DzU nr 64, poz. 593 z późn. zm.
 • Ustawa z 16 lutego 2007 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej, DzU nr 48, poz. 320.
 • Ustawa z 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 40, poz. 229.
 • Ustawa z 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych, DzU nr 81, poz. 440.
 • Ustawa z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, DzU, nr 149, poz. 887.
 • Ustawa z 22 lutego 2013 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw, DzU nr 0, poz. 509.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317905
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.