Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 19 | 53-68
Tytuł artykułu

Wdrażanie inteligentnego rozwoju jako element polskiej polityki regionalnej w nowej perspektywie programowania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Implementation of Smart Growth as an Element of Polish Regional Policy in the New Programming Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Do paradygmatów rozwoju regionalnego można zaliczyć inteligentny rozwój. Celem pracy jest wskazanie na wdrażanie inteligentnego rozwoju jako ważny element polskiej polityki regionalnej w nowej perspektywie programowania. W pracy skoncentrowano się na przybliżeniu istoty polityki regionalnej i inteligentnego rozwoju oraz przeanalizowaniu podstawowych założeń unijnej Strategii Europa 2020, nowej perspektywy programowania i polskiego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z odniesieniem do kreowania inteligentnych specjalizacji.(fragment tekstu)
EN
Among the paradigms of regional development smart growth may be rated. The aim of the study is to identify the implementation of smart growth as an important element of the Polish regional policy in the new programming perspective. This paper focuses on the introduction of essence of regional policy and smart growth, and on analysis of the basic assumptions of the EU's Europe 2020 Strategy, the new programming perspective and Polish Operational Programme Smart Growth with reference to the creation of smart specializations.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Tom
19
Strony
53-68
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Ankieta badania eksperckiego w ramach przedsięwzięcia Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników, projekt współfi nansowany z UE realizowany przez konsorcjum z liderem GIG na zlecenie MNiSW, 2013.
 • Bartoszewski P., Nie można być mistrzem we wszystkich dyscyplinach. Regionalne i inteligentne specjalizacje w województwie zachodniopomorskim, prezentacja podczas warsztatów "Narodowy Program Foresight - wdrożenie wyników", Szczecin, marzec 2013.
 • Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce. Perspektywa 2020, KPMG w Polsce, Warszawa 2013.
 • Etzkowitz H., Ranga M., A Triple Helix System for Knowledge-based Regional Development:From "Spheres" to "Spaces", www.triplehelixconference.org (31.03.2014).
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela 2010.
 • Frankowska M., Klastry jako podmioty na zachodniopomorskim rynku pracy
 • [ w:] Co z tą pracą? Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej,red. S. Flejterski, Zapol, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013.
 • Inteligentna specjalizacja. Stymulator przyszłego rozwoju gospodarczego Europy, "Inforegio Panorama" 2012, nr 44.
 • Jaźwiński I., Kierunki polityki regionalnej w Polsce w warunkach integracji europejskiej, "Europa Regionum" 2004, t. VII.
 • Okoń-Horodyńska E., Małopolska Regionalna Strategia Innowacji: kolejne wyciskanie "brukselki" czy szansa na ambitną politykę rozwoju?, "Małopolskie Studia Regionalne" 2012, nr 1-2.
 • Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 2010.
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, projekt, Warszawa, wrzesień 2013.
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 8 stycznia 2014 roku, Warszawa 2014.
 • Programowanie perspektywy fi nansowej 2014-2020. Umowa partnerstwa, projekt, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, lipiec 2013.
 • Programowanie perspektywy fi nansowej 2014-2020. Założenia umowy partnerstwa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
 • Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013.
 • Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku. Słownik, Sejmik Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 2005.
 • Strzelecki Z., Inteligentna specjalizacja regionów w świetle inicjatyw Unii Europejskiej.Przypadek województwa mazowieckiego, "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego"2012, nr 2 (56).
 • Szlachta J., Strategiczne programowanie rozwoju regionalnego, w kierunku krajowego systemu myśli strategicznej w sferze polityki regionalnej
 • [ w:] Nowy paradygmat rozwoju - najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej, red. M. Kolczyński, P. Żuber, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • Vanhove N., Regional Policy. A European Approach, Ashgate, London 1999.
 • Wyniki Narodowego Programu Foresight Polska 2020, red. M. Kleiber, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2009.
 • Znaczenie przemysłu dla "inteligentnego i trwałego" rozwoju regionu Polski Wschodniej oraz podejmowanych działań dotyczących jego restrukturyzacji i modernizacji, ekspertyza przygotowana przez zespół Zakładu Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem B. Domańskiego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Kraków 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317835
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.