Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 19 | 9-31
Tytuł artykułu

Die finanzielle Intermediation von EU-Fördermitteln für KMU Zur Entwicklung einer Konzeption für die Dienstleistung "Fördermittelmanagement und Intermediation"

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Pośrednictwo finansowe w zakresie funduszy pomocniczych UE w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw
Języki publikacji
DE
Abstrakty
Ze względu na gospodarcze znaczenie MŚP dla UE, rosnące wykorzystywanie funduszy w celu zwiększenia ich konkurencyjności do roku 2020, a także z uwagi na własne ponad piętnastoletnie doświadczenia praktyczne w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy, autorzy we wstępie wychodzą z założenia, że bardziej niż kiedykolwiek sukces w zakresie wykorzystania funduszy i zarządzania nimi przez MŚP zależy od włączenia do tego procesu wyspecjalizowanych pośredników. Oznacza to opowiedzenie się za koncepcją rozwoju usługi: "zarządzanie środkami pomocowymi i pośrednictwo". Autorzy podkreślają, że MŚP w zbyt małym stopniu wykorzystują środki pomocowe, a także, że często brak jest profesjonalnego zarządzania tymi środkami. Na podstawie analizy warunków ramowych wykorzystywania środków pomocowych sformułowano tezę, że w celu lepszego wykorzystania tego potencjału niezbędne jest nowe podejście do tych środków jako elementu finansowania inwestycji i innowacji. Zarządzanie środkami pomocowymi jest rozumiane jako udany, aktywny, zintegrowany i strategiczny udział w wykorzystaniu środków pomocowych jako formy finansowania MŚP. Krótko zostały zaprezentowane strategiczne i operacyjne zadania tego zarządzania. Na podstawie literatury zostały zaprezentowane tak zwane krytyczne czynniki sukcesu, stwierdzono też, że w zakresie zarządzania środkami pomocowymi nie istnieją uniwersalne czynniki sukcesu. Są one raczej zależne od sytuacji, dynamiczne w czasie,określone przez wpływ regionalnych/krajowych cech rynków, intersubiektywne, zależne od indywidualnego pozycjonowania firmy. Ze względu na konieczność zmiany paradygmatu w zakresie wykorzystania środków pomocowych stwierdzono, że pierwotne, tradycyjne, zorientowane na projekty i transakcje podejścia należy odrzucić na rzecz zintegrowanego planowania fi nansowego w ramach strategicznego zarządzania fi rmą. Podstawę do tego stanowią zarówno zewnętrzne wpływy rynku, jak i wewnętrzne, specyfi czne potrzeby fi rmy. Ponieważ wiele cech i ryzyk związanych ze środkami pomocowymi jest niezmiennych, tym ważniejsze jest, aby zaprojektować elastyczne rozwiązania służące wzrostowi efektywności usług świadczonych między uczestnikami. Programy pomocowe tworzą tylko ramy i warunki, tym samym na pierwszym planie znajdują się umiejętności menedżera środków pomocowych. W ostatniej części omówione są zadania pośrednictwa w zakresie środków pomocowych i wzrostu jego efektywności. W konkluzji stwierdza się, że funkcja pośrednika, koncentrująca się na treści i jakości zarządzania środkami, rozszerza i staje się bardziej złożona. Pilnie niezbędne jest więc odpowiednie szkolenie usługodawców.(fragment tekstu)
EN
Mit Blick auf die wirtschaftliche Bedeutung von KMU für die EU, den wachsenden Einsatz von Fördermitteln zur Steigerung ihrer Wettbewerbsfähigkeit bis 2020 und auf die praktischen Begleitung beim Einsatz von Fördermitteln über mehr als 15 Jahre kommen die Autoren einleitend zu der Erkenntnis, dass mehr den je für den Erfolg der Inanspruchnahme und des Managements der Fördermittel durch KMU die Einbeziehung von Intermediatoren erforderlich wird, die auf die besondere Dienstleistungen für diesen Markt spezialisiert sind. Diese Erkenntnis verlangt nach einem Konzept für die Entwicklung der Dienstleistung "Fördermittelmanagement und Intermediation"(fragment of text)
Czasopismo
Rocznik
Tom
19
Strony
9-31
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Bader, H., Private Equity als Analagekategorie, St. Gallen 1996, S. 28 ff.
 • Breuer, W., Finanzintermediation im Kapitalmarktgleichgewicht, Wiesbaden, 1993, S. 15.
 • Brockhaus: Unvollkommener Markt, Duden Wirtschaft von A bis Z, 2. Aufl . Mannheim, 2004.
 • Creditreform, Bericht: Wirtschaftslage und Finanzierung im Mittelstand, Frühjahr 2002.
 • Drechsel, E., Lohmüller, J., EU Support for the Internationalization of Small and Medium-Size Enterprises (SMEs), Experiences related to the Joint venture Program (JOP) of the European Union, in: The contemporary economy and service sectors: In search of competitiveness, Universität Szczecin 2000, S. 133-143.
 • Hoffman, F., Kritische Erfolgsfaktoren - Erfahrungen in großen und mittelständischen Unternehmungen, Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Jg. 38, 1986.
 • Lange, B., Bestimmung strategischer Erfolgsfaktoren und Grenzen ihrer empirischen Fundierung, in: Die Unternehmung, Heft I, 1982.
 • Meyer, J-A., Schwering, M.G., Lexikon für kleine und mittlere Unternehmen, Verlag Franz Vahlen, München, 2000.
 • Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, den Ausschuss der Regionen und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss - Aktionsplan zur Verbesserung des Finanzierungszugangs für KMU, Brüssel 07.12. 2011
 • Preis, A., Die MOP-Formel: Erfolgsstrategien für dynamische Unternehmer, Gabler Verlag, Wiesbaden 1994.
 • Presseerklärung der EU vom 07.11.2011.
 • Schäfer, E., Gablers Wirtschaftslexikon, 10. Aufl age der Taschenbuchausgabe, Wiesbaden
 • Spremann, K., Asymmetrische Information, in: ZfB, Jg. 60, H. 5/6, 1989.
 • Spremann, K., Investition und Finanzierung, 3. Aufl age, München, Wien, 1991.
 • Spremann K., Reputation, Garantie, Information, in: ZfB, Jg. 58, H. 5/6, 1988; Kleinaltenkamp, 1992, S. 817 ff.
 • Steinle, C., Kirschbaum J., Kirschbaum, V., Erfolgreich überlegen: Erfolgsfaktoren und ihre Gestaltung in der Praxis, FAZ-Verlagsbereich Wirtschaftsbücher, Frankfurt am Main 1996.
 • Trommsdorf, V., Kube, C., Erfolgsfaktoren im Filialsystem erforschen und steuern
 • [in:] Forschungsstelle für den Handel (FfH) e. V. (Hrsg.): Handelsforschung 1991 - Erfolgsfaktoren und Strategien, Wiesbaden, 1991.
 • Wallau, F., Blickpunkt Mittelstand: Die Finanzierung kleiner und mittelständischer Unternehmen - Probleme und Perspektive Vortrag für Institut für Mittelstandsforschung,2001
 • Williamson O.E., A Comparison of Alternativ Approaches to Econornic Organization, in: JITE, Jg. 146, No. 1,1990b, S. 54 f.
 • Zum Unterschied KEF und strategische Erfolgsposition (SEP) vgl. C. Pümpin, Strategische Erfolgspositionen: Methodik der dynamischen strategischen Unternehmensführung, Bern, 1992, S. 28.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317803
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.