Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 40 Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej | 313-323
Tytuł artykułu

Prawo zamówień publicznych jako narzędzie interwencjonizmu gospodarczego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Procurement as a Tool of Economic Interventionism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorka podejmuje problematykę interwencjonizmu państwowego, który wykorzystuje narzędzie jakim są zamówienia publiczne. Podejmuje się ona wskazania, przy pomocy jakich narzędzi urzędnicy oraz rządzący jako dysponenci środków publicznych, gospodarują nimi. Wskazuje, iż polityka Unii Europejskiej, jak i Polski, poprzez kształtowanie przepisów prawa, oraz zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, realizuje przyjęte cele. Pokazując obowiązujące kierunki zmian w zakresie zamówień publicznych wskazuje, w jaki sposób zamówienia publiczne pozwalają państwu, a dokładnie aparatowi władzy, czyli politykom i urzędnikom wpływać na kształtowanie relacji wolnorynkowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The author discusses the issue of state intervention that uses a tool which is public procurement. She decides to indicate the tools with which officials and authorities as trustees of public funds manage. The article indicates that the policy of the European Union and Poland achieve their goals through the development of the law and creating specification for important requirements for procurement. By showing the current trends in the field of public procurement it is presented how public procurement allow the state and the authorities such as politicians and officials to influence the shape of free market relations. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Biernat-Jarka A., 2013, Instytucje państwa a uzasadnienie podejmowania działań interwencyjnych w gospodarce na przykładzie wspólnej polityki rolnej, IX Kongres Ekonomistów Polskich, www.pte.pl.
 • Borowicz A., 2001, System przetargowy jako warunek sprawnego funkcjonowania polskiego budownictwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Fiedor B., 2013, Błędy rynku a błędy państwa - regulacja rynkowa versus regulacja publiczna, "Ekonomista" nr 2.
 • Grupa doradcza Sienna sp. z o.o., 2007, Ekspertyza na zlecenie Ministra Gospodarki - Tworzenie warunków dla zamówień publicznych sprzyjających innowacjom, Warszawa.
 • Karpiński A., 1992, Zakres interwencji państwa we współczesnych gospodarkach rynkowych. Próba uogólnienia doświadczeń praktyki światowej, Wyd. Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
 • Kula K., 2011, Stosowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert przetargowych stymulatorem innowacyjności technicznej [w:] Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększenia innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne, red. J. Niczyporuk, J. Sadowy, M. Urbanek, Referaty na IV Konferencję Naukową 20-21.06.2011 r. Kazimierz Dolny, PARP Warszawa.
 • Movery D., Rosenberg N., 1979, The influence of market demand upon innovation, a critical review of some recent empirical studies, "Research Policy", No. 8(2).
 • Panasiuk A., Kłoda A., 2010, Zamówienia publiczne przyjazne innowacjom, PARP, Warszawa.
 • Pieróg J., 2004, Prawo zamówień publicznych komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Przesławska G., 2003, Rola państwa w gospodarce w ujęciu szkół ekonomicznych [w:] Regulowana gospodarka rynkowa. Wybór materiałów do studiowania polityki gospodarczej pod. red. U. Kaliny-Prasznic, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Rand A., 1998, The Cold Civil War [w:] A. Rand, P. Schwartz, The Ayn Rand Column: Written for the "Los Angeles Times".
 • Rogalska E., 2005, Społeczna, szkodliwość interwencjonizmu, "Dialogi polityczne" nr 5-6, http://pracownicy.ue.poznan.pl/mazurkiewicz/Zawodno%C5%9B%C4%87%20pa% C5%84stwa.pdf.
 • Smith K., 2000, Innovation indicators and the Knowledge Economy; Concepts, Results and Policy Challenges, STEP Group.
 • Staniszkis J., 2001, Postkomunizm. Próba opisu, Wydawnictwo Słowo/Obraz Teoria, Gdańsk.
 • Starzyńska W., 2010, Zamówienia publiczne a kierunki działalności wytwórczej i rozwój innowacyjności [w:] Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych. Polska na tle Unii Europejskiej pod. red. A. Borowicza, M. Królikowskiej-Olczak, J. Sadowego, W. Starzyńskiej, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.
 • Stiglitz J.E., 2004, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 • Sundej A., 2002, Funkcjonowanie agencji regulacyjnych: delegacja władzy - kontrola proceduralna- zawładnięcie regulacji przez grupy interesu [w:] Klimaty korupcji pod red. A. Kodera i A. Sadowskiego, Centrum Adama Smitha i Wydawnictwo Naukowe Semmler, Warszawa.
 • Szostak R., 2009, Kryteria oceny ofert przetargowych, Zeszyty Naukowe UEK, nr 809.
 • Wieloński M., 2013, Europejskie prawo zamówień publicznych jako narzędzie polityki społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Wojtyna A., 1990, Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317779
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.