Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 359 Zmiana warunkiem sukcesu Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw | 286-295
Tytuł artykułu

Diagnozowanie kultury organizacyjnej w procesie jej identyfikacji i zmiany jako warunek osiągnięcia doskonałości organizacji

Autorzy
Warianty tytułu
Organisational Culture Diagnosis in the Process of its Identification and Change as a Condition to Achieve Business Excellence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Permanentnie zmieniające się otoczenie oraz coraz wyższe wymagania klientów zmuszają przedsiębiorstwa do ciągłego rozwoju oraz dążenia do doskonałości. Jest to niekończący się proces, który musi być wspierany przez odpowiednią kulturę organizacyjną pozwalającą na uczenie się organizacji, wprowadzanie zmian czy wykorzystywanie w pełni potencjału pracowników. Chcąc kształtować kulturę stymulującą pracowników w osiąganiu celów organizacji oraz ograniczać bariery w osiąganiu doskonałości przez organizację, koniecznym etapem, warunkującym podejmowane działania, jest diagnozowanie kultury organizacyjnej. Możliwe jest to poprzez różne metody i narzędzia, np. Harrison's Organizational Culture Survey, Organizational Culture Profile, Organizational Culture Index, Organizational Culture Assessment Instrument czy Organizational Culture Inventory. Celem artykułu jest ukazanie metod diagnozowania kultury organizacyjnej oraz podkreślenie roli i znaczenia tego procesu w dążeniu do doskonałości.(abstrakt oryginalny)
EN
Permanently changing environment and increasing customers demands are forcing companies to continuously develop and quest for excellence. It is a never-ending process that must be supported by appropriate organizational culture, which allows to learn organizations, ring the changes or use the full potential of employees. A necessary step that determines the actions taken is the diagnosis of organizational culture that allows to shape the culture, stimulate employees to achieve the organization's objectives and limit barriers leading to business excellence. It is possible through a variety of methods and tools such as Harrison's Organizational Culture Survey, the Organizational Culture Profile, Organizational Culture Index, Organizational Culture Assessment Instrument and the Organizational Culture Inventory.The purpose of this article is to present the methods of diagnosing organizational culture and to highlight the role and importance of this process in the pursuit of excellence.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Acumen International, Organizational assessment: Organizational culture inventory, Retrieved October 7, 2002, from http://www.acumen.com/?!=products_oa_oci (dostęp: 26.08.2013).
 • Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształtowania procesu zmian zarządzania, Kraków-Łódź-Wrocław 1988.
 • Cameron K., Quinn R., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Cooke R.A., Rousseau D.M., Behavioral Norms and Expectations. A Quantitative Approach to the assessment of organizational culture, "Group & Organization Studies" September 1988, no. 13 (3).
 • Cooke R.A., Szumal J., Measuring normative beliefs and shared behavioral expectations in organizations: the reliability and validity of the organizational culture inventory, "Psychological Reports" 1993, vol. 72.
 • Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 • Flick U., Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2011.
 • Fryzeł B., Kultura korporacyjna. Poglądy, teorie, zarządzanie, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005, s. 93-95.
 • Gableta M. (red.), Potencjał pracy w przedsiębiorstwie - kształtowanie i wykorzystanie, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Gableta M., Karamalla E., Firma z charakterem. Diagnoza kultury organizacyjnej, "Personel" 1999, nr 4 (61).
 • Harrison R., Understanding your organization's character, "Harvard Business Review" May-June 1972.
 • Kostera M., Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Łucewicz J., Kultura organizacyjna firmy i jej pomiar, Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 823, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 106-112.
 • Maanen J.V., Tales of the Field. On Writing Ethnography, University of Chicago Press, Chicago 1988.
 • Shah S., Corley K., Building Better Theories by Bridging the Qualitative-Quantitastive Divide, "Journal of Management Studies" 2006, vol. 43, no.8.
 • Stańda A., Diagnoza kultury organizacyjnej w analizie strategicznej działalności przedsiębiorstwa, [w:] Strategia zarządzania przedsiębiorstwem, red. K. Krzakiewicz, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu nr 208, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1993, s. 51-54.
 • Štok Z., Markič M., Bertoncelj A., Meško M., Elements of organizational culture leading to business excellence, "Journal of Economics & Business" 2010, vol. 28, no. 2.
 • Sułkowski Ł., Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2008, nr 6.
 • Tatarkiewicz W., O doskonałości, PWN, Warszawa 1976.
 • Wallach E., Individuals and organization: the cultural match, "Training and Development Journal" February 1983.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317753
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.