Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 12 | 80-95
Tytuł artykułu

Analiza atrakcyjności turystycznej miast wojewódzkich

Warianty tytułu
Analysis of Tourist Attractiveness of Polish Voivodship Capitals in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest dokonanie statystycznej oceny atrakcyjności turystycznej miast wojewódzkich w Polsce. Badanie dotyczyło roku 2011, ponieważ był to ostatni rok, dla którego udało się zgromadzić porównywalne dane statystyczne. Analizę rozpoczęto od charakterystyki ruchu turystycznego rejestrowanego w bazie noclegowej zlokalizowanej w miastach. W tym celu posłużono się wskaźnikami rozwoju ruchu turystycznego, które pozwoliły na określenie roli badanego obszaru w rozwoju sektora turystycznego w Polsce. Ponadto przeprowadzono badanie przestrzennego zróżnicowania atrakcyjności turystycznej miast wojewódzkich. Liniowe porządkowanie i ustalenie grup typologicznych obiektów przeprowadzono za pomocą metody opartej na medianowym wektorze Webera. (fragment tekstu)
EN
The main goal of the article is to make a statistical evaluation of tourist attractiveness of provincial (voivodship) capitals in Poland in 2011. The analysis was started from the characteristics of tourist flows, which were registered in accommodation facilities located in the analized cities. For this purpose, indicators of the development of tourism were used, which allowed authors to determine the role of the study area in the development of the tourism sector in Poland. In addition, was conducted a study of the spatial diversity of tourist attractiveness of provincial cities. The Weber's median vector was used to linear organization and detection typological groups of objects. In result of analysis, were detected differences between provincial capitals, in level of tourist attractiveness due to the diversity of tourist values and uneven development for tourism needs, which affects the distribution of tourist flows. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
80-95
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Bąk I. (2004), Turystyka międzynarodowa na świecie, "Wiadomości Statystyczne", nr 2, GUS
 • Bąk I. (2007), Atrakcyjność regionów turystycznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem warunków ekologicznych, Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • Bąk I., Matlegiewicz M. (2010), Przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności turystycznej województw w Polsce w 2008 roku, "Potencjał turystyczny. Zagadnienia Przestrzenne, Uniwersytet Szczeciński", Zeszyty Naukowe nr 590, Ekonomiczne Problemy Usług nr 52, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Gaworecki W. W. (2004), Turystyka, PWE, Warszawa
 • Glińska E. (2010), Kreowanie wizerunku miasta o funkcji turystycznej, [w:] Potencjał turystyczny. Zagadnienia ekonomiczne, (red.) Panasiuk A., "Zeszyty Naukowe US", nr 591, Ekonomiczne Problemy Usług nr 53, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Gołembski G. (2009), Kompendium wiedzy o turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Grabiński T. (1992), Metody taksonometrii, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Jedlińska M., Szubert-Zarzeczny U. (1994), Gospodarka turystyczna, Wydawnictwo AE, Wrocław
 • Kurek W., Mika M. (2008), Turystyka jako przedmiot badań naukowych, [w:] Turystyka (red.) Kurek W., PWN, Warszawa
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa
 • Naumowicz K. (1990), Turystyka w strefie nadmorskiej województwa szczecińskiego. Wybrane problemy funkcjonowania rynku, Uniwersytet Szczeciński
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa
 • Ostrowski S. (1972), Ruch turystyczny w Polsce, "Sport i Turystyka", Warszawa
 • Panek T. (2009), Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Oficyna Wydawnicza SGH
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, PWN, Warszawa
 • Potocka I. (2009), Atrakcyjność turystyczna i metody jej identyfikacji, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom III. Walory turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, (red.) Młynarczyk Z., Zajadacz A., Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Rapacz A. (red.) (2004), Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • Rogalewski O. (1974), Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa
 • Tomczyk A. (2005), Atrakcyjność turystyczna regionu - aspekt teoretyczny oraz praktyczne zastosowanie jednej z metod jej oceny, Problemy Turystyki 3-4, Warszawa
 • Warszyńska J., Jackowski A. (1978), Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa
 • Werner Z. (2010), Podstawowe pojęcia związane z gospodarką przestrzenną w turystyce, [w:] Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, (red.) Wyrzykowski J., Marak J., Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • Zaręba D. (2000), Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317741
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.