Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 40 Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej | 293-302
Tytuł artykułu

Zielona gospodarka a finansowo-prawne dylematy zrównoważonego rozwoju

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Green Economy and the Financial and Legal Sciences Dilemmas of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zielona gospodarka to nowa jakość w zarządzaniu gospodarką, jaka zadeklarowana została oficjalnie podczas Szczytu Ziemi Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2012 r. Stała się ona odpowiedzią na dylematy towarzyszące koncepcji zrównoważonego rozwoju przez ostatnich 30 lat. Pojawiały się one zarówno w obszarze nauk ekonomicznych, w tym finansów, jak i w obszarze nauk prawnych. Wraz z pojawieniem się zielonej gospodarki dylematy te zyskały nowy wymiar, ale także, wraz ze wzrostem międzynarodowej świadomości ekologicznej i znaczenia sprawiedliwości społecznej, potrzeba ich rozwiązania stała się bardziej nagląca. Dla wszystkich wymienionych nauk zielona gospodarka oznacza nowe wyzwania w zakresie określenia zakresu, rodzajów oraz obszaru prowadzonych badań, jak również potrzebę odpowiedzi na konieczność instytucjonalizacji zarówno koncepcji zrównoważonego rozwoju, jak i zielonej gospodarki. Czy zielona gospodarka rozwiąże istniejące dylematy? Potrzeba szerokiej, interdyscyplinarnej dyskusji wydaje się nieodzowna. Wytyczną dla jej prowadzenia może okazać się w szczególności Deklaracja Narodów Zjednoczonych przyjęta podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 2012 r., jak i europejskie strategie rozwojowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Green economy is a new quality in the management of the economy, which was officially declared at the Earth Summit of the United Nations in 2012 and has become an answer to the dilemmas in the economy and legal sciences associated with the concept of sustainable development for the past 30 years. In the context of the green economy these dilemmas have gained a new dimension. Because of the increasing international awareness of the importance of environmental and social justice, the need to resolve these dilemmas has become more urgent. The green economy means new challenges in defining the scope, type and area of research, as well as the need to answer to the necessity for institutionalization of both the concept of sustainable development and the green economy. Will the green economy solve these problems? The need for a broad, interdisciplinary discussion seems to be indispensable. Guideline for her conduct may be the United Nations Declaration adopted at the Earth Summit in Rio de Janeiro in 2012 in particular, as well as European development strategies. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Deklaracja Milenijna, Deklaracja ONZ, Zgromadzeni Ogólne Narodów Zjednoczonych, Nowy Jork 2000 r., www.unic.un.org.pl/dokumenty/deklaracja_milenijna.doc.
 • Deklaracja w sprawie środowiska i Rozwoju, Deklaracja ONZ, Szczyt Ziemi 1992 r., http://www.mipe.oswiata.org.pl/rozwoj/doc/deklaracja_z_rio.pdf.
 • Gawlikowska-Fyk A., 2014, Nowy pakiet klimatyczno-energetyczny do 2030 r., Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Biuletyn nr 8 z 24.01.2014 r., http://www. pism.pl/files/?id_plik=16213, 07.05.2014 r.
 • Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (projekt), Warszawa 26.08.2013 r., http://pn2.pk.edu.pl/media/Projekt_Programu_Infrastruktura_i_Srodowisko_2014_2020.pdf, 12.12.2013 r.
 • Przyszłość której chcemy (ang. Future we want), Deklaracja ONZ, Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro 2012 r., www.mos.gov.pl/g2/big/.../927b84fcb58c51d3731bd08dc2ff 700d.pdf.
 • Strategia rozwoju kraju 2020, przyjęta uchwałą Rady Ministrów z 25 września 2012 r., http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 • Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010 r., http://ec.europa.eu/eu2020/ pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 • Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki -Dynamiczna Polska 2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013, http://www.mg.gov.pl/files/upload/17492/Strategia.pdf, 26.02.2014 r.
 • Zegar J.S., 2007, Podstawowe zagadnienia rozwoju zrównoważonego, WSBiF w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 • Stanowisko UE na konferencję Rio+20, http://livegreen.org.pl/2012/04/03/stanowisko-ue-na-konferencje-rio-20/, 20.04.2014.
 • Rio+20: uzgodnienia i deklaracje, http://livegreen.org.pl/2012/06/25/rio20-uzgodnienia-i-deklaracja/, 20.04.2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317603
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.