Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 | 76-86
Tytuł artykułu

Okresowe migracje zarobkowe z rodzin rolniczych - przyczynek do analizy opolskich migracji

Autorzy
Warianty tytułu
Temporary Labour Migrations in Farmers' Families : a Preliminary Study of the Opolskie Voivodeship's Migrations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Okresowe migracje zarobkowe z Opolszczyzny od wielu dziesięcioleci wywierają znaczący wpływ na sytuację społeczną, ekonomiczną i demograficzną województwa. Szczególne znaczenie mają one dla opolskich wsi, z których rekrutują się w przeważającej mierze osoby migrujące. Jak sytuacja przedstawia się w przypadku rodzin rolniczych? Czy przedstawiciele tych gospodarstw domowych, które obsługują gospodarstwa rolne, są równie często uczestnikami okresowych migracji zarobkowych? Jaka jest ich rola w dochodach rodzin rolniczych? Artykuł zawiera charakterystykę migracji zarobkowych z rodzin rolniczych opolskich wsi. Powstał na podstawie analizy wyników zrealizowanego w lipcu 2012 r. badania na próbie 383 indywidualnych gospodarstw rolnych o wielkości UR 2-30 ha z województwa opolskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
For many decades, temporary labour migrations from the Opole region have had a significant impact on the social, economic, and demographic situation. They are particularly important for the villages in the region, for most of the migrants are recruited there. What is the situation in farmers' families? Are their members labour migration participants too? What is migration's role in the income of farmers' families? The paper characterizes migration from rural farmers' families of the region. It is based on the results of an analysis carried out in July 2012 in the Opole province in 383 individual farms the size of 2-30 ha. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
76-86
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2010, 2012, Warszawa: GUS.
 • Chayanov A.V., 1966, The Theory of Peasant Economy, Manchester: Manchester University Press.
 • Dolińska K., 2009, Potoczny i ideologiczny poziom doświadczania śląskości. Ślązacy w poszukiwaniu odrębności?, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Grabowska-Lusińska I., Okólski M., 2009, Emigracja ostatnia?, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jończy R., 2003, Migracje zarobkowe ludności autochtonicznej z województwa opolskiego. Studium ekonomicznych determinant i konsekwencji, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Jończy R., 2008, Zewnętrzne migracje ludności wiejskiej Opolszczyzny po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Konsekwencje w kontekście sytuacji społeczno-demograficznej i regionalnego rynku pracy, Opole, Wrocław: WUP w Opolu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Jończy R., 2011, Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 2008-2010 oraz ich wpływ na opolski rynek pracy i sferę fiskalną samorządów terytorialnych. Diagnoza i rekomendacje w kontekście rozwoju regionu, Opole: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
 • Jończy R., Rokita-Poskart D., 2012, "Migracje zarobkowe a poziom cen w sferze lokalnego handlu", w: P. Kaczmarczyk, M. Lesińska (red.), Krajobrazy migracyjne Polski, Warszawa: OBM UW.
 • Okólski M., 2001, "Mobilność przestrzenna z perspektywy koncepcji migracji niepełnej", w: E. Jaźwińska, M. Okólski (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Perepeczko B., 2008, "Zróżnicowanie zjawiska zarobkowych migracji zagranicznych ludności wiejskiej", Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 72, s. 65-73.
 • Solga B., 2009, "Wyjazdy zarobkowe z regionu opolskiego w świetle najnowszych badań migracyjnych", w: B. Solga (red.), Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym, Opole: Wyd. Instytut Śląski.
 • Styk J., 2008, Ewolucja postaw rolników wobec własnego gospodarstwa i zawodu, referat wygłoszony na konferencji "Dezagraryzacja polskiej wsi", Warszawa: Centralna Biblioteka Rolnicza, http://www.cbr.edu.pl/konf2008/referaty/Styk.pdf [dostęp: 15.05.2013].
 • Szczygielski K., 2006, "Etniczny kontekst społeczno-demograficznych uwarunkowań rozwoju Śląska Opolskiego", w: R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż, K. Szczygielski (red.), Sytuacja społeczno-gospodarcza Śląska. Szanse i zagrożenia, Opole: Wyd. Instytut Śląski.
 • Szmeja M., 2000, Niemcy? Polacy? Ślązacy! Rodzimi mieszkańcy Opolszczyzny w świetle analiz socjologicznych, Kraków: Universitas.
 • Tomczak F., 2005, Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju, Warszawa: IRWiR PAN.
 • Wilkin J., 2007, "Polska wieś i rolnictwo w obliczu wielkiej zmiany", w: M. Marody (red.), Wymiary życia społecznego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317519
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.