Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 | 60-75
Tytuł artykułu

Zintegrowane formy planowania i zarządzania rozwojem lokalnym a instrumentarium planistyczne : system polski na tle systemu niemieckiego

Warianty tytułu
Integrated Forms of Planning and Managing Local Development and the Planning Toolkit : the Contrast between the Polish and the German System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wdrażanie form zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem lokalnym postrzegane jest dziś jako nieodzowna przesłanka pomyślnej polityki rozwoju. Wyrazem tego jest także wysoka ranga tych form w traktowaniu przez Unię Europejską rozwoju lokalnego. Niniejsza analiza stanowi ewaluację przystosowania polskiego systemu planowania zagospodarowania przestrzennego do wymagań zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem lokalnym poprzez przeciwstawienie polskiego systemu planistycznego systemowi niemieckiemu. Dotyczy ona kluczowych dla zintegrowanych form rozwoju lokalnego aspektów. Należą do nich: organizacja procesów planistycznych i partycypacyjnych, rola dokumentów planistycznych w zagospodarowaniu przestrzennym oraz dostępność operacyjnych narzędzi planistycznych. Znaczące różnice między systemami obu krajów skłaniają do wysunięcia tezy o małym poparciu form zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem lokalnym przez polski system planowania zagospodarowania przestrzennego nakierowanego wyłącznie na regulację inwestycji w przestrzeni. (abstrakt oryginalny)
EN
Integrated forms of planning and managing local development are seen today as essential for implementing a successful development policy. This is emphasized by the high priority of these forms in EU local development approaches. In his analysis, the author contrasts the Polish and the German planning system in order to evaluate the compatibility of the Polish spatial planning system with the requirements of integrated local development planning and management. The analysis concerns the areas defined as having key importance for integrated form of local development, i.e. the organization of planning and participation processes, the role given to planning documents in spatial management, and the availability of operational planning tools. The identified major differences between the two systems lead to the assumption that the Polish planning system hardly sustains integrated forms of planning and managing local development, as it is solely oriented towards regulating spatial development schemes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
60-75
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy
Bibliografia
 • Barańska K., 2012, "W kierunki partycypacji - kilka uwag na temat kierunków reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego w perspektywie rozwoju lokalnego", w: I. Zachariasz (red.), Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Billert A., 2007, "Rewitalizacja i rozwój miast w Polsce - uwarunkowania i scenariusze w świetle doświadczeń europejskich", w: P. Lorens (red.), Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, Warszawa: Urbanista.
 • Borsa M., 2008, "Polityka przestrzenna w gospodarce regionalnej i lokalnej", w: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dębski J., 2001, Gospodarka przestrzenna - jej geneza, stan i rozwój, t. 1, Warszawa, Białystok: Wydawnictwo WSFiZ.
 • Chojnicki Z., 1999, Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Poznań: Bogucki.
 • Ebert S., Tölle A., Wdowicka M., 2012, Planung in Deutschland und Polen aus kommunaler Perspektive II Planowanie w Polsce i w Niemczech z perspektywy gminy. Planungsbegriffe in Europa II Pojęcia planistyczne w Europie, Hannover, Poznań: Verlag der ARL.
 • Europejski Bank Inwestycyjny (red.), 2008, JESSICA. Nowy sposób wykorzystania środków UE w celu wspierania trwałych inwestycji i wzrostu na obszarach miejskich, Luxembourg: Broszura EBI.
 • Fassbinder H., 1996, "Offene Planung als praxisorientiertes Zukunftskonzept", w: K. Seile (red.), Planung und Kommunikation. Gestaltung von Planungsprozessen in Quartier, Stadt und Landschaft. Grundlagen, Methoden, Praxiserfahrungen, Wiesbaden, Berlin: Bauverlag.
 • Fürst D., 2010, Raumplanung. Herausforderungen des deutschen Institutionensystems, Planungswissenschaftliche Studien zu Raumordnung und Regionalentwicklung, t. 1, Detmold: Röhn.
 • Gorzym-Wilkowski W.A., 2006, Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Hajduk S., 2010, "Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach województwa podlaskiego", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 105-115.
 • Izdebski H., Nelicki A., Zachariasz I., 2007, Zagospodarowanie przestrzenne. Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego, Warszawa: Ernst & Young.
 • Jędraszko A., 2005, Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce - drogi i bezdroża regulacji ustawowych, Warszawa: Platan.
 • Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich, 2007, przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku, w dniach 24-25 maja, w tłumaczeniu Komitetu Regionów.
 • Krieger-Boden C., 2005, "Raumwirtschaftstheorie", w: Akademie fur Raumforschung und Landesplanung, Handwörterbuch der Raumordnung, Hannover: Verlag der ARL.
 • Kukliński O., Oppermann B., 2010, "Partizipation und räumliche Planung", w: D. Scholich, P. Müller (red.), Planungen für den Raum zwischen Integration und Fragmentierung, Frankfurt (Main): Peter Lang.
 • Kupiec L., 2002, Gospodarka przestrzenna, t. V: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 • Ledo A.P., 2000, "A regionalization strategy to promote integrated local development: The Comarcal Development Plan of Galicia", European Flanning Studies, t. 8, nr 1, s. 123-134.
 • Lorens P., 2005, "Gospodarowanie przestrzenią a polityka równoważenia rozwoju", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, s. 27-34.
 • Markowski T., 2008, "Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego i regionalnego", w: Z. Strzelecki (red.), Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Markowski T., 2011, "Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej - założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem", w: T. Markowski, P. Zuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, Studia KPZK PAN, nr 134, Warszawa: KPZK PAN.
 • Mierzejewska L., 2008, "Zrównoważony rozwój miasta: aspekty planistyczne", Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 5(2), s. 49-69.
 • Nowak M., 2012, Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią, Warszawa: CeDeWu.
 • Parysek J.J., 2001, Podstawy gospodarki lokalnej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Parysek J.J., 2007, Wprowadzenie do gospodarki przestrzennej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Peine F.-J., 1998, "Interessenermittlung und Interessenberücksichtigung im Planungsprozeß", w: E.-H. Ritter, K. Wolf (red.), Methoden und Instrumente räumlicher Planung. Handbuch, Hannover: Verlag der ARL.
 • Popielewski A., 2012, "Planowanie zagospodarowania przestrzennego - kolejna gruntowna reforma ograniczona do ustawy?", w: I. Zachariasz (red.), Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Potoczek A., Stępień J., 2008, Podstawy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG.
 • Ritter E.-H., 1998, "Stellenwert der Planung in Staat und Gesellschaft", w: E.-H. Ritter, K. Wolf (red.), Methoden und Instrumente räumlicher Planung. Handbuch, Hannover: Verlag der ARL.
 • Scholich D., 2010, "Planungen fur den Raum zwischen Integration und Fragmentierung", w: D. Scholich, P. Müller (red.), Planungen für den Raum zwischen Integration und Fragmentierung, Frankfurt (Main): Peter Lang.
 • Schwedler H.-U., 2011, Integrated Urban Governance. The Way Forward. Commission 3 Manual, Barcelona: Metropolis.
 • Strahl D. (red.), 2006, Metody oceny rozwoju regionalnego, Wroclaw: AE.
 • Tölle A., 2013, "National planning systems between convergence and incongruity: Implications for cross-border cooperation from the German-Polish perspective", European Planning Studies, t. 21, nr 4, s. 615-630.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317511
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.