Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 1 (5) | 6-21
Tytuł artykułu

Jak coaching pomaga definiować tożsamość?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W centrum zainteresowania autorki artykułu znalazły się zagadnienia związane z procesem definiowania i budowania tożsamości przez jednostkę w procesie coachingu. Punkt wyjścia do rozważań stanowi założenie, że w świecie ponowoczesnym to wiedza i doświadczenia zapośredniczone przez media kształtują tożsamość jednostek ludzkich, a także porządek relacji społecznych. Autorka weryfikuje wiele definicji psychologicznych oraz socjologicznych dotyczących tożsamości jednostki i budowania przez nią stylu życia. Pytanie o to, czy jednostka zna siebie i potrafi refleksyjnie budować swoje "ja", jest kwestią, która splata w artykule wielowątkowe analizy dotyczące tożsamości człowieka z zagadnieniami dnia codziennego poruszanymi przez coachów w procesie coachingu jednostki. Zdaniem autorki coaching jest procesem, który przygotowuje jednostkę do funkcjonowania w świecie zgodnie z tożsamością zdefiniowaną i wypracowaną w trakcie sesji coachingowych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the focus of the author of the article questions are questions related to the process of defining and building the identity of the individual in the process of coaching. The starting point for the discussion is the assumption that the post-modern world, the knowledge and experience mediated through the media, shape the identity of individuals, as well as the order of social relations. The author verifies many psychological and sociological definitions of individual identity and the process of building one's lifestyle. The question of whether an individual knows himself and knows how to thoughtfully build "yourself" is an issue that is intertwined in the article's multithreaded analysis of the identity of a man with everyday issues raised by the coaches in the coaching of an individual. According to the author coaching is a process that prepares the body to function in the world, according to the identity defined and worked out during the coaching sessions. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
6-21
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka
Bibliografia
 • Bauman Z. (1994) Ponowoczesne wzory osobowe. W: Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: Instytut Kultury, s. 7-39.
 • Bauman Z. (1998) Prawodawcy i tłumacze. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Beck U. (2004) Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Bennewicz M. (2011) Mapa w głowie. Coaching, nr 1(4).
 • Bieńkowska E. (1988) Wybór i tożsamość. Aneks, nr 51-52.
 • Blumer H. (2007) Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Bokszański Z. (1989) Tożsamość - Interakcja - Grupa. Tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Bokszański Z. (2005) Tożsamości zbiorowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Brown K. (2006) Encyclopedia of Language and Linguistics. Vol. 12. Amsterdam: Elsevier.
 • Cielecki M. (1989) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Dijk, van T.A. (red.) (2001) Dyskurs jako struktura i proces. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dijk, van T.A. (2007) Discourse Studies. Vol. 1. London: Sage.
 • Erikson E.H. (1968) Identity. Youth and Crisis. London: Faber & Faber.
 • Garfinkel H. (2007) Studia z etnometodologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Giddens A. (2010) Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Heidegger M. (1994) Bycie i czas. Warszawa: Wyd. PWN.
 • Horolets A. (2008) Analiza dyskursu w socjologii i dla socjologii. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kierkegaard S. (1996) Pojęcie lęku. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia
 • Krzychała S. (2007) Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji.
 • Lemke J. (1995) Textual Politics: Discourse and Social Dynamics. London: Taylor and Francis.
 • Malak B. (1989) Przynależność do grupy a problemy osobistej i społecznej tożsamości jednostki. W: Cielecki M. (red.), Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, s. 153-187.
 • Marody M. (red.) (2004) Zmiana czy stagnacja. Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Melchior M. (1990) Społeczna tożsamość jednostki. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Rainwater J. (1989) Self-Therapy. A Guide to Becoming Your Own Therapist. London: Crucible.
 • Rancew-Sikora D. (2007) Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych. Warszawa: Trio.
 • Raport merytoryczny po konferencji "Mentoring i Coaching w służbie przedsiębiorczości" Warszawa, 28 czerwca 2011.
 • Sennett R. (2009) Upadek człowieka publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza.
 • Siciński A. (2002) Styl życia. Kultura. Wybór. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 • Siciński A., Wyka A. (1988) Badania "rozumiejące" stylu życia - narzędzia. Warszawa-Wrocław: Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Ossolineum.
 • Silverman D. (2007) Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Taylor Ch. (2001) Źródła podmiotowości. Narodziny tożsamości nowoczesnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Turner J.H. (2008) Struktura teorii socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wallerstein J.S., Blakeslee S. (1989) Second Chances. Men, Women and Children a Decade after Divorce. London: Bantam Press.
 • Wegscheider-Cruse S. (1987) Learning to Love Yourself. Deerfield Beach, FL: Health Communications.
 • Whitworth L., Kimsey-House K., Kimsey-House H., Sandahl P. (2010) Coaching koaktywny. Warszawa: Wolters K luwer Polska.
 • Wodak R., Krzyżanowski M. (2011) Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Łośgraf.
 • Analiza statystyczna i opis wyników "Coaching - trafna inwestycja czy stracone pieniądze?" - raportu z badania ankietowego przeprowadzonego przez Instytut Rozwoju Biznesu w ramach VIII Spotkania Eksperckiego w 2011 roku, http://msp. nf.pl/Artykul/11234/str_2/Coaching-trafna-inwestycja-czy-stracone- pieniadze/ankieta-co-aching-rapo rt-rozwoj/.
 • Badanie Wyzwania HR w 2011 roku Pracuj.pl i Interaktywny Instytut Badań Rynkowych; http:// www.hrweb.pl/wyzwania-hr-w-2011-roku-raport/.
 • Coaching a pokrewne dyscypliny - raport PIFS, http: //www.inspira.com.pl/inspiracje/2800-coachin-g_a_pokrewne_dyscypliny_raport_pifs.
 • Coaching to http://www.nlpcoaching.pl/pl/coach-ing/czym-jest-coaching.html.
 • Dilts R. (2007) Co to jest coaching?, http://www. praca.egospodarka.pl/22201,Co-to-jest-coach-ing,1,47,1.html, 22.05.2007.
 • facebook.com/MagazynCoaching.
 • Hassa T., Generacja Y - wartościowy ale trudny klient banku, http://bankowymokiem.pl/blog/entry/gene-racja_y_warto %C5%9Bciowy_klient_banku.
 • Kosa U., Strzelec D., Zarządzanie pracownikami pokolenia Y http://www.bankier.pl/wiadomosc/Zarza-dzanie-pracownikami-pokolenia-Y-18732l6.html.
 • Kurek J., Pokolenie Y http: //praca.wp.pl/title,Po-kolenie-Y,wid,13597585,wiadomosc.html.
 • Raport opracowany przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych oraz Coaching Center, http: //www.co-achingpolska.pl/raporty/144.
 • Ruiz Ruiz J., Sociological Discourse Analysis: Methods and Logic, www.qualitative-research.net/index. php/fqs/article/viewArticle/1298/2882.
 • Zarządzanie, http://portalwiedzy.onet.pl/34242,,,, zarzadzanie,haslo.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317499
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.