Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 40 Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej | 248-257
Tytuł artykułu

Wpłaty na część regionalną subwencji ogólnej - aspekty teoretyczne oraz doświadczenia praktyczne : ze szczególnym uwzględnieniem dochodów województwa mazowieckiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Intergovernmental Contributions to the Regional Part of General Grant - Theoretical Aspects and Practical Experience on the Basis of Mazovia Province Revenues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł poświęcony jest analizie systemu wpłat na jedną z trzech części subwencji ogólnej - regionalną. Skupia się wyłącznie na szczeblu wojewódzkim samorządu terytorialnego. Zakres czasowy obejmuje lata 2010-2012. Zakres przestrzenny obejmuje wszystkie województwa, jednak analizy przeprowadzone zostały z punktu widzenia jednego z nich - mazowieckiego, gdyż w większości lat jest ono jedyną jednostką wnoszącą tę część opłaty, zwaną również "janosikowym". Rozważania teoretyczne przedstawiono na tle idei redystrybucji poziomej. Omówiono ponadto wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zasad obliczania wpłat nakazujące skorygować mechanizm w 2015 roku. Część analityczna zawiera dane o wysokości dochodów podatkowych decydujących o wielkości wpłat, kwotach (na 1 mieszkańca) wpłacanych przez wybrane województwa oraz o ich wpływie na sytuację dochodową. Na podstawie analiz wpływu systemu na dochody sformułowano zalecenia jego modyfikacji. Dotyczą m.in. skrócenia przesunięcia czasowego (do obliczenia wielkości wpłat służą dochody uzyskane 2 lata wcześniej), wprowadzenia górnego limitu wpłat w stosunku do dochodów czy też zastosowania demograficznych współczynników korekcyjnych pozwalających uwzględnić ludność faktycznie zamieszkującą region i korzystającą z jego infrastruktury. Celem zmian jest powstanie nowego modelu mechanizmu wpłat pozwalającego nawet największym płatnikom na prowadzenie polityki rozwoju finansowanej dochodami własnymi. W artykule zwrócono też uwagę na to, że zdaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie "janosikowe" nie jest główną przyczyną problemów finansowych mazowieckiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Article is focused on analysis of the contributions to the regional part of general grant in Po-land. It is limited to the regional level. The study covers the years 2010-2012. The analysis was conducted from the perspective of one of the region - Mazovia province, as in most years it is the only entity that is required to pay contribution to the regional part of general grant, commonly called 'janosikowe' (additional tax for one-person households). Theoretical discussions focus on legal status and principles of the mechanism on the background of the principles of horizontal redistribution. It also presented the Constitutional Court sentence concerning the rules for calculating payments ordering to correct mechanism in 2015. The analytical part contains data on the amount of tax revenue which determine the size of the payments, the amounts (per capita) paid by some of the regions and their impact on revenue. On the basis of analysis, recommendations for modifications to the system have been included. The proposed modifications relate to reduce the time gap (data for the calculation of the payments date back two years earlier), the use of an upper limit on payments in relation to revenue or inclusion demographic correction factors that allow to take into account the population actually living in the region and benefiting from its infrastructure. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Béland D., Lecours A., 2014, Accommodation and the politics of fiscal equalization in multinational states: The case of Canada, "Nations and Nationalism", Vol. 20, Is. 2.
 • Izdebski H., 2013, Funkcjonowanie instytucji wpłat na subwencję ogólną z punktu widzenia finansów m.st. Warszawy i województwa mazowieckiego, "Samorząd Terytorialny", nr 11.
 • Matheson Th., 2005, Does fiscal redistribution discourage local public investment? Evidence from transitional Russia, "Economics of Transition", Vol. 13, No. 1.
 • McGovern M., Kay A., Bristow G., Pickernell D., 2002, Turkeys don't vote for Christmas? An analysis of horizontal fiscal equalisation experiences in Australia and the United Kingdom, "Economic Papers", Vol. 21, No. 4.
 • Opeskin B., 2001, Mechanisms for intergovernmental relations in federations, "International Social Science Journal", Vol. 53, Is. 167.
 • Popławski M., 2007, Samorząd terytorialny w Królestwie Szwecji, GRADO, Toruń.
 • Poniatowicz M., 2011, O tym jak kryzys finansowy podważył ideę redystrybucji poziomej dochodów w sektorze samorządowym, Zeszyty Naukowe 10, PTE, Kraków.
 • Raport o stanie gospodarki finansowej województwa mazowieckiego, www.bip.warszawa. rio.gov.pl (dostęp 16.05.2014).
 • Schneider M., 2002, Local fiscal equalisation based on fiscal capacity: the case of Austria, "Fiscal Studies", Vol. 23, No. 1.
 • Sekuła A., 2008, Subwencjonowanie jednostek samorządu gminnego w województwie pomorskim w latach 2004-2006 [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe nr 500, Uniwersytet Szczeciński, Wałcz.
 • Sekuła A., 2009a, Kryteria przyznawania subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego [w:] Finanse i Rachunkowość 28, red. D. Korenik, WSZiF, Wrocław.
 • Sekuła A., 2009b, Struktura subwencji wybranych powiatów ziemskich województwa pomorskiego - analiza porównawcza z lat 2005-2007 [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego, red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe nr 530, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Sekuła A., 2011, Zmiany w wydatkach jednostek samorządu regionalnego na tle światowego kryzysu [w:] Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego, red. Z. Strzelecki, SGH, Warszawa.
 • Sochacka-Krysiak H. (red.), 2008, Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, SGH, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2010 r., nr 80, poz. 526).
 • Ustawa z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578).
 • Zhang G., 2013, The Impacts of Intergovernmental Transfers on Local Governments' Fiscal Behavior in China: A Cross-County Analysis, "Australian Journal of Public Administration", Vol. 72, No. 3.
 • Zygadło P., 2013, System redystrybucji finansowej na rzecz województw. Przypadek Mazowsza, "Samorząd Terytorialny", nr 11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317483
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.