Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 | 26-45
Tytuł artykułu

Top-down czy bottom-up? Dylematy kształtowania policentrycznych obszarów metropolitalnych na przykładzie Trójmiasta

Warianty tytułu
Top-Down or Bottom-Up? The Dilemmas of Creating Polycentric Metropolitan Areas : Case Study of the Tri-City
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Identyfikacja obszarów metropolitalnych, ich delimitacja oraz określenie rzeczywistego potencjału metropolitalnego, budowanego rangą pełnionych przez nie funkcji, są trudnymi do analizy i oceny problemami badawczymi. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy metropolia kształtuje się wokół policentrycznego rdzenia, złożonego z miast podobnej wielkości i posiadających podobną rangę w krajowych bądź ponadnarodowych sieciach osadniczych. W niniejszym artykule zidentyfikowano i omówiono problemy wewnętrznej integracji obszaru metropolitalnego Trójmiasta, które utrudniają dyskurs metropolitalny oraz podjęcie faktycznej i pełnej współpracy na rzecz ukształtowania się metropolii sensu stricto. (abstrakt oryginalny)
EN
Identification and delimitation of metropolitan areas, as well as measuring their actual metropolitan potential, are complex research problems. They become even more complicated in the case of a metropolis shaped around a polycentric core, consisting of cities which rank similarly in the national or transnational urban network. The paper is an attempt to identify and analyze the crucial problems of internal integration within the Tri-City metropolitan area which significantly hamper the metropolitan discourse and undermine the cooperation indispensible for metropolitan development. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
26-45
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Aktualizacja Strategii Rozwoju Gdyni na lata 2003-2013, 2002, Gdynia: Urząd Miasta w Gdyni.
 • Biała księga obszarów metropolitalnych, 2013, Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, www.mac.gov.pl [dostęp: 15.07.2013].
 • Dziewoński K., Kosiński L., 1964, "Rozmieszczenie ludności w Polsce w XX w.", Przegląd Geograficzny, t. 36, z. 1, s. 3-36.
 • ESPON (2007). Study on Urban Functions, Final Report, ESPON Project 1.4.3, Luxembourg, http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Projects/ESPON2006Projects/StudiesScientificSupportProjects/UrbanFunctions/fr-1.4.3_April2007-final.pdf [dostęp: 12.06.2013].
 • Gontarski Z., 1972, "Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce", Statystyka Terenowa, nr 8.
 • Iwanicka-Lyra E., 1969, Delimitacja aglomeracji wielkomiejskich w Polsce, Prace Geograficzne, Instytutu Geografii PAN, nr 76, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Jałowiecki B., 1999, Metropolie, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.
 • Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, 2012, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, 2013, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 • Kubiak M., Pietruszewski J., 2005, "O współpracy w metropolii Trójmiasta", Studia Regionalne i Lokalne, nr 1, s. 83-95.
 • Leszczycki S., Eberhardt P, Herman S., 1971, Aglomeracje miejsko-przemyslowe w Polsce 1966-2000, Biuletyn KPZK PAN, z. 67, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Maik W., 2003, "Pojęcie metropolii a problem badania funkcji metropolitalnych", w: I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Markowski T., Marszał T., 2006, Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, Warszawa: KPZK PAN, www.kpzk.pan.pl [dostęp: 20.06.2013].
 • Parteka T., 1999, "Drogowskazy strategiczne Gdyni", Biuletyn KPZK PAN, z. 186: Cywilizacja informacyjna a przekształcenia przestrzeni. Zmiany strukturalne metropolii polskich, red. J. Kołodziejski, T. Parteka, Warszawa: KPZK PAN, s. 257-270.
 • Potrykowska A., 1989, "Funkcjonalne regiony miejskie w krajowym systemie osadniczym", w: P. Korcelli, A. Gawryszewski (red.), Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce, Prace Geograficzne, nr 152, Warszawa: IGiPZ PAN, s. 55-75.
 • Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Uwarunkowania strategiczne, 2013, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.mrr.gov.pl [dostęp: 18.07.2013].
 • Sagan I., Canowiecki Z., 2011, Między integracją a konkurencją. Gdańsko-Gdyński Obszar Metropolitalny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Smętkowski M., 2007, "Delimitacja obszarów metropolitalnych - nowe spojrzenie", w: G. Gorzelak, A. Tucholska (red.), Rozwój, region, przestrzeń, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Euroreg.
 • Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., 2009, Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja, Raporty i Analizy EUROREG 1/2009, Warszawa: Euroreg.
 • Soldatos P., 1987, La nouvelle génération des villes internationales, Montréal: Université de Montréal.
 • Strategia Rozwoju Gdańska do 2015 roku, 2005, Gdańsk: Urząd Miejski w Gdańsku.
 • Swianiewicz P., Klimska K., 2005, "Społeczne i polityczne zróżnicowanie aglomeracji w Polsce - waniliowe centrum, mozaika przedmieść", Prace i Studia Geograficzne, t. 35, s. 45-70.
 • Szmytkowska M., 2003, "Rola Gdyni w kształtowaniu układu metropolitalnego Trójmiasta", w: I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni, Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 • Szmytkowska M., 2014, "Procesy metropolizacji w Trójmieście - ku obszarowi metropolitalnemu czy spolaryzowanemu duopolowi?", w: K. Kuć-Czajkowska, M. Sidor (red.), Miasta, aglomeracje, metropolie - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Śleszyński P., 2013, "Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw", Przegląd Geograficzny, t. 85(2), s. 173-197.
 • Wapiński R. (red.), 1980, Dzieje Gdyni, Wrocław: Ossolineum.
 • Zielona Księga dot. Obszarów Metropolitalnych, 2012, maszynopis, Warszawa: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, www.mac.gov.pl [dostęp: 15.07.2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317479
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.