Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 3 | 7-23
Tytuł artykułu

Dochodowość pracy w rolnictwie krajów Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Profitability of Agricultural Work in the EU Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu podjęto problematykę zróżnicowania dochodowości pracy w rolnictwie krajów Unii Europejskiej. Analizę oparto na Rachunkach Ekonomicznych dla Rolnictwa, tj. obowiązującym w UE zharmonizowanym sprawozdaniu finansowym, umożliwiającym analizę sytuacji gospodarczej w rolnictwie według jednolitych zasad. Podstawą przeprowadzonych badań stał się zaproponowany przez autora system wskaźników dochodowości pracy oraz analiza logitowa kategorii uporządkowanych. Badania wykazały, że w okresie 2005-2012 dochodowość pracy w rolnictwie UE wzrastała realnie średniorocznie o 1,7%, a w 2012 roku, w stosunku do 2005 roku, poziom dochodowości pracy był w ujęciu realnym wyższy o prawie 40%. W świetle analizy regresji logitowej kategorii uporządkowanych, do głównych determinant zróżnicowania dochodowości pracy w rolnictwie UE należy zaliczyć wydajność pracy zatrudnionych w rolnictwie, obciążenie rolnictwa kosztami finansowymi oraz strukturę zatrudnienia postrzeganą w kontekście skali najmu siły roboczej. Modele logitowe wskazują również na generalnie słabe powiązanie dochodowości pracy z dopłatami do produkcji. Subwencje realizowane w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) odgrywają bowiem ważną rolę głównie w krajach o niskim poziomie rozwoju sektora rolnego. (abstrakt oryginalny)
EN
The study addresses the issue of diversifying profitability of work in agriculture EU member states. The analysis is based on Economic Accounts for Agriculture, these EU harmonized financial statements allowing for a current analysis of the economic situation in agriculture according to uniform rules. The research is based and presented as a system of work profitability indicators and the logit regression of the ordered categories. Studies have shown that in the period 2005-2012 profitability in EU agriculture increased, in real terms, on average by 1.7%, and in 2012 in comparison to 2005, the level of profitability of labor was higher in real terms by almost 40%. The ordered logit analysis which determines differences in work profitability in EU agriculture labour productivity in agriculture, agriculture load financial costs and the employment structure, as seen in a context of the scale of the hiring of the workforce, has been included. These logit models also prove the generally poor links between work profitability and production subsidies. Subsidies implemented under the Common Agricultural Policy play an important role, especially in countries with a low level of development of their agricultural sectors. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7-23
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • Bednarski L., 2002: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.
 • Bieniasz A., Czerwińska D., Gołaś Z., 2009: Rentowność kapitału własnego przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw nr 8.
 • Brant R., 1990: Assessing proportionality in the proportional odds model for ordinal logistic re- gression. Biometrics, t. 46 nr 4.
 • Dudycz T., 2001: Pomiar efektywności przedsiębiorstwa w stosunku do zainwestowanego kapitału. Rachunkowość nr 4.
 • Dudycz T., 2011: Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Indygo Zahir Media, Wrocław.
 • Gołaś Z., 2008: Uwarunkowania rentowności kapitału własnego w rolnictwie (cz. I). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 3.
 • Gołaś Z., Paszkowski S., 2009: Struktura i determinanty rentowności kapitału własnego w rolnictwie krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia nr 6.
 • Gołaś Z., Kurzawa I., 2014: Zastosowanie uporządkowanego modelu logitowego w analizie rentowności branż przemysłu spożywczego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1.
 • Gruszczyński M., 2010: Mikroekonometria. Modele imetody analizy danych indywidualnych. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Hawawini G., Viallet C., 2005: Finanse menedżerskie. Kreowanie wartości dla akcjonariuszy. PWE, Warszawa.
 • Hilbe J.M., 2009: Logistic Regression Models. Chapman & Hall/CRC Press, Boca Raton.
 • Long J.S., Freese J., 2006: Regression models for categorical dependent variables using Stata (second edition). Stata Press Publication, College Station, Texas.
 • Maddala G.S., 2006: Ekonometria. PWN, Warszawa.
 • McFadden D.L., 1974: Conditional logit analysis of qualitative choice behavior, in Zarembka (ed.), Frontiers in Econometrics. Academic Press.
 • McKelvey R., Zavoina W., 1975: A Statistical model for the analysis of ordinal level dependent variables. Journal of Mathematical Sociology nr 4.
 • Rozporządzenie nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (z 5.02.2004).
 • Sierpińska M., Jachna T., 1993: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.
 • Sierpińska M., Niedbała B., 2003: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.
 • Skoczylas W., Niemiec A., 2005: Przyczynowa analiza ekonomicznej wartości dodanej w identyfikacji i ocenie strategii jej wzrostu. Prace Naukowe AE Wrocław, nr 1061.
 • Wędzki D., 2006: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Wolfe R., Gould W., 1998: An approximate likelihood-ratio test for ordinal response models. Stata Technical Bulletin 7 (42).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317467
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.