Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3 | 5-25
Tytuł artykułu

Wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla rozwoju kraju - wstępne analizy

Warianty tytułu
The Use of the European Union Financial Resources for the Development of the Country : Preliminary Analyse
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł analizuje statystyczne zależności między wielkością napływu środków z Unii Europejskiej do Polski a procesami wzrostu gospodarczego jednostek terytorialnych (województw, NUTS3 oraz powiatów). Analiza korelacji wskazuje, że jednostki słabiej rozwinięte, które otrzymały relatywnie więcej środków UE w przeliczeniu na mieszkańca, rozwijały się wolniej niż wyżej rozwinięte, co powoduje, że korelacje te są ujemne (w skali województw) lub też bliskie zeru (dla NUTS3 i powiatów). Taki obraz sugeruje, że jak dotychczas wykorzystanie środków UE prowadzi do silniejszego efektu popytowego niż podażowego. Należy postulować, by w kolejnym okresie programowania (2014-2020) środki UE w większym stopniu przyczyniały się do stymulowania rozwoju kraju i jego regionów niż - jak to było dotychczas - do poprawy warunków życia. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyzes statistical relationships between the inflow of EU financial resources to Polish territorial units (voivodeships, NUTS3 and poviats) and the pace of their economic growth. Correlation analysis reveals that the less developed units which enjoyed relatively more massive inflows per capita grew more slowly than the better developed ones - the correlation coefficients are negative (for the voivodeships) or close to zero (for NUTS3 and poviats). This suggests that until now, the EU funds have led to a stronger demand effect than the supply effect in the Polish economy. It may therefore be claimed that in the next programming period 2014-2020, more funds received from the EU should be devoted to the support of economic development than to the improvement of living conditions. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5-25
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Boldrin M., Canova F., 2000, "Europe's regions: Income disparities and regional policies", Economic Policy, t. 16, nr 32, s. 207-253.
 • Bradley J., Morgenroth E., Untiedt G., 2003, "Macro-regional evaluation of the Structural Funds using the HERMIN modelling framework", http://www.gov.si/umar/conference/2004/papers/Gerhard.pdf [dostęp: 2004].
 • Ederveen S., de Groot H.L.F., Nahuis R., 2006, "Fertile soil for Structural Funds? A panel data analysis of the conditional effectiveness of European Cohesion Policy", "Kyklos", t. 59, nr 1, s. 17-42.
 • ESPON KIT, 2012, Knowledge, Innovation, Territory, Luxembourg.
 • De la Fuente A., Vives X., 1995, "Infrastructure and education as instruments of regional policy: Evidence from Spain", Economic Policy, t. 10, nr 20.
 • Geodecki T., Gorzelak G., Górniak J., Hausner J., Mazur S., Szlachta J., Zaleski J., 2012, Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu, Kraków: Fundacja GAP.
 • Gorzelak G., 1980, "Przestrzenne zróżnicowanie poziomu życia", w: A. Kukliński (red.), Problemy gospodarki przestrzennej, Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Gorzelak G., 1997, "Polityka pomocy regionalnej w liberalnej gospodarce - Appalachy", w: A. Dobroczyńska (red.), Jednolitość i różnorodność w polityce rozwoju, Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych UW.
 • Gorzelak G., 2007, "Polityka Spójności UE: od entuzjazmu do wątpliwości", Opolskie Roczniki Ekonomiczne, t. 17, s. 51-60.
 • Gorzelak G., 2009, "Fakty i mity rozwoju regionalnego", Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 5-27.
 • Gorzelak G., 2010, "The (non-existing?) Polish crisis", w: G. Gorzelak, Chor-Ching Goh (red.), Financial Crisis in Central and Eastern Europe: From Similarity to Diversity, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Gorzelak G., Smętkowski M., 2005, Metropolia i jej region, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Jałowiecki B., 1999, Metropolie, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.
 • Komornicki T., 2014, Assessment of infrastructure construction, its role in regional development, FP7 GRINCOH, Warszawa.
 • Misiąg J., Misiąg W., Tomalak M., 2013, Ocena efektywności wykorzystania pomocy finansowej Unii Europejskiej jako instrumentu polityki spójności społeczno-gospodarczej oraz poprawy warunków życia, Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania.
 • Olechnicka A., 2012, Potencjał nauki a innowacyjność regionów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Pronk J.P. (red.), 2004, Catalysing Development? A Debate on Aid, Maiden/Oxford: Blackwell Publishing.
 • Rodriguez-Pose A., Fratesi U., "Między rozwojem a polityką społeczną - europejskie fundusze strukturalne w regionach Celu 1", Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 5-32.
 • Sapir Report, 2003, An Agenda for a Growing Europe: Making the EU Economic System Deliver, http://www.euractiv.com/ndbrext/innovation/sapirreport.pdf [dostęp: 2003].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317463
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.