Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | nr 1-2 (8-9) | 38-50
Tytuł artykułu

Metodyka szacowania ekonomicznych skutków szkód leśnych wywołanych zanieczyszczeniem powietrza

Warianty tytułu
Methodology of Estimate of Economic Effects of Forest Damage Done by Air Pollution
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowe przesłanki wprowadzenia nowej metody wartościowania zasobów leśnych w celu szacowania strat powodowanych zanieczyszczeniem powietrza wynikają ze zmieniających się realiów gospodarki w okresie transformacji systemowej. Znaczenie lasów jako źródła surowca drzewnego jest coraz mniejsze, na co wskazuje m.in. zmniejszający się udział leśnictwa w produkcie krajowym brutto. Rośnie natomiast powierzchnia lasów uznanych za lasy ochronne oraz lasów gospodarczych pełniących rolę głównego składnika obszarów chronionych ze względu na walory przyrodnicze (np. parków krajobrazowych). Niedoceniane wcześniej pozagospodarcze funkcje lasów stają się dla coraz bardziej samodzielnych gmin i samorządów mieszkańców źródłem konkretnych korzyści. Pozytywny wpływ na koniunkturę gospodarczą i wzrost dobrobytu mieszkańców widoczny jest w gminach i nadleśnictwach posiadających lasy atrakcyjne krajobrazowo, położone z dala od dużych miast, ale z dobrym dojazdem. Dla gmin posiadanie takich lasów jest źródłem - nieraz bardzo istotnych w ich budżetach - wpływów z podatków lokalnych od nieruchomości (wczasowych, letniskowych, usługowych na rzecz turystyki) oraz wpływów z podatków od działalności gospodarczej ukierunkowanej na przyjezdnych. Dla właścicieli lasów źródłem pokaźnych dochodów jest dzierżawa terenów leśnych (np. zlokalizowanych nad brzegami jezior), organizacja i dzierżawienie leśnych pól biwakowych, sprzedaż drewna budulcowego i opałowego miejscowym użytkownikom, organizacja polowań itp. Można więc wysunąć tezę o rosnącym zainteresowaniu samorządów lokalnych wykorzystaniem lasów innym niż wyprodukowanie drewna. W warunkach rosnącej aktywności gospodarczej, wzrostu zamożności przedstawicieli klasy średniej, szybkiego wzrostu indywidualnej motoryzacji mieszkańcy terenów leśnych i lokalne organy samorządowe będą mogły w coraz większym stopniu liczyć na uzyskiwanie dochodów z lasów, a w niektórych przypadkach będą mogły dzięki nim tworzyć podstawy swojego dobrobytu. Władze lokalne odpowiedzialne za zapewnienie odpowiedniej infrastruktury przyrodniczej na swoim terenie, powinny uświadomić sobie fakt pozytywnego wpływu lasów na miejscowe stosunki wodne, powstrzymywania erozji gleb, stwarzania korzystniejszego mikroklimatu. (fragment tekstu)
EN
The basic reasons for introduction of a new method of forest resources evaluation to estimating damage caused by air pollution are changing circumstances. Due to varied and diversified character of forest function, it is necessary to apply such an estimate method which would allow to include various kinds of loss and damage. The offered method does not require extra work for its implementation. The stateowned forests are classified by means of making damage inventory, and thus endangered areas are found out. According to the offered solution local authorities take over the major responsibility for making evaluation of the forests supervised. This offer corresponds with changes observed in hazards to which forests are exposed. Both the situation of the forests and benefits to be made are more and more determined by a way in which local authorities view hazards and their state of resolution to preserve the forests. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
38-50
Opis fizyczny
Twórcy
  • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
  • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
  • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Bibliografia
  • A. Bosiak i in.: Instrukcja w sprawie ustalania stref zagrożenia lasów będących pod szkodliwym wpływem gazów i pyłów wydalanych w wyniku działalności gospodarczej, szacowania wysokości szkód w lasach i kosztów przebudowy oraz zagospodarowania lasów w strefach zagrożenia, (Projekt), Warszawa: IBL 1984).
  • A. Graczyk: Społeczno- ekonomiczne skutki zagrożenia lasów polskich zanieczyszczeniem atmosfery (rozprawa doktorska), Akademia Ekonomiczna Wrocław 1987, s. 88-90.
  • T. Partyka, J. Parzuchowska, B. Szymański: Ustalenie zasad ekonomicznej oceny pozaprodukcyjnych funkcji lasu, IBL Warszawa, 1981
  • A. Graczyk, Ekonomiczne skutki zagrożenia lasów polskich zanieczyszczeniem atmosfery. Sprawozdanie etapowe. Etap III. Metoda szacowania ekonomicznych skutków zagrożenia lasów polskich zanieczyszczeniem atmosfery oraz szacowanie takich skutków powstałych w 1985 roku (maszynopis), Wrocław: PETEX 1988, s. 14-16
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317429
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.