Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 2 | 69-126
Tytuł artykułu

Makroekonomiczny kontekst restrukturyzacji przedsiębiorstw : istota, zakres i kierunki transformacji

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozpoczęte na progu ubiegłej dekady procesy transformacji systemu gospodarczego stały się impulsem zmian w przedsiębiorstwach. Zostały one zmuszone do poszukiwania rozwiązań, które pozwoliłyby im skutecznie funkcjonować w ramach powstającej gospodarki rynkowej. Najbardziej powszechną formułą realizacji tych dążeń była restrukturyzacja. Nasze zainteresowania głównie skoncentrowaliśmy na problemach budowy przez przedsiębiorstwa potencjału konkurencyjnego, a mówiąc bardziej precyzyjnie, na sposobach pozyskiwania przez nie cech konkurencyjności, mogących dać im szansę na poprawę pozycji konkurencyjnej, a w konsekwencji na rozwój w gospodarce rynkowej. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
69-126
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 2002 rok to mały krok, "Gazeta Wyborcza" z 31.12.2002-1.01.2003.
 • Albert M., Kapitalizm kontra kapitalizm, Wydawnictwo SIGNUM, Kraków 1994, s. 152.
 • Bagniewski O., Jest lepiej, ale nie jest dobrze, "Rzeczpospolita" z 15-16 lutego 2003 r.
 • Balcerowicz L., Państwo w przebudowie, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999, s. 41.
 • Balcerowicz L., Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998, s. 40.
 • Balicki W., Makroekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1996, s. 193.
 • Bednarczyk T., Miejsce i rola polityki proeksportowej w warunkach liberalizacji handlu międzynarodowego, VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001, Sesja II, Zeszyt 21 s. 24.
 • Czekaj J., O podatkach? Po wydatkach?, "Gazeta Wyborcza", 4.01.2002.
 • Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 40.
 • Drygalski J., W systemowym zawieszeniu, "Gazeta Wyborcza" z 1-2 czerwca 2002.
 • Felbur S., Struktura gospodarki Polski i jej dostosowanie do integracji z Unią Europejską, "Ekonomista" 1996, nr 4, s. 348.
 • Gierszewski G., Wawrzyniak B., Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001, s. 184.
 • Grabowiecki R., 10 lat transformacji w polskim przemyśle [w:] 10 lat transformacji w Polsce. Fakty i opinie, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania Szkoły Wyższej, Warszawa 1999, s. 7.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001, s. 382.
 • Jasiński A.H., Polityka innowacyjna w Polsce. Wyzwania u progu XXI wieku, VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001, Sesja II, Zeszyt 7.
 • Kabaj M., Społeczne aspekty rozwoju. Elementy programu przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001, Sesja III, Zeszyt 1, s. 28.
 • Kołodko G.W., Globalizacja a transformacja. Iluzje i rzeczywistość, Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001, sesja I, zeszyt 4, s. 31.
 • Kołodko G.W., Od szoku do terapii. Ekonomika i polityka transformacji, Poltext, Warszawa 1999, s. 22.
 • Kowalczuk-Jakubowska D., Malewicz A., Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, ORGMASZ, Warszawa 1992, s. 8.
 • Koźmiński A.K., Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy? [w:] Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, Kołodko G.W. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002, s. 155.
 • Leśny M., Warunki ożywienia eksportu a przyspieszenie tempa rozwoju gospodarczego [w:] Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, Kołodko G.W. (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002, s. 251.
 • Lutowski K., Transformacja systemu finansowego, Wydawnictwo SGH, Warszawa 1999, s. 48.
 • Łukawer E., Makroekonomiczne problemy transformacji systemowej, Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Tarnów 2001, s. 42.
 • Machaczka J., Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków, s. 8.
 • Najwięcej wiemy o ludziach, których znamy, wywiad z W. Kaczmarkiem, Ministrem Skarbu Państwa, "Rzeczpospolita" z 15 marca 2002 r.
 • Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1997, s. 244.
 • Pierścionek Z., Strategia rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 16.
 • Pietrewicz M., Polityka fiskalna, Poltext, Warszawa 1998, s. 89.
 • Polityka ekonomiczna, Winiarska B. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 • Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990, s. 69.
 • Raport o przekształceniach własnościowych w 2001 roku, Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa 2002.
 • Rosati D., Polska droga do rynku, PWE, Warszawa 1998, s. 193.
 • Sadowski Z., Czynniki wzrostu gospodarczego Polski a polityka gospodarcza w okresie przed i po akcesji do UE, VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001, Sesja II, Zeszyt 1, s. 10.
 • Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szanse i ograniczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 7.
 • Sudoł S., Wyniki badań nad transformacją polskich przedsiębiorstw 1990-2000, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2001, nr 4, s. 7.
 • Szczepański M.S., Polska modernizacja: Miedzy industrializmem a ponadnowoczesnością. Socjologiczna analiza przemian społeczno-gospodarczych 1989-1997 [w:] Rynek a rozwój społeczny, Patrycki S. (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 544.
 • Szczęsny W., Czy istnieje paradygmat wydatków publicznych?, VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001, Sesja III, Zeszyt 11, s. 4.
 • Szymanik E., Wybrane aspekty konkurencyjności eksportu polskich artykułów przemysłowych i przetworzonych do Unii Europejskiej w latach 1992-1997 [w:] Dylematy transformacji, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Tarnów 2001, s. 168.
 • Thurow L.C., Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 364.
 • Tucker R.B., Zarządzanie z przyszłością, Prószyński i S-ka, Warszawa 1998, s. 8.
 • Unolt J., Ekonomiczne problemy rynku pracy, Śląsk, Katowice 1999, s. 122.
 • Wernik A., Cele polityki fiskalnej a rozwój gospodarczy Polski, VII Kongres Ekonomistów Polskich, styczeń 2001, Sesja II, Zeszyt 15, s. 13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317409
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.