Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 359 Zmiana warunkiem sukcesu Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw | 220-234
Tytuł artykułu

Elastyczność produktowa jako przejaw zmian i determinanta doskonalenia konkurencyjnego zakładu wytwórczego - koncepcja oceny

Warianty tytułu
Product Flexibility as an Indication of Changes and a Determinant of a Perfectly Competitive Manufacturing Facility - Assessment Concept
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Doskonalenie elastyczności produktowej, będące rezultatem uczenia się organizacji, jest istotnym uwarunkowaniem wzrostu jej wartości. Stąd zdaniem autorów nieodzowne staje się ustalenie pewnych wytycznych - wskaźników, które pozwolą ową elastyczność kontrolować i oceniać. W kontekście powyższego niezbędne jest przeprowadzenie badań i analiz, w ramach których autorzy: a) zapoczątkują dyskusję na temat doskonalenia i konkurencyjności organizacji, w tym kwerendę literatury przedmiotu pozostającą w bezpośredniej relacji z tematem badań; b) zaproponują wskaźnik oceny elastyczności produktowej, według przyjętych kryteriów, gdzie cena, jakość, termin realizacji, wielkość partii oraz warunki płatności to kluczowe jej czynniki; c) opracują metodykę oceny elastyczności zakładu wytwórczego z perspektywy odbiorcy - potencjalnego zleceniodawcy; d) dokonają weryfikacji przyjętej metody oceny elastyczności w praktyce zakładów wytwórczych i przeanalizują procesy implementacji konkretnego wyrobu.(abstrakt oryginalny)
EN
Improvement of the product flexibility, which is the result of the organization learning process, is an important factor of the growth of its value. Thus, according to the authors, it becomes essential to establish certain guidelines - indicators that allow to control and evaluate the flexibility. In the context of the above, it becomes essential to carry out research and analysis in the framework of which the authors: a) will initiate a discussion of the topic of improvement of the organization's competitiveness, including query of the related literature, remaining in direct relation to the research subject, b) will propose an evaluation index of flexibility of the product, according to the adopted criteria where price, quality, timing, size of the batch and the payment terms are its key agents, c) will develop methodologies for assessing the flexibility of the manufacturing plant from the perspective of the recipient - the potential ordering party, and d) will verify the adopted method of flexibility evaluation in the practice of manufacturing facilities, analysing the processes of implementation of a specific product.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Zakład Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Rolniczych FORTSCHRITT
Bibliografia
 • Gierszewska G., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.
 • Jabłoński M., Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013.
 • Jasiński B., Elastyczność organizacji jako odpowiedź na turbulencje otoczenia, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 • Kaleta A., Realizacja strategii, PWE, Warszawa 2013.
 • Kasiewicz S. i in., Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw. Od zarządzania zasobowego do procesowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Kołodko G., Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Pruszyński i S-ka, Warszawa 2013.
 • Krupski R. (red.), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE, Warszawa 2005.
 • Nogalski B., Wybór paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem przyszłości, [w:] Przedsiębiorstwo przyszłości. Fikcja i rzeczywistość, red. I. K. Hejduk, Orgmasz, Warszawa 2004.
 • Nogalski B., Kowalczyk A., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 • Obłój K., Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2007.
 • Osbert-Pociecha G., Elastyczność organizacji - atrybut pożądany a niezidentyfikowany, "Organizacja i Kierowanie" 2004, vol. 6, nr 3-4.
 • Osbert-Pociecha G., Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Skalik J., Czynniki stymulujące wykorzystanie potencjału organizacyjnego przedsiębiorstwa, [w:] Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.
 • Trzcieliński S., Adamczyk M., Pawłowski E., Procesowa orientacja przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317283
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.