Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 40 Efektywność i skuteczność gospodarowania finansami jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansowej | 201-212
Tytuł artykułu

Efekt Laffera w kontekście podatku od nieruchomości na przykładzie gminy Wiązownica

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Laffer Effect in the Context of Property Tax on the Example of Wiazownica County
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Krzywa Laffera to koncepcja teoretyczna, za pomocą której ilustruje się zależność między stawką opodatkowania a dochodami budżetowymi państwa z tytułu podatków. Opracowana została w latach siedemdziesiątych XX wieku przez amerykańskiego ekonomistę Arthura Laffera, wówczas wykładowcę na Uniwersytecie w Chicago, obecnie jednego z najbardziej znanych przedstawicieli ekonomii strony podażowej. W artykule zaprezentowana została charakterystyka modelu teoretycznego A. Laffera, przedstawiono przykłady praktyczne wskazujące na słuszność modelu. W dalszej części opisano podatek od nieruchomości oraz dochody podatkowe gminy Wiązownica w latach 2004-2013 ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości. Celem publikacji jest zbadanie, czy wysokość stawki podatkowej wykazuje zależność statystyczną z poziomem dochodów podatkowych na przykładzie gminy Wiązownica w latach 2004-2014. W artykule posłużono się metodą regresji liniowej, aby ocenić wpływ stawki podatku od nieruchomości na wydajność fiskalną tej daniny. Przeprowadzona analiza nie wykazała związku pomiędzy stawką podatku a wysokością dochodów podatkowych z tego tytułu, co udowadniałoby w sposób matematyczny prawdziwość twierdzenia A. Laffera. (abstrakt oryginalny)
EN
Laffer curve is a theoretical concept which illustrates the relationship between the tax rate and the state budgetary revenues from taxes. It was developed in the seventies of the twentieth century by the American economist Arthur Laffer, a lecturer at the University of Chicago then, now one of the most famous representatives of the supply-side economics. The article presents characteristics of the theoretical Arthur Laffer model, as well as practical examples indicating its validity. The following section describes the real estate property tax and income tax of the Wiązownica municipalities in the years 2004-2013. The purpose of the article is to examine whether the height of tax rates is statistically correlated with the level of tax revenues generated by the county Wiązownica in the years 2004-2014. The article used linear regression to assess the impact of property tax rates for fiscal performance of this tribute. Analysis conducted did not show the relationship between the rate of income tax and revenues collected from taxes that proves the truth of a mathematical Arthur Laffer's theorem. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2004 r., 2005, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 • Aron H.A., 1990, Lessons for Tax Reform [w:] Do Taxes Matter: Impact of Tax Reform Act of 1986, red. J. Slemrod, MIT Press, Cambridge, Mass.
 • Bień A., Nowecki G., 1995, Kataster i podatek od nieruchomości - propozycje rozwiązań ustawodawczych w 1995 r., "Monitor Podatkowy" nr 1.
 • Etel E., 2003, Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości, Kancelaria Sejmu, Warszawa.
 • Etel L., 1998, Reforma opodatkowania nieruchomości w Polsce, Białystok.
 • Gomułowicz A., Małecki J., 2013, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, Warszawa.
 • Gwiazdowski R., 1999, Krzywa Laffera, "Forum Doradców Podatkowych", nr 6.
 • Hausman J., Poterba J., 1987, Household Behavior and the Tax Reform Act of 1986, "Journal of Economic Perspectives".
 • Laffer A. B., Miles M. A., 1982, International Economics in an Integrated World, Glenview.
 • Matyszewska E., 2005, Skutek obniżki stawki i wzrostu gospodarczego, "Gazeta Prawna" nr 17.
 • Obrębka O., 1994, Reforma podatku od nieruchomości - kataster i podatek katastralny, "Monitor Podatkowy", nr 5.
 • Obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r., Monitor Urzędowy, poz. 724, z dnia 9 września 2013 r., Warszawa 2013.
 • Po zmniejszeniu podatków w gminie Wiązownica rosną wpływy do budżetu, "Gazeta Wyborcza" z dnia 25 grudnia 2013 r.
 • Rabushka A., 1996, Od Adama Smitha do bogactwa Ameryki, Warszawa.
 • Say J.B., 1960, Traktat o ekonomii politycznej, PWN, Warszawa.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa z 2004, www.mf.gov.pl.
 • Stiglitz E., 2013, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wiązownica na lata 2007-2020 wraz z wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2007-2015, www.wiazownica.com .
 • Taxation trends in the European Union, 2012 edition, Eurostat 2012, s. 52, ec.europa.eu.
 • Taxation, European Commisssion, Eurostat 2013, s. 8.
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).
 • Varian H.V., 2002, Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317275
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.