Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2 | 28-51
Tytuł artykułu

Wpływ funduszy unijnych na rozwój turystyki w województwie warmińsko-mazurskim

Warianty tytułu
The Impact of EU Funds on Tourism Development in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Turystyka jest ważnym czynnikiem rozwoju regionalnego, który mógłby stać się motorem zmian społeczno-gospodarczych wielu obszarów naszego kraju. Wzrost liczby turystów pozytywnie wpływa na rynek pracy i pobudza przedsiębiorczość w innych sektorach usług oferowanych w danym regionie. Pomimo potencjału, jakim dysponują niektóre polskie województwa, rozwój turystyki utrudniają: zły stan infrastruktury technicznej, zwłaszcza transportowej, wysoki stopień rozproszenia sektora, brak produktów turystycznych i ich odpowiedniej promocji. Choć Unia Europejska nie ma odrębnej polityki dedykowanej turystyce, fundusze przeznaczone na realizację polityki spójności w znacznej mierze mogą wspierać poprawę warunków dla dynamicznego rozwoju tego sektora. Artykuł jest poświęcony zagadnieniom związanym z wykorzystaniem funduszy unijnych na rozwój turystyki w województwie warmińsko-mazurskim. Wyniki przeprowadzonych analiz dowodzą pozytywnego - choć ograniczonego - wpływu realizowanych projektów na zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej i poprawę konkurencyjności podmiotów branży turystycznej. Zidentyfikowanymi problemami, obniżającymi skuteczność wsparcia tej branży, są niechęć do współpracy podmiotów w tworzeniu produktów turystycznych oraz problem przeinwestowania, który dotyczy części projektów. (abstrakt oryginalny)
EN
The tourism sector plays an important role in regional economies. Its growth could become a driver of socio-economic development of different areas in Poland. The increasing number of visiting tourists has a positive impact on the labour market, and it stimulates entrepreneurship in other regions' service sectors. Even though some Polish regions have great potential, there persist some substantial barriers to development of tourism: poor state of technical infrastructure, especially transport, significant dispersion of the sector, lack of tourism products, and poor promotion. As no separate policy dedicated to tourism is provided at the European Union level, the development of this sector can be financed from cohesion policy funds. The paper focuses on the use of EU funds for the development of tourism in the Warmia-Mazury region. The results of the analysis show a positive - albeit limited - impact of implemented projects on tourist attractiveness and on competitiveness of tourism sector firms. The effectiveness of the projects is limited due to low interest in cooperation in creating tourism products and to over-investment effects in some projects. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
28-51
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Balogh M., Coros M., Negrea N., Coros E., 2010, "The impact of European funds upon the tourism development in Macroregion One from Romania", Transylvanian Review Of Administrative Sciences, nr 31e/2010, s. 5-27.
 • Bull B., 1999, "Encouraging tourism development through the EU structural funds: A case study of the implementation of EU programmes on Bornholm", International Journal of Tourism Research, t. 1, nr 3, s. 149-165.
 • Coles T., Hall D., 2005, "Tourism and the European Union enlargement. Plus sa change?", International Journal of Tourism Research, t. 7, nr 2, s. 51-61.
 • Crouch G.I., 2007, Modelling Destination Competitiveness. A Survey and Analysis of the Impact of Competitiveness Attributes, Gold Coast, Queensland (Australia): CRC for Sustainable Tourism Pty Ltd.
 • Gorynia M. (red.), 2002, Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Halkier H., 2010, "EU and tourism development: bark or bite?", Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, t. 10, nr 2, s. 92-106.
 • Iorgulescu C., Ravar A., 2012, "The role of social enterprises in the development of the tourism industry", Proceedings of the International Conference on Social Responsibility, Bucharest.
 • Jaliu D., 2012, "The effectiveness of public policies and structural funds in enhancing tourism development. The case of Romania", Theoretical and Applied Economics, t. 19, nr 12(577), s. 37-52.
 • Klimek K., 2010, Turystyka jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju Szwajcarii. Wnioski dla Polski, Kraków: Wydawnictwo PTE.
 • Kozak M.W., 2005, Szanse polskich regionów na światowym rynku turystycznym, ekspertyza wykonana dla RCSS.
 • Kozak M., 2006, "Konkurencyjność turystyczna polskich regionów", Studia Regionalne i Lokalne, nr 3, s. 49-65.
 • Kusa R., 2005, "Metody identyfikacji składników potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw", w: A. Nalepka (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji rosnących wymagań konsumenta, Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.
 • Lipman G., 1998, "A global opportunity", w: M. Evans (red.), World Travel and Tourism Development, wyd. 3., Chicago, Ill.: THG Publishing, s. 25-29.
 • MacCallum N. et al., 2011, Sustainable Tourism and Local Development in Apulia Region, OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Working Papers, 2011/02, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/5kghrjkghpd5-en [dostęp: 29.12.2013],
 • Marciszewska B., 2010, "Potencjał turystyczny regionu a kreowanie jego wizerunku", w: Potencjał turystyczny: Zagadnienia przestrzenne, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 52 (= Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 590), s. 13-21.
 • Mill R., Morrison M., 2002, The Tourism System, Dubuque: Kendall/Hunt Publishing Company.
 • Nash R., Koyabe D., Stansbie P.M., 2006, "Impact of European Union funding on tourism in the Grampian Region", International Journal of Tourism Research, t. 8, s. 247-261.
 • Niewiadomski K., 2009, "Czynniki różnicujące ruch turystyczny na przykładzie Polski i województwa podlaskiego", Studia Regionalne i Lokalne, nr 4, s. 113-126.
 • Nilsson P., Petersen T., Wanhill S., 2005, "Public support for tourism SMEs in peripheral areas: The Arjeplog Project, Northern Sweden", Service Industries Journal, t. 25, nr 4, s. 579-599.
 • O'Sullivan D., Stewart E.J., Thomas B., Sparkes A., Young J., 2003, "Evaluating European Union structural funding programmes for tourism SMEs: A case from industrial South Wales", International Journal of Tourism Research, t. 5, nr 5, s. 393-402.
 • Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, 2007, Dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 14 listopada 2007 r.
 • Spliet E., 2007, The Influence of the European Union Cohesion Policy on European Tourism Destinations. Lessons from the Portuguese Algarve for the Bulgarian Black Sea Coast, Bournemouth University, United Kingdom i in., http://www.du.se/pagefiles/5054/spliet.pdf [dostęp: 27.12.2013].
 • Strategia rozwoju turystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim, 2010, przyjęta Uchwałą Nr XLIII/831/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2010 r., Olsztyn.
 • SZOP RPP WiM, Szczegółowy opis osi priorytetowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?dzial_id=98&page=dzial
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317261
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.