Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 6 | 48-53
Tytuł artykułu

The Impact of Team Member Behaviours on Project Effectiveness

Warianty tytułu
Wpływ zachowań członków zespołu na skuteczność realizacji projektu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W literaturze poświęconej pracy zespołowej prezentowane są rodzaje zachowań członków zespołu. Uznano, że warto te rozważania odnieść do pracy w projekcie. Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na postawione niżej pytania:
Jakie występują rodzaje zachowań jednostek w zespole?
Jak określone typy zachowań jednostek wpływają na typ zachowania zespołu?
Jaki typ zachowań zespołu gwarantuje wypracowanie założonych celów projektu?
Wykorzystano przy tym takie metody badawcze, jak studia literatury z zakresu psychologii oraz zarządzania zespołami (w tym zespołami projektowymi), a także wyniki badań obcych i własnych nad efektywnością zespołów. Ponieważ zachowania można uznać za artefakt kulturowy, w procesie badawczym odniesiono się także do wyników badań nad typami kultur organizacyjnych sprzyjających zarządzaniu projektami. (abstrakt oryginalny)
EN
In literature describing teamwork various types of team member behaviours are presented, which was found worth being referred to while conducting a research on the work in projects. This article aims at answering the questions specified below:
1) What are types of team member behaviours?
2) How do particular types of team member behaviours influence the overall type of team behaviour?
3) What type of the team behaviour ensures achieving project objectives?
For the purpose of this paper literature studies was conducted in fields of psychology and team management (including management of project teams). Moreover, the results of quoted research which involve effectiveness of teamwork were utilised. Since behaviour can be regarded as a cultural artefact, the author has also referred to results of secondary and primary research conducted on types of organisational culture favourable to project management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
48-53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] BACCARINI D., The Logical Framework Method for Defining Project Success, "Project Management Journal" 1994, No. 4.
 • [2] BARAN S.J., DAVIS V., Teorie komunikowania masowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • [3] BELBIN R.M., Management Team: Why They Succeed or Fail, Heinemann, London 1981.
 • [4] BELBIN R.M., Team Roles at Work, Buccerworth-Heinemann, Oxford 1993.
 • [5] BELBIN R.M., Twoja rola w zespole, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • [6] BOŻEK A., Zachowania w procesie zespołowym a skuteczność zespołów projektowych, 2010, http://www.hr- news.pl/Newsl.aspx?id=2479, date of access 2010-03-26.
 • [7] BURKE C.SH., STAGL K.C., KLEIN C" GOODWIN G.F., SALAS E., HALPIN S.M., What Type of Leadership Behaviors are Functional in Teams? A Meta-analysis, "The Leadership Quarterly" 2006, No. 17.
 • [8] BURTON C., Zarządzanie projektem. Jak to robić w Twojej organizacji, ASTRUM, Wrocław 1999.
 • [9] CAMERON K.S., QUINN R.E., Diagnosing and Changing Organizational Culture Based on the Competing Values Framework, John Willey & Sons, San Francisco 2006.
 • [10] COHEN S.G., BAILEY D.E., What Makes Team Work: Group Effectiveness Research from the Shop Floor to the Executive Suite, "Journal of Management" 1997, Vol. 23, No. 3.
 • [11] GEHRING D.R., Applying Traits Theory of Leadership to Project Management, "Project Management Journal", March 2007, Vol. 38, No. 1.
 • [12] GEOGHEGAN L., DULEWICZ V., Do Project Managers' Leadership Competencies Contribute to Project Success? "Project Management Journal", December 2008, Vol. 39, No. 4.
 • [13] GILLEN Т., Jak asertywnie wpływać na ludzi, Wydawnictwo Petit, Warszawa 2002.
 • [14] HALLRIEGEL D., SLOCUM J., Organizational Behavior, 13th Edition, Cengage Learning, Mason (USA) 2008.
 • [15] KATZENBACH J.R., SMITH K.D., Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • [16] KENDRA K" TAPLIN L.J., Project Success: A Cultural Framework, "Project Management Journal" 2004, No. 35(1).
 • [17] KOZIELECKI J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1998.
 • [18] KOŻUSZNIK В., Kierowanie zespołem pracowniczym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • [19] LENCIONI P., The Five Disfunctions of a Team, a Leadership Fable, Jossey-Bass, San Francisco 2002.
 • [20] LICHTARSKI J.M., Sukces w zarządzaniu projektami - wybrane problemy teorii i praktyki, [w:] CZUBASIEWICZ H., MOKWA Z., WALENTYNOWICZ P. (red.), Uwarunkowania sukcesu organizacji, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 • [21] LOCK V., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2009.
 • [22] ŁOBOCKI Z., Skuteczny team, "Personel i Zarządzanie" 2010, No. 4.
 • [23] MCFADZEAN E., Developing and Supporting Creative Problem-solving Teams: Part 1-а Conceptual Model, "Management Decision" 2002, Vol. 40, No. 5/6.
 • [24] MELNIC A.-S., PUIU Т., The Management of Human Resources within Projects: the Structures of Project Team, the Responsibility Assignment Matrix, "Economy Transdisciplinarity Cognition" 2011, Vol. XIV, Issue 1.
 • [25] MIERZWIŃSKA L., Personalne aspekty sukcesu projektu informatycznego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych, Part 1, "Zarządzanie i Finanse" 2013, No. 4.
 • [26] MILLER D" Zespoły, PWE, Warszawa 2010.
 • [27] O'CONNELL F., Szybka realizacja projektów, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2009.
 • [28] PIWOWAR-SULEJ K" Effectiveness of Project in Light of Its Internal Stakeholders, Prace Naukowe UE we Wrocławiu 2011, No. 224.
 • [29] PIWOWAR-SULEJ K., Funkcja personalna w organizacji zorientowanej na projekty - jej kształt oraz rola działu HR w realizacji tej funkcji, "Folia Oeconomica" 2013, No. 283.
 • [30] PIWOWAR-SULEJ K" Kultura organizacyjna i jej wpływ na działalność projektową - studium przypadku, "Marketing i Rynek" 2014, No. 5.
 • [31] PORTA M., A Dictionary of Epidemiology, Oxford University Press, New York 2008.
 • [32] Report 2010: Orientacja na ludzi, zadania i procesy - wyniki badania zespołów w polskich organizacjach, "Nowoczesna Firma", March 2010.
 • [33] ROEHM S., Coroprate Culture. How Corporate Culture is Managed in Organisations and What Could Be Done Better?, Green Publishing GmbH, Munich 2006.
 • [34] SENIOR В., Team Roles and Team Performance: Is There 'Really' a Link? "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 1997, Vol. 70, Issue 3.
 • [35] SIKORSKI С., Zachowania ludzi w organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • [36] SIKORSKI C., Język konfliktu. Kultura komunikacji społecznej w organizacji, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • [37] TROCKI M" GRUCZA В., OGONEK K" Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003.
 • [38] WALKER C.J., PETERSON A.S., Are You a Project Manager/Leader or Just Managing Project?, [in:] People in Projects, Joint Publication, PMI, Pennsylvania 2001.
 • [39] WEST M.A., Effective Teamwork. Practical Lessons from Organizational Research, Third Edition, BPS Blackwell, West Sussex (UK) 2012.
 • [40] WĄSOWICZ M., Sukces w zarządzaniu projektami, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Vol. 2/1, 2009.
 • [41] YAZICI H.J., Significance of Organizational Culture in Perceived Project and Business Performance, "Engineering Management Journal" 2011, Vol. 23, No. 2 (June).
 • [42] YOUNG T.L., Skuteczne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317203
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.