Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 6 | nr 4 | 36-50
Tytuł artykułu

Ocena wpływu kryzysu finansowego na stan finansów publicznych w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of the Impact of Financial Crisis on the Condition of Public Finances in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest próbą diagnozy aktualnego stanu finansów publicznych w Polsce. Autorzy przyjęli za cel poddanie analizie wpływu kryzysu finansowego na kondycję krajowych finansów publicznych, odnosząc efekty poczynionych ustaleń do wskaźników opisujących finanse publiczne krajów UE. Artykuł stanowi tym samym płaszczyznę porównań aktualnej sytuacji krajowych finansów publicznych na tle zjawisk kryzysowych, jakie dotknęły gospodarki każdego z państw członkowskich UE. Artykuł ocenia i analizuje skalę i siłę oddziaływania następstw kryzysu na stan finansów publicznych w Polsce, wskazując na zagrożenia, jakie wynikają dla stabilności systemu finansowego państwa na skutek zaniechania działań reformujących finanse publiczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt to diagnose the current condition of public finances in Poland. The authors have adopted the goal of analyzing the impact of financial crisis on the condition of domestic public finances, referring to the results offindings of indexes describing public finance in European Union countries. The article is a view of domestic comparisons of the current situation of public finances against the background of crisis that affected the economy of each of the EU countries. The article evaluates and examines the scale and the impact of the consequences of the crisis on the condition of public finances in Poland, pointing to threats that influence the stability of the financial system as an effect of abandonments to reform ofpublic finances. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
6
Numer
Strony
36-50
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
autor
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • Allen R. i Tommasi D. (2001). Managing Public Expenditure. A Reference Book for Transition Countries. OECD Governance (6), 209 i nast.
 • Battaglini M. i Coate S. (2008). A Dynamic Theory of Public Spending, Taxation, and Debt. American Economic Review, 98(1), 217 i nast.
 • Bergmann A. (2008). Public Sector Financial Management. Essex: Pearson Education Limited.
 • Byatt I.C.R. (1977). Theoretical issues in expenditure decisions, W: Posner M. (red.), Public expenditure. Allocation between competing ends (ss, 17 i nast.). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. (2010). Plan Rozwoju 2010-2011 i Konsolidacji Finansów 2010-2011. Propozycje. Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483.
 • Malinowska-Misiąg E. i Misiąg W. (2007). Finanse publiczne w Polsce. Wydanie drugie. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Niżnik J. (2008). Planowanie wydatków budżetowych i jego skutki dla alokacji zasobów, W: Owsiak S. (red.), Planowanie budżetowe a alokacja zasobów (ss. 225 i nast.). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Polarczyk K. (2005). Zakres długu publicznego. Finanse i statystyka, Warszawa: Biuro Studiów i Ekspertyz Sejmu RP.
 • Skica T. (2010, 2 Marzec). Finanse publiczne po polsku, Czasopismo elektroniczne Bistro. Pozyskano z: www.bistro.edu.pl/artykul,Finanse%20publiczne%20po%20polsku.html Ministerstwo Finansów. (2009).
 • Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2010-12. Warszawa.
 • Traktat z Maastricht z 7 lutego 1992 r., DzUrz WE 1992, C 191.
 • Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., DzU z 2009 r., nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
 • Wildavsky A. (1978). A Budget for all Seasons? Why the Traditional Budget Lasts, Public Administration Review, 38(1), 501-509.
 • Ministerstwo Finansów. (2010). Zadłużenie sektora finansów publicznych. Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317191
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.