Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | nr 1 (147) | 19-28
Tytuł artykułu

Fundusze Unii Europejskiej jako stymulator proekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Fundusze UE stanowią dla Polski niepowtarzalną szansą na realizację wielu kosztownych przedsięwzięć proekologicznych i tym samym na zmniejszenie luki infrastrukturalnej. Są bowiem zarówno dźwignią finansową mobilizującą środki krajowe na ten cel, jak i instrumentem zmniejszającym koszty wdrożenia wymogów akcesyjnych związanych z ochroną środowiska. Wprawdzie różne są szacunki tych kosztów, niemniej w każdym przypadku skala niezbędnych wydatków dalece przekracza możliwości finansowe większości polskich gmin. Z ustaleń Banku Światowego wynika, na dostosowanie do unijnych norm ochrony środowiska potrzebnych jest Polsce około 40 mld euro. Według ocen analityków do 2006 r. na inwestycje proekologiczne możliwe jest wygenerowanie kwoty 15,2 mld euro. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
19-28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Bibliografia
 • W. Miemiec, M. Lis, Zasady wykorzystywania środków przedakcesyjnych i akcesyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, "Finanse Komunalne" 2003, nr 2, s. 21
 • R. Sołtyk, Do UE trochę taniej "Gazeta Wyborcza" 2003, nr 219
 • A. Stankiewicz, J. Bielecki, Unia nam dopłaci, "Rzeczpospolita" 2003, nr 258, s. B2
 • J. Bielecki, Przyspieszcie, bo stracicie miliardy "Rzeczpospolita" 2003, nr 234, s. B1
 • Nie ma zagrożeń. Riposta Ministerstwa Środowiska, "Ekofinanse" 2003, nr 5, s. 41
 • ISPA - przyczyny opóźnień, NFOŚiGW, "Ekofinanse" 2003, nr 5, s.42-44
 • Fundusz Spójności. Pierwsza setka, "Ekofinanse" 2003, nr 2, s. 4
 • Alarm NIK. ISPA na straty?, "Ekofinanse" 2003, nr 5, s. 39-41
 • M. Słodowa-Hełpa, R. Węckowski, Sieciowe dysproporcje, czyli przestrzenne zróżnicowanie sieci wodno-kanalizacyjnej, "Przegląd Komunalny" 2002, nr 5, s. 56-57
 • M. Słodowa-Hełpa, R. Węckowski, Wielkopolska luka, "Przegląd Komunalny" 2002, nr 4, s. 50
 • Strategia wykorzystania Funduszu Spójności. Polska - Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa luty 2003
 • Możliwości wykorzystania Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych w zakresie ochrony środowiska dla samorządów, "Przegląd Komunalny" 2003, nr 9, Dodatek Specjalny, s. 84-85
 • R. Miłaszewski, Koszty dostosowania gospodarki wodno-ściekowej w Polsce do wymagań Unii Europejskiej, "Gospodarka Wodna" 2000, nr 7, s. 251
 • K. Walczak, Ile kosztują unijne dyrektywy? Drogo, bardzo drogo..., "Ekofinanse" 2002, nr 2, s. 11
 • E. Wojnicka, Dostosowanie usług komunalnych w Polsce do wymogów wspólnotowych, "Wspólnoty Europejskie" 1999, nr 4, s. 32
 • K. Walczak, Pole do negocjacji, "Ekofinanse" 1998, nr 2, s. 7
 • K. Walczak, Ile kosztuje Unia?, "Ekofinanse" 1997, nr 10, s. 7-8
 • W. Michna, Program proekologicznego rozwoju wsi, rolnictwa i gospodarki żywnościowej do 2015 roku. Synteza, IERiGŻ, Warszawa 1998, s. 44
 • G. Płaza, Unia Europejska. Korzyści w sektorze ochrona środowiska, "Biuletyn Ekologiczny" 2002, nr 4, s. 3-5
 • Ścieki komunalne w programie krajowym, "Inwestycje Komunalne. Przegląd Zamówień Publicznych" 2003, nr 3, s. 13
 • PHARE przed finałem, "Ekofinanse" 2003, nr 5, s. 37-38
 • Informacja o stanie realizacji Programu Sapard wg danych na dzień 25 listopada 2003 r., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2003
 • Na progu Unii. Fundusze do wzięcia, "Ekofinanse" 2003, nr 9, s. 6-9
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Uzupełnienie programu, projekt, MGPiPS, Warszawa 2003, s. 8
 • Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności gospodarki lata 2004-2006. Uzupełnienie programu, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003
 • Sektorowy Program Operacyjny. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006. Uzupełnienie programu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2003
 • M. Słodowa-Hełpa, Dylematy i możliwości rozwojowe polskich regionów w świetle europejskiej polityki regionalnej, w: Problemy przestrzeni w integracji europejskiej, red. B. Gruchman, Zeszyty Naukowe AE nr 23, Wyd. AE w Poznaniu 2002, s. 43-80
 • M. Słodowa-Hełpa, Strategie rozwoju a zdolności absorpcyjne wspólnot lokalnych do korzystania z funduszy Unii Europejskiej, w: Lokalne strategie rozwoju. Aspekty instrumentalne, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2003, s. 95-119
 • Efekty i doświadczenia z wdrażania Programu Sapard, red. J. Kania, MRiRW, Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Kraków 2003, s. 54-56
 • S. Najnigier, Biurokratyczny bałagan utrudnia realizację inwestycji, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2003, nr 19, s. 36
 • P. Marecki, Dlaczego słabo wykorzystano środki ISPA?, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2003, nr 13, s. 18
 • J. Oleszkiewicz, NIK o przygotowaniu sektora publicznego do wykorzystania funduszy ISPA, "Ekopartner" 2003, nr 6 (140), s. 2
 • Trudna ISPA. Pieniądze na ekologię "Wspólnota" 2002, nr 45-46
 • J. Warda, Bariery w wykorzystaniu funduszy pomocowych "Rozwój Regionalny" 2001 nr 10, s.12-13
 • M. Kulesza, "Imperium kontratakuje", "Wspólnota" 2000 nr 46, s. 11
 • T. G. Grosse, Zmierzch decentralizacji w Polsce Polityka rozwoju w województwach w kontekście integracji europejskiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003
 • M. Mackiewicz, W. Misiąg, M. Tomalak, Samorządowa kasa czyli na co idą pieniądze w gminach powiatach i województwach Alinex Inżynieria Finansowa, Warszawa 2003, s. 147-164
 • M. Słodowa-Hełpa, Zróżnicowanie zdolności absorpcyjnych polskich gmin i regionów do korzystania z funduszy Un, Europejskiej, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego" 2003, nr 1/2 s. 106-124
 • L. Jesień, Problemy i sukcesy krajów UE w realizacji polityki strukturalnej, "Samorząd Terytorialny" 2002, nr 3, s. 37-45
 • K. Marcinek, Finansowanie oraz ryzyko projektów infrastrukturalnych realizowanych w systemie "BOT", w: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych, red. H. Henzel, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1999, s. 262
 • J. Kapsa, Poróżniły ich ścieki, "Wspólnota" 2002, nr 13
 • Grant z przeszkodami, "Integracja Europejska" 2003, nr 7/8, s.69
 • Radzionków bez oczyszczalni, "Rzeczpospolita" 2003, nr 258, s. C1
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317187
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.