Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 18 | 170
Tytuł artykułu

W poszukiwaniu modelu finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem pracy była próba znalezienia (biorąc pod uwagę zależności obserwowane w krajach OECD) determinant warunkujących rozwój szkolnictwa wyższego i na tej podstawie zaproponowanie zmian w modelu finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce. Praca składa się z czterech rozdziałów. Koncepcja i struktura pracy odzwierciedla proces postępowania badawczego począwszy od teoretycznej podbudowy szkolnictwa wyższego, poprzez badania rozpoznawcze dotyczące systemów finansowania szkolnictwa wyższego w wybranych krajach OECD, kończąc na empirycznej weryfikacji proponowanych rozwiązań. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
170
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Anderson R., British Universities. Past and Present. Hambledon Continuum. London 2006.
 • A New Economy? The Changing Role of Innovation and Information Technology in Growth, OECD, Paris 2000.
 • Aghion P. et al., The Governance and Performance of Research Universities: Evidence from Europe and the US, "NBER Working Paper" 2009, nr 14851.
 • Arrow J.K., Higher Education as a Filter, "Journal of Public Economics" 1973, nr 2.
 • Barr N., Financing Higher Education: Comparing the Options, London School of Economics and Political Science, London 2003.
 • Barr N., The Economics of the Welfare State, Oxford University Press. Oxford, New York 2004.
 • Barrow R.J., Sala-I-Martin X., Economic Growth, McGraw-Hill, New York 1995.
 • Bassanini A., Scarpetta S., Does Human Capital Matter for Growth in OECD Countries? Evidence from Pooled Mean-Group Estimates, Economics Department Working Papers nr 282, OECD, Paris 2001.
 • Baumol W.J., Panzar J.C., Willig R.D., Contestable Markets and the Theory of Industry Structure, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1982.
 • Becker G., Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Relevance to Education, National Bureau of Economic Research, New York 1975.
 • Becker G.S., Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, 3rd ed" The University of Chicago Press, Chicago, London 1993.
 • Beifield C.R., Economic Principles for Education. Theory and Evidence, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2000.
 • Bettinger E., Long B.T., Do Collage instructors Matter: The Effects of Adjuncts and Graduate Assistants on Students' Interests and Success, NBER Working Paper Series nr W10370, National Bureau of Economic Research. Cambridge Mass. 2004.
 • Bielinski J., Dotacja i czesne, "Forum Akademickie" 2006, nr 12.
 • Blanden J., Machin S., Educational Inequality and the Expansion of UK Higher Education, "Scottish Journal of Political Economy", 2004, vol. 51, nr 2.
 • Blaug M., An Introduction to the Economics of Education, Penguin, London 1970.
 • Blaug M., Economics of Education, 2nd ed., Pergamon Press, London 1970.
 • Blaug M., Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995.
 • Blondal S., Field S., Girouard N., Investment in Human Capital Through Post-compulsory Education and Training: Selected Efficiency and Equity Aspects, OECD Economic Department Working Papers, nr 333, Paris 2002.
 • Bowen H.R., The Costs of Higher Education, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1980.
 • Bowen H.R., Investment in Learning. The Individual and Social Value of American Higher Education, Jossey-Bass, San Francisco 1977.
 • Bowles S., Gintis H., Schooling in Capitalist America. Educational Reform and Contradictions of Economic Life, Basic Books, New York 1976.
 • Breneman D., Nelson S., Financing Community Colleges: An Economic Perspective, The Brookings Institution, Washington 1981.
 • Brinkman P., Higher Education Cost Functions [w:] The Economics of American Universities: Management, Operations and Fiscal Environment, eds. S.A. Hoenack, E.L. Collins, State University of New York Press, New York 1990.
 • Brinkman P.T., Leslie L.L., The Economic Value of Higher Education, ACE/Macmillan, New York 1988.
 • Browning E.K., Browning J.M, Public Finance and the Price System, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1994.
 • Buczek J., Bon edukacyjny - spory i kontrowersje, "Forum Akademickie" 2008, nr 7-8.
 • Galero J., Quasi-market Reforms and Equity in the Financing of Higher Education, "European Journal of Education" 1998, vol. 33, nr 1.
 • Callender C., Wilkinson D., 2002/2003 Student Income and Expenditure Survey: Students' Income, Expenditure and Debt in 2002/03 and Changes since 1998/1999, "Research Report", nr 487, Department for Education and Skills, London 2003.
 • Carnoy M., Rates of Return to Education [w:] International Encyclopedia of Economics of Education, ed. M. Carnoy, 2nd ed., Elsevier, Tarrytown, New York 1995.
 • Cave M. et al., The Use of Performance Indicators in Higher Education. The Challenge of the Quality Movement, "Higher Education Policy Series", nr 34, Jessica Kingsley Publishers, Pennsylvania, London, Bristol 1997.
 • Chróścicki T., Misiak M., Szkolnictwo wyższe w Polsce, "Rynek Kapitałowy" 2005, nr 12.
 • Cichy K., Kapitał ludzki i postęp techniczny jako determinanty wzrostu gospodarczego, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 • Cohn E., Cooper ST., Multiproduct Cost Functions for Universities: Economies of Scale and Scope [w:] International Handbook on the Economics of Education, eds. G. Johnes, J. Jobnes, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton 2004.
 • Cohn E., Geske T.G., The Economics of Education, 3rd ed., Pergamon Press, Oxford 1990.
 • Cohn E., Leslie L.L., The Development and Finance of Higher Education in Perspective [w:] Subsidies to Higher Education: The Issues, eds. H.P. Tuckman, E. Whalen, Praeger Publishers, New York 1990.
 • Cohn E., Rhine S., Santos M., Institutions of Higher Education as Multi-product Firms: Economies of Scale and Scope, "Review of Economics and Statistics" 1989, vol. 71.
 • Cohn E., The Economics of Education, Ballinger, New York 1979.
 • Collins R., The Credential Society, Academic Press, New York 1979.
 • Dąbrowa-Szefler M., System nauki i szkolnictwa wyższego. Funkcjonowanie i elementy zarządzania, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2003.
 • de Groot H., McMahon W.W., Volkwein J.F., The Cost Structure of American Research Universities, "The Review of Economics and Statistics" 1991, vol. 73(3).
 • Domański S., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 • Drozdowicz Z., Edukacja i szkolnictwo [w:] Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie. Europa, red. Z. Drozdowicz, t. III, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2005.
 • Education at a Glance, OECD, Paris (od 2000 do 2009).
 • Ehrenberg R.G., Financing Higher Education Institutions in the 21st Century, Paper for Annual Meeting of the American Finance Association, Florida, Orlando, March 2003.
 • Ehrenberg R.G., Tuition Rising: Why College Costs So Much, Harvard University Press, Cambridge 2002.
 • Engwall L., Universities, the State and the Market: Changing Patterns of University Governance in Sweden and Beyond, "Higher Education Management and Policy" 2007, vol. 19, nr 3.
 • Friedman M., Friedman R., Free to Choose, Penguin, London 1980.
 • Gemmell N., Evaluating the Impacts of Human Capital Stocks and Accumulation on Economic Growth: Some New Evidence, "Oxford Bulletin on Economics and Statistics" 1996, vol. 58.
 • Geryk M., Rynek uczelni niepublicznych w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Getz M., Siegfried J., Cost and Productivity in American Colleges and Universities [w:] Economic Challenges in Higher Education, eds. R.G. Ehrenberg, M. Getz, J. Siegfried, the University of Chicago Press, Chicago 1991.
 • Gmerek T., Kapitalizm - edukacja - nierówność społeczna (teoria reprodukcji ekonomicznej Samuela Bowlesa i Herberata Gintisa) [w:] Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej, red. A. Gromkowska-Melosik, T. Gmerek, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2008.
 • Gmerek T., Szkolnictwo wyższe w krajach skandynawskich. Studium z pedagogiki porównawczej, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2003.
 • Goćkowski J., Uniwersytet i tradycja w nauce, Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Kraków 1999.
 • Greenaway D., Haynes M., Funding Universities to Meet National and International Challenges, School of Economics Policy Report, University of Nottingham, Nottingham 2000.
 • Greenaway D., Haynes M., Funding Higher Education in the UK: The Role of Fees and Loans, "The Economic Journal" 2002, vol. 113.
 • Grodzicki J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • Guide to Funding. How HEFCE Allocates Its Funds, Higher Education Funding Council, London 2010.
 • Gumport P.J., Pusser B., A Case of a Bureaucratic Accretion: Context and Consequences, "The Journal of Higher Education" 1995, nr 66.
 • Holm-Nielsen L., Jeppesen J.S., Thorn K., Approaches to Results-based Funding in Tertiary Education. Identifying Finance Reform Options for Chile, "World Bank Policy Research Working Paper" 2004, nr 3436.
 • Hopkins D.S., The Higher Education Production Function: Theoretical Foundations and Empirical Findings [w:] The Economics of American Universities. Management, Operations and Fiscal Environment, eds. S.A. Hoenack, E.L. Collins, State University of New York Press, New York 1990.
 • Hulicka M., Trzeba zainwestować, "Forum Akademickie" 2008, nr 7-8.
 • Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2007 r. budżetu państwa w części 28 - Nauka i 38 - Szkolnictwo wyższe oraz wykonania planu finansowego Funduszu Nauki i Technologii Polskiej, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, maj 2008.
 • Informator Nauki Polskiej 2006. Instytucje decyzyjne i doradcze, t. 1, Ośrodek Przetwarzania Informacji, wyd. XXX, Warszawa 2006.
 • Johnes G., Multi-product Cost Functions and the Funding of Tuition in UK Universities, "Applied Economic Letters" 1996, nr 3.
 • Johnes G., Costs and Industrial Structure in Contemporary British Higher Education, "Economic Journal" 1997, vol. 107.
 • Johnson P., Education Policy in England, "Oxford Review of Economic Policy" 2004, vol. 20, nr 2.
 • Johnstone B., Student Loans in International Perspective: Promises and Failures, Myths and Partial Truths, 2008, www.gse.buffalo.edu/FAS/Johnston/loans.html.
 • Johnstone D.B., Sharing the Costs of Higher Education, Student Financial Assistance in the United Kingdom, the Federal Republic of Germany, France, Sweden, and the United States, the College Entrance Examination Board, New York 1986.
 • Johnstone D.B., Some Principles of Tuition, Fees, and Student Financial Assistance Applicable to Chinese Higher Education, www.gse.buffalo.edu/FAS/Johnston/China.htm, dostęp: marzec 2008.
 • Jongbloed B., Funding Higher Education: Options, Trade Offs and Dilemmas, paper for Fulbright Brainstorms 2004 - New Trends in Higher Education.
 • Jongbloed B., Koelman J., Vouchers for Higher Education? A Survey of the Literature, Study commissioned by the Hong Kong University Grants Committee, CHEPS, Enschede 2000.
 • Jongbloed B., Vossensteyn H., Keeping up Performances: An International Survey of Performance - based Funding in Higher Education, "Journal of Higher Education Policy" 2001, vol. 23, nr 2.
 • Kaiser F. et al., Public Expenditure on Higher Education. A Comparative Study in the Member States of the European Community, "Higher Education Policy Series 18", Jessica Kingsley Publishers, London, Philadelphia 1992.
 • Kaufman R., Preparing Useful Performance Indicators, "Training and Development Journal" 1988, September. Kluczowe dane o edukacji w Europie 2009, Komisja Europejska, Bruksela 2009.
 • Kogan M., Hanney S., Reforming Higher Education, Jessica Kingsley Publishers, London 2000.
 • Korczyński W., Podnieść zamiast obniżać, "Forum Akademickie" 2008, nr 11.
 • Kot S., Historia wychowania, 1.1, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1996.
 • Langlands A., Securing World-class Research in UK Universities Exploring the Impact of Block Grant Funding, http://www.hefce.ac.uk/research/funding, dostęp: październik 2010.
 • Lewis D R., Dundar H., Costs and Productivity in Higher Education: Theory, Evidence, and Policy Implications [w:] The Finance of Higher Education: Theory, Research, Policy and Practice, eds. M.B. Paulsen, J.C. Smart, Agathon Press, New York 2001.
 • Lingenfelter P.E., Responsibilities of Governing Bodies in the United States of America, "Seminar on Governing bodies of higher education institutions: Roles and responsibilities", OECD, Paris 2007.
 • Liu N.C., Cheng Y., Academic Ranking of World Universities - Methodologies and Problems, "Higher Education in Europe" 2005, vol. 30, nr 2.
 • Lloyd P.J., Morgan M.H., Williams R.A., Amalgamations of Universities: Are there Economics of Scale and Scope?, "Applied Economics" 1993, nr 25.
 • Machin S., Wage Inequality in the UK, "Oxford Review of Economic Policy" 1996, vol. 13, nr 1.
 • Main Science and Technology Indicators in Poland in 2000-2003, Central Statistical Office (GUS), Warsaw 2005.
 • Massy W.F., Wilger A.K., Productivity in Postsecondary Education, "Educational Evaluation and Policy Analysis" 1992, vol. 14, nr 4.
 • Mayo J.W., Multiproduct Monopoly, Regulation, and Firm Costs, "Southern Economic Journal" 1984, vol. 51.
 • McMahon W.W., Relative Returns to Human and Physical Capital in the U.S. and Efficient Investment Strategies, "Economies of Education Review" 1991, nr 10(4).
 • McMahon W.W., Conceptual Framework for the Analysis of the Social Benefits of Lifelong Learning, "Education Economics" 1998, vol. 6 (3).
 • McMahon W.W., The Social and External Benefits of Education [w:] International Handbook on the Economies of Education, eds. G. Johnes, J. Johnes, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton 2004.
 • McMahon W.W., Wagner A.P., The Monetary Returns to Education as Partial Social Efficiency Criteria [w:] Financing Education: Overcoming Inefficiency and Inequality, eds. W.W. McMahon, T.G. Geske, University of Illinois Press, Urbana 1982.
 • Miłosz H., Analiza kosztów kształcenia w szkołach wyższych, Stowarzyszenia Wspólnota Akademicka, Legnica 2003.
 • Mincer J., Investment in Human Capital and Personal Income Distribution, "Journal of Political Economy" 1958, vol. 66.
 • Mincer J., The Distribution of Labor Incomes: A Survey with Special Reference to the Human Capital Approach, "Journal of Economic Literature" 1970, vol. 8.
 • Mincer J., Schooling Experience and Earnings, Columbia University Press, New York 1974.
 • Mora J.G., Vila L.E., The Economics of Higher Education [w:] The Dialogue between Higher Education Research and Practice, ed. R. Begg, Kluwer Academics Publishers, New York, Boston, Dordrecht, London Moscow 2003.
 • Mosakowski R., Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej. Stan obecny i planowane reformy, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2002.
 • Moving Toward a Single Combined Grant for Higher Education, Department for Education and Skills, www.dfes.gov.uk, dostęp: październik 2010.
 • Nauka i Technika w 2008 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 • Nowak E., Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego, PWN, Warszawa 1984.
 • OECD Thematic Review of Higher Education. Country Background Report for Sweden, Swedish National Agency for Higher Education, Stockholm 2006.
 • Okun A., Equality and Efficiency: The Big Tradeoff, The Brookings Institution, Washington DC 1975.
 • Olson J.E., The Cost-Effectiveness of American Higher Education: The United States Can Afford its Colleges and Universities [w:] Higher Education: Handbook of Theory and Research, ed. J. Smart, vol. XII, Agahton Press, New York 1997.
 • Oosterbeek H., An Economic Analysis of Student Financial Aid Schemes, "European Journal of Education" 1998, vol. 33, nr 1.
 • Organizacja systemu edukacji w Polsce 2005/06, Eurydice, Komisja Europejska, 2007, www.eurydice.org.
 • Organizacja systemu edukacji w Polsce 2006/07, Eurydice, Komisja Europejska, 2007, www.eurydice.org.
 • Paulsen M.B., The Economies of Human Capital and Investment in Higher Education [w:] The Finance of Higher Education: Theory, Research, Policy & Practice, eds. M.B. Paulsen, J.C. Smart, Agathon Press, New York 2001.
 • Pennell H., West A., The Impact of Increased Fees on Participation in Higher Education in England, "Higher Education Quarterly" 2005, vol. 59, nr 2.
 • Psacharopoulos G., Patrinos H.A., Human Capital and Rates of Return [w:] International Handbook on the Economies of Education, eds. G. Johnes, J. Johnes, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton 2004.
 • Research Excellence Framework: Second Consultation on the Assessment and Funding of Research (HEFCE 2009/38) www.hefce.ac.uk/pubs.
 • Rocki M., Jak dzielić dotację? "Forum Akademickie" 1998, nr 7-8.
 • Rocki M., Refleksje na temat zasad podziału dotacji na działalność dydaktyczną w latach 1992-1998, materiał niepublikowany.
 • Salmi J., Hauptman A.M., Innovations in Tertiary Education Financing: A Comparative Evaluation of Allocation Mechanisms, Working Paper Series, nr 4, World Bank, Washington 2006.
 • Santiago P. et al., Tertiary Education for the Knowledge Society. OECD Thematic Review of Tertiary Education: Synthesis Report, vol. 1, Paris 2008.
 • Schultz T.W., Investment in Human Capital "American Economic Review" 1961, nr 51 (1).
 • Schultz T., The Economic Value of Education, Columbia University Press, New York 1963.
 • Schultz T., Education and Economic Growth. Social Forces Influencing American Education, University of Chicago Press, 1961.
 • Schultz T.W., Investment in Human Capital, The Free Press, New York 1976.
 • Smith A., The Wealth of Nations, University of Chicago Press, Chicago 1976.
 • Sobczak M., Reforma pomocy materialnej dla studentów raz jeszcze, "Polityka społeczna" 2009, nr 1.
 • Spence A.M., Job Market Signaling, "Quarterly Journal of Economics" 1973, nr 87.
 • Sprawozdanie z realizacji zadań i budżetu w 2005 r. w zakresie szkolnictwa wyższego oraz realizacji budżetu w części 38 - Szkolnictwo wyższe, MNiSW, Warszawa 2006.
 • Statistical First Release. Participation Rates in Higher Education: Academic Years: 2006/2007 - 2008/2009, Department for Business, innovation and Skills, London 2010.
 • Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa 2004.
 • Stiglitz J.E., The Theory of Screening Education and the Distribution of Income, "American Economic Review" 1975, nr 65.
 • Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku, wersja ostateczna wysłana do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa kwiecień 2008.
 • Student Loans and the Question of Debt, Department for Education and Skills, London, www.dfes.gov.uk, dostęp: październik 2010.
 • Student Loans Company, SLC SFR 07/2010, www.slc.co.uk/statistics/national_statistics.html.
 • Swedish Universities & Swedish Colleges. Short Version of the Annual Report 2010, Swedish National Agency for Higher Education, Stockholm 2010: 13 R.
 • Swedish Universities & Swedish Colleges. Short Version of the Annual Report 2009, Swedish National Agency for Higher Education, Stockholm 2009: 23 R.
 • Systemy edukacji w Europie - stan obecny i planowane reformy. Zjednoczone Królestwo - Anglia, Walia i Irlandia Północna, www.Socrates.org.pl.
 • Szkoły wyższe i ich finanse w 2004 r., GUS, Warszawa, 2005.
 • Szkoły wyższe i ich finanse, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa (w latach 1997-2009).
 • Szkoły wyższe w roku szkolnym 1992/93, 1994/95, 1995/96, 1996/97, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa.
 • Taylor J., Sticks and Carrots: the Effectiveness of Government Policy on Higher Education in England since 1979, "Higher Education Management and Policy" 2003, vol. 15, nr 1.
 • Tertiary Education for the Knowledge Society, OECD Thematic Review of Tertiary Education: Synthesis Report, OECD, Paris 2008.
 • The European and American University since 1800. Historical and Sociological Essays, eds. S. Rothblatt, B. Wittrock, Cambridge University Press, Cambridge 1993.
 • Tsang M.C., Economic Analysis of Educational Development in Developing Nations [w:] Encyclopedia of Education, ed. J. Guthrie, 2nd ed., Macmillan Reference Library, New York 2002.
 • Tucker I.B., Survey of Economics, Cengage Learning, Mason 2008.
 • Usher A., Understanding International Debt Management. Repayment Programes and Their Effects on the Repayment of Student Financial Assistance, Educational Policy Institute, Toronto 2005.
 • Verry D.W., Educational Cost Functions [w:] Economies of Education: Research and Studies, ed. G. Psacharopulos, Pergamon Press, New York 1987.
 • Wagner A., Lifelong Learning in the University: A New Imperative? [w:l Challenges Facing Higher Education at the Millennium, eds. W. Hirsh, L. Weber, American Council on Education, Oryx Press, Arizona, Phoenix 1999.
 • Warning S., The Economic Analysis of Universities, Strategic Groups and Positioning, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2007.
 • Wąski margines swobody, rozmowa z prof. W. Tłokińskim przeprowadzona przez A. Świć, "Forum Akademickie" 2008, nr 12.
 • Wąsowicz M., Efektywność kształcenia, PWN, Warszawa 1976.
 • Weiler H.N., States, Markets and University Funding: New Paradigms for the Reform of Higher Education in Europe, "Compare" 2000, vol. 30, nr 3.
 • West E.G., The Economics of Higher Education [w:] The Academy in Crisis. The Political Economy of Higher Education, ed. J.W. Sommer, The Independent Institute, Washington 1995.
 • Wielka karta uniwersytetów, Bolonia 1998.
 • Witmer D.R., Cost Studies in Higher Education, "Review of Educational Research" 1972, vol. 47.
 • Wnuk-Lipińska E., Innowacyjność a konserwatyzm, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 1996.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania i umarzania kredytów studenckich, Dz.U. nr 87, poz. 560.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki, Dz.U. z 2007 r., nr 65, poz. 435 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać jednostki organizacyjne uczelni, aby prowadzić studia na określonym kierunku i poziomie kształcenia, Dz.U. z 2006 r., nr 144, poz. 1048.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, Dz.U. z 2008 r., nr 89, poz. 544.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową, Dz.U. z 2007 r., nr. 205, poz. 1489.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, Dz.U. z 2007 r., nr 79, poz. 534.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych Dz.U. z 2008 r., nr 89, poz. 544.
 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych, Dz.U. z 2001 r., nr 33, poz. 389.
 • Ustawa z 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych, Dz.U. z 1997 r., nr 103, poz. 590.
 • Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, Dz.U. z 2010 r., nr 96, poz. 618.
 • Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. z 2010 r., nr 96, poz. 615, art. 3.
 • Ustawa z 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki, Dz.U. z 2004 r., nr 238, poz. 2390.
 • Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich, Dz.U. nr 108, poz. 685, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Dz.U. z 2010 r., nr 96, poz. 616.
 • Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki, Dz.U. z 2010 r., nr 96 poz. 617.
 • Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 1990 r., nr 65, poz. 385.
 • Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz.U. z 2003 r. nr 65, poz. 595.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2001 r., nr 85, poz. 924.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 164.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki Dz.U. z 2010 r., nr 96, poz. 620, art. 32.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317185
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.