Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 6 | 24-32
Tytuł artykułu

Paradygmaty w modelach zrównoważonego biznesu a kreowanie wartości przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Paradigms of Sustainable Business Models and Enterprises Value
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autor omawia własne, autorskie podejście do wykorzystywania paradygmatów nauk zarządzania do budowy modeli biznesu opartych na równowadze strategicznej w kierunku wzrostu wartości przedsiębiorstw w długim okresie czasu. Ponadto krytycznie odnosi się do prób wykorzystywania paradygmatu sieciowego do budowy modeli biznesu opartych na równowadze strategicznej, stawiając tezę, iż obecnie najbardziej adekwatnym paradygmatem wykorzystywanym do budowy tych modeli jest właśnie paradygmat systemowy, którego podstawowym założeniem jest dążenie do równowagi w długim okresie czasu, czego na podstawie obecnych badań naukowych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the author presents his own, original approach to the use of management science paradigms to build business models based on the strategic balance in the direction of growth of enterprises in the long term. Also critical of the attempt to use the network paradigm for building business models based on the strategic balance, putting the thesis that the most adequate paradigm used for the construction of these models is the paradigm of the system, whose basic premise is to strive for balance in the long term, which for based on current research and observation cannot be said in relation to the network and the network paradigm associated with it. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
24-32
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • [1] CHODYŃSKI A., Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Krakowska Akademia im. Jana Frycza Modrzewskiego, Kraków 2011.
 • [2] COPELAND Т., KOLLER Т., MURRIN J., Wycena; mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 • [3] CWYNAR A., Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego, Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2010.
 • [4] CYFERT S., Systemowy model organizacji: Perspektywa procesów odnowy organizacyjnej, [w:] BEŁCA G., CYFERTA S. (red.), Strategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • [5] CZAKON W., Koordynacja sieci - wieloraka forma organizacji współdziałania, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 9.
 • [6] CZAKON W., O ograniczeniach strukturalizmu w badaniach sieci międzyorganizacyjnych, "Organizacja i Kierowanie" 2014, 1A, (159).
 • [7] CZAKON W., Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 11.
 • [8] DOUGLASS В., Economic Methodology and Nobel Laureates: Confirmation of a Methodological, Paradigm Shift, "American Journal of Economics and Sociology" 2012, Vol. 71, Iss. 5.
 • [9] DUDYCZ Т., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 • [10] DYLLICK Т., HOCKERTS K" Beyond the Business Case for Corporate Sustainability, "Business Strategy and the Environment" 2002, Vol. 11, No. 2.
 • [11] EPSTEIN M.J., BUHOVAC A.R., Solving the Sustainability Implementation Challenge, "Organizational Dynamics" 2010, Vol. 39.
 • [12] GOSPODAREK Т., Aspekty złożoności i filozofii nauki o zarządzaniu, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkody Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012.
 • [13] GRUDZEWSKI W.M., HEJDUK I.K., Sustainable enterprise (przedsiębiorstwo przyszłości) - odpowiedzią na kryzys ekonomiczny, [w:] HEJDUK I.K. (red.), Sustainability odpowiedzią na kryzys ekonomiczny, Nowe koncepcje przedsiębiorstwa przyszłości, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, ORGMASZ, Warszawa 2011.
 • [14] HOFSTEDE G.J., Research on Cultures: How to Use It in Training? "European J. Cross-Cultural Competence and Management" 2009, Vol. 1, No. 1.
 • [15] JABŁOŃSKI A., JABŁOŃSKI M" Modele biznesu w cyklu życia przedsiębiorstwa - wyzwania strategiczne, "Przegląd Organizacji" 2013, nr 9.
 • [16] JABŁOŃSKI A., Modele zrównoważonego biznesu w budowie długoterminowej wartości przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich społecznej odpowiedzialności, Difin, Warszawa 2013.
 • [17] JAKI A., Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • [18] KOHN M., Value and Exchange, "Cato Journal" 2004, No. 24 (3).
 • [19] KUHN T.S., Struktura rewolucji naukowych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.
 • [20] MC DONOUGH W., BRAUGNART M" The next industrial revolution, "The Atlantic Monthly" 1998, October.
 • [21] NIEMCZYK J" Rozwój nauk o zarządzaniu a paradygmaty nauk ekonomicznych, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1A.
 • [22] NIEMCZYK J" Strategia, Od planu do sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • [23] NOGA A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • [24] NOGALSKI В., Idea strategii "błękitnego oceanu" w rozwiązywaniu kluczowych problemów polskich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania, [w:] ROKITA J. (red.), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2008.
 • [25] OSTERWALDER A., The Business Model Ontology, A Proposition in a Design Science Approach, Licencie en Sciences Politiques de l'Universite de Lausanne, Diplómepostgrade en Informatique et Organisation (DPIO) de 1'Ecole des HEC de l'Universite de Lausanne, Pour l'obtention du grade de Docteur en Informatique de Gestion, 2004.
 • [26] PANFIL M" SZABLEWSKI A. (red.), Wycena przedsiębiorstwa, Od teorii do praktyki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011.
 • [27] PIEKARCZYK A., ZIMNIEWICZ K, Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • [28] PLUTA W., Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa 2009.
 • [29] PSZCZOŁOWSKI Т., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 • [30] ROKITA J., Dynamika zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 • [31] STACHOWICZ-STANUSCH A., Kultura marketingowa przedsiębiorstw, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2001.
 • [32] STACHOWICZ-STANUSCH A., Potęga wartości: Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 • [33] STAŃCZYK-HUGIET E., Paradygmat relacji - czy to nowa jakość w zarządzaniu? [w:] Studia i prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 116, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
 • [34] SUŁKOWSKI Ł., Epistemologia i metodologia zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
 • [35] SUŁKOWSKI Ł., Paradygmaty nauk o zarządzaniu, "Współczesne Zarządzanie" 2013, nr 2.
 • [36] TEECE D.J., Business Models, Business Strategy and Innovation, "Long Range Planning" 2010, Vol. 43.
 • [37] THORELLI H.B., Networks: Between Markets and Hierarchies, "Strategic Management Journal" 1986, Vol. 7.
 • [38] WEITZEL Т., BEIMBORN D., KÖNIG W., Coordination in Networks: An Economic Equlibrium Analysis, Information Systems and e-Business, Springer-Verlag, 2003.
 • [39] ZARZECKI D., Współczesne wyzwania wyceny przedsiębiorstw, Wydawca Zarzecki, Lasota i Wspólnicy, Szczecin 2013.
 • [40] ZOTT Ch., AMIT R., Business Model Design: An Activity System Perspective, "Long Range Planning" 2010, Vol. 43.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317169
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.