Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 6 | 18-24
Tytuł artykułu

Uwarunkowania dialogu społecznego w Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Determinants of Social Dialogue in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule omówiono istotę dialogu społecznego, różnice między dialogiem społecznym a obywatelskim oraz regulacje unijne i MOP dotyczące ich stosowania. Przedstawiono możliwe poziomy prowadzenia dialogu społecznego, uczestniczące w nim strony oraz instrumenty dialogu. Stwierdzono, że zróżnicowane rozwiązania dialogu utrudniają ich porównywanie i ocenę oraz że zachodzi potrzeba uproszczenia form dialogu, wyraźnego określenia przedmiotu i zakresu kompetencji dialogu społecznego i obywatelskiego oraz zmian w tworzeniu zakładowych reprezentacji pracowniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the paper the essence of social dialogue, the differences between social dialogue and civil society, EU and ILO regulations regarding their use were discussed. The possible levels of social dialogue, the participating parties and the instruments of dialogue were shown. It was found that the varied dialogue solutions hinder their comparison and evaluation, and that there is a need to simplify the forms of dialogue and to clearly identify the subject and the competences of social and civil dialogue and the changes in the creation the employee representation at the enterprise. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18-24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] ABRAMOWICZ В., Dialog społeczny w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny" 2009, nr 4.
 • [2] BORUTA I., W sprawie przyszłości prawa pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 4.
 • [3] CARLS К., BRIDGFORD J., Dialog społeczny. Podręcznik edukacyjny dla związków zawodowych, International Training Centre of the International Labour Organization, 2012.
 • [4] FAŁKOWSKI M., GROSSE T.G., NAPIONTEK O., Dialog społeczny i obywatelski w Polsce 2002-2005, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006.
 • [5] GADOCH M., Przedstawicielstwo pracowników w dobie gospodarki globalnej, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2009, nr 2.
 • [6] GARDAWSKI J., Dialog społeczny w Polsce. Teoria, historia i praktyka, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Katedra Socjologii Ekonomicznej, SGH, Warszawa 2009.
 • [7] GARDAWSKI J.; Między negocjacjami a dialogiem społecznym, [w:] ŻUK P. (red), Demokracja spektaklu? Kondycja polskiego życia publicznego 15 lat po zmianie systemowej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 • [8] GĄCIARZ В., PANKÓW W., Dialog społeczny po polsku - fikcja, czy szansa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
 • [9] GILEJKO L" Modele ładu społecznego, [w:] POLAKOWSKA- -KUJAWA J. (red.), Socjologia ogólna, wybrane problemy, SGH, Warszawa 2005.
 • [10] GILEJKO L., Rynek i jego otoczenie instytucjonalne, [w:] GARDAWSKI M" GILEJKO L" SIEWIERSKI }., TOWALSKI R" Socjologia gospodarki, Difin, Warszawa 2008.
 • [11] Industrial Relations in Europe, European Commission, Bruksela 2004.
 • [12] Konwencje i zalecenia МОР, Wyd Nauk PWN, Warszawa 1996, Tom 1.
 • [13] LIPHART A., Demokracja w społeczeństwach sfragmentaryzowanych, [w:] SZCZEPAŃSKI J. (red), Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii i polityki, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 1995.
 • [14] MĘCINA]., Dialog społeczny w Polsce a integracja z Unią Europejską, ASPARA IR, Warszawa 2005.
 • [15] MICHALSKA С., Prawa człowieka i ich ochrona, WSiP, Warszawa 2000.
 • [16] SAJKIEWICZ A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999.
 • [17] SROKA J., Dialog społeczny w Polsce, [w:] SROKA J. (red.), Administracja i polityka. Ewolucje stosunków przemysłowych w Europie Środkowej i Wschodniej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
 • [18] SROKA J., Stosunki przemysłowe i dialog społeczny w warunkach globalizacji i europeizacji, [w:] ZARZECZNY J. (red.), Model społeczny zintegrowanej Europy. Nowe wyzwania i perspektywy, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 • [19] STELINA J., Zakładowy dialog społeczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • [20] The European Social Dialogue a Force Innovation, Commission of the European Community, Bruksela 2002.
 • [21] TOWALSKI R" Dialog społeczny - próba definicji, [w:] TOWALSKI R. (red), Dialog społeczny. Najnowsze dyskusje i koncepcje, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • [22] ZDYBAŁA A. (red.), W kierunku dialogu opartego na wiedzy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317161
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.