Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | nr 12 (169) | 33-42
Tytuł artykułu

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom cenowym w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od 1 maja 2004 r. przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji cenowej w Polsce podlega jednocześnie przepisom wspólnotowym i krajowym. Te dwa porządki prawne obowiązują bowiem równolegle i wzajemnie się przenikają, a tylko w zależności od skali naruszeń prawa konkurencji zastosowanie znajdują wewnętrzne krajowe lub wspólnotowe reguły konkurencji. System równoległych kompetencji, w ramach którego zarówno Komisja Europejska, jak i organy państw członkowskich ds. konkurencji, w tym polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mogą stosować art. 81 i 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) wynika z Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z 16 grudnia 2002 r. w sprawie wdrażania reguł konkurencji określonych w art. 81 i 82 TWE, zwanego dalej "Rozporządzeniem 1/2003", które weszło w życie 1 maja 2004 r.1 Rozporządzenie to ma zastosowanie do Polski na mocy traktatu akcesyjnego oraz zgodnie z art. 91 i 92 Konstytucji RP. Przepisy wspólnotowe regulujące kwestie nieuczciwej konkurencji cenowej (art. 82 TWE zakazujący nadużywania pozycji dominującej na rynku i prawo wtórne) zostały omówione w artykule autorki "Agresywne praktyki cenowe - czy dozwolone w Unii Europejskiej?" zamieszczonym w 2005 r. w numerze 11 (168) "Wspólnot Europejskich". W Polsce nieuczciwe praktyki cenowe podlegają dwóm aktom prawnym: znowelizowanej w kwietniu 2004 r. ustawie z 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (u.o.k.k.)3 oraz ustawie z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (u.z.n.k.)4. Obie ustawy są prawnymi instrumentami mającymi na celu praktyczną realizację konstytucyjnej zasady wolności gospodarczej (art. 20, art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
33-42
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
  • T. Skoczny, Konsekwencje przyszłego systemu stosowania art. 81 i 82 TWE dla prawa i orzecznictwa w zakresie ochrony konkurencji w Polsce, "Prawo Unii Europejskiej", INFOR, nr 4, lipiec - sierpień 2001
  • S. Sołtysiński, Komentarz do Układu Europejskiego, Biuro ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej URM, Warszawa 1994, s. 161
  • T. Skoczny, E. Szymańska, Reguły konkurencji w umowach międzynarodowych, Urząd Antymonopolowy 1995, Elipsa, s. 26
  • T. Skoczny, Harmonising Polish Antimonopoly Law with EC Competition Rules, Studia Europejskie, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, nr 1/1997, s. 93
  • E. Modzelewska - Wąchał, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentrz, Twigger, Warszawa 2002, s. 10
  • Sprawozdanie z działalności UOKiK za 2002 r., s. 42
  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, pod. red. J. Szwaji, Urząd Antymonopolowy 1994, s. 133 i nast.
  • E. Nowińska i M. du Vail, Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wydawnictwo Prawnicze, LexisNexis, Warszawa 2001, s. 123
  • T. Skoczny (w) M. Kępiński i inni, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2000, s. 385
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317147
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.