Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 359 Zmiana warunkiem sukcesu Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw | 170-178
Tytuł artykułu

Ewolucja kryteriów oceny doskonałości struktury organizacyjnej

Warianty tytułu
The Evolution of Criteria of Assessment of Organizational Structure Excellence
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Doskonałość może być rozumiana jako stan lub cecha o zmiennym natężeniu (poziomy doskonałości). Przyjmując drugie z tych podejść, możemy zauważyć, że struktury organizacyjne różnią się pod względem poziomu doskonałości. Przedstawiciele kolejnych nurtów w zarządzaniu popularyzowali odmienne modele struktury organizacyjnej i stosowali inne zestawy kryteriów oceny jej doskonałości. Celem artykułu jest przedstawienie ewolucji koncepcji struktury organizacyjnej oraz kryteriów oceny jej doskonałości.(abstrakt oryginalny)
EN
Excellence can be understood as a state or a trait of various intensity (degrees of excellence). Taking the latter approach we can observe that organizational structures differ in terms of their degree of excellence. The representatives of the sequent movements of management popularized different models of organizational structure and used other sets of criteria to assess the excellence of organizational structure. The goal of the paper is to present the evolution of the concept of organizational structure as well as criteria used to assess organizational structure excellence.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ashkenas R. i in. (2002), The Boundaryless Organization. Breaking The Chains of Organizational Structure, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Bielski M. (2001), Organizacje. Istota. Struktury. Procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Clegg S.R., Palmer G., (1996), Constituting Management. Markets, Meanings, and Identities, Walter de Gruyter, Berlin.
 • Hakes Ch. (2007), The EFQM Excellence Model, Van Haren Publishing.
 • Hamel G. (2011), First, Let's Fire All The Managers, "Harvard Business Review" December.
 • Hammer M., Champy J. (1996), Reengieering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
 • Harrington H.J. (2006), Process Management Excellence. The Five Pillars of Organizational Excellence, Paton Press.
 • Hopej M. (2004), Struktury organizacyjne. Podstawowe, współczesne i przyszłe rozwiązania strukturalne, Ossolineum, Wrocław.
 • Lawrence P.R., Lorsch J.W. (1967), Organization and Environment, Irwin, Homewood.
 • Leavitt H.J. (2005), Top-Down. Why Hierarchies Are to Stay and How to Manage Them More Effectively, Harvard Business School Press, Boston Massachusetts.
 • Martyniak Z. (1989), Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Mintzberg H. (1979), The structuring of organizations, Prentice-Hall International, Englewood Cliffs.
 • Nonaka I., Takeuchi H. (2000), Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 • Nowosielski K. (2012), Doskonalenie jakości controllingu w przedsiębiorstwie, [w:] Metody badania i modele rozwoju organizacji, Monografie, Mfiles.pl.
 • Osbert-Pociecha G. (2004), Elastyczność organizacji - atrybut pożądany a niezidentyfikowany, "Organizacja i Kierowanie" 2004, nr 2.
 • Perrow (1967), A Framework for the Comparative Analysis of Organizations, "American Sociological Review" no. 32.
 • Przybyła M., Wudarzewski W., Koziński J. (1992), Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Pszczołowski T. (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Pugh D.S., Hickson D.J. (1989), Writers on Organizations, Penguin Books, London.
 • Pugh D.S., Hickson D.J. (1976), Organizational structure in its context. The Aston Programme I, Saxon House, Westmead.
 • Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Rummler G.A., Brache A.P. (2000), Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać "białymi plamami" w strukturze organizacyjnej?, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sikorski Cz. (1988), Projektowanie i rozwój organizacji instytucji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Stabryła A. (red.) (1992), Doskonalenie struktury organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Stabryła A. (red.) (2009), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Strategor (1997), Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa.
 • Szczepańska K. (2011), Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskonałości, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Tatarkiewicz W. (1976), O doskonałości, PWN, Warszawa.
 • Thompson J.D. (1967), Organizations in Action. Social Science bases of Administrative Theory, McGraw-Hill, London.
 • Trzcieniecki J. (1978), Projektowanie systemów zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Weber M. (2002), Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Woodward J. (1965), Industrial Organizations: Theory and Practice, Oxford University Press, London.
 • Wren D. (2005), The History of Management Thought, John Wiley & Sons, Hoboken.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317113
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.