Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2010 | 4 | nr 2 | 59-72
Tytuł artykułu

Kulturowy kontekst funkcjonowania podmiotów życia szkolnego : dziecko i kultura szkoły w warunkach różnorodności kulturowej

Warianty tytułu
Cultural Context of the Functioning of School Life Subjects : Child and School Culture in Cultural Diversity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesna szkoła uczestniczy w procesie globalizacji, której skutkiem jest m.in. uniformizacja stylów życia, migracje, potrzeba dialogu międzykulturowego. Szkoła stała się dzisiaj ministrukturą społeczną, w której dokonuje się integracja przedstawicieli różnych kultur. Budowanie relacji "ja-obcy" na płaszczyźnie edukacyjnej w odniesieniu do dziecka pozwala przypuszczać, że wiedza pozbawiona stereotypów, postawa tolerancji wobec "obcego" staną się podstawą prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa, rozumiejącego różnorodność kulturową jako naturalne zjawisko społeczne. Szkoła zatem ponosi odpowiedzialność za wypracowanie strategii wychowawczych, które pozwolą na przyjęcie wielokulturowości i stworzenie warunków dla międzykulturowego uczenia się. Jest to możliwe przy kształtowaniu określonej kultury szkoły rozumianej jako proces, w którym tworzy się swoisty dla szkoły system wartości, oczekiwań, kody językowe i obyczajowość. Kultura szkoły w warunkach różnorodności kulturowej jej podmiotów ma szansę na szczególny rodzaj kreacji, co wynika z włączenia w jej system funkcjonowania i regulacji wewnętrznej elementów obcych kultur. Wzbogacają one szkołę w nową symbolikę, rytualizację oraz budują tożsamości jej podmiotów, ich kompetencje kulturowe, co w rezultacie tworzy nową jakość, styl i modele jej pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
Today`s school participates in the process of globalization, which resulted in, among other things, uniformity of styles, life migra-tion, the need for intercultural dialogue. The school is now a social mini structure, in which the integration of representatives of different cultures takes place. Building the "me - foreigner" relationship at the level of education in relation to the child, allows to suppose that the knowledge devoid of stereotypes, an attitude of tolerance towards " the foreigner" will become the ground of a well functioning society that understands cultural diversity as a natural social phenomenon. The school, therefore, is responsible for developing educational strategies that will allow for the adoption of multiculturalism and making the conditions for intercultural learning. This is possible with shaping a specific school culture understood as a process which creates the system of values, expectations, language codes and customs typical of a school. School culture in cultural diversity of its subjects has a chance for a special kind of creation, as a result of the inclusion in the system of its functioning and internal regulation the elements of foreign cultures. They enrich the school with a new symbolism, ritualism and build the identity of its subjects, their cultural competence, which in result creates a new quality, style and patterns of work.which resulted in, among other things, uniformity of styles, life migra-tion, the need for intercultural dialogue. The school is now a social mini structure, in which the integration of representatives of different cultures takes place. Building the "me - foreigner" relationship at the level of education in relation to the child, allows to suppose that the knowledge devoid of stereotypes, an attitude of tolerance towards " the foreigner" will become the ground of a well functioning society that understands cultural diversity as a natural social phenomenon. The school, therefore, is responsible for developing educational strategies that will allow for the adoption of multiculturalism and making the conditions for intercultural learning. This is possible with shaping a specific school culture understood as a process which creates the system of values, expectations, language codes and customs typical of a school. School culture in cultural diversity of its subjects has a chance for a special kind of creation, as a result of the inclusion in the system of its functioning and internal regulation the elements of foreign cultures. They enrich the school with a new symbolism, ritualism and build the identity of its subjects, their cultural competence, which in result creates a new quality, style and patterns of work.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
59-72
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • 1. Chromiec, E. (2004), Dziecko wobec obcości kulturowej. Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne, Gdańsk, s.32.
 • 2. Dobrowolska, B. (2008), Kompetencje nauczyciela a postawy twórcze uczniów. Studium badawcze, Elpil, Siedlce, s.136.
 • 3. Fuchs, M. Kulturelle Bildung. Grundlagen-PraxisPolitik, Munchen:Kopaed 2008.
 • 4. Fuchs, M. Kulturelle Bildung. Theorie und Praxis. Munchen: Kopaed 2008 b.
 • 5. Fuchs, M. Kultur macht Sinn. Wiesbaden: VS 2008c.
 • 6. Halik, T. (2006), Migrancka społeczność Wietnamczyków w Polsce w świetle polityki państwa i ocen społecznych. Wyd. Naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań s.130.
 • 7. Hildebrandt, A. (2001), Zmiana kultury szkoły. W: E. Potulicka (red.), Szkice z teorii i praktyki oświatowej, Wyd. UAM, Poznań, s.106-107.
 • 8. Jarmuż, M. (2008), Edukacja międzykulturowa w szkołach z dużą liczbą uczniów wietnamskich i chińskich-opis projektu prowadzonego w gminie Lesznowola. W: M.Kulesza, M.Smagowicz (red.), Wietnamczycy w Polsce. Perspektywy adaptacji- społeczno-zawodowej. IPSiR UW, Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, Warszawa.
 • 9. Kwadrans, Ł. (2008), Edukacja Romów. Studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Sło wacji, Wyd.Fundacji Integracji Społecznej "Prom", Wrocław-Wałbrzych.
 • 10. Nowicka, E. (2005), Szansa czy zagrożenie uczeń cudzoziemiec w polskiej szkole. W: J.Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki (red.). Region tożsamość edukacja, Trans Humana, Białystok, s. 70.
 • 11. Nowicka-Rusek, E. (2008), Adaptacja, asymilacja i izolacja Wietnamczyków w Polsce. W: M. Kulesza, M.Smagowicz (red.), Wietnamczycy w Polsce. Perspektywy adaptacji-społeczno-zawodowej. IPSiR UW, Międzykulturowe Centrum Adaptacji Zawodowej, Warszawa.
 • 12. Polak, K. (2007), Kultura szkoły. Od relacji społecznych do języka uczniowskiego, Wyd. UJ, Kraków, s.18.
 • 13. Skarżyńska, K. (1981), Spostrzeganie ludzi, PWN, Warszawa, s.248.
 • 14. Wiśniewska, J. Andrys, W. (2007), Dzieci romskie w Szkole Podstawowej nr 7 w Świeciu. W: P. Borek (red.), Romowie w Polsce i Europie. Historia, prawo, kultura, Wyd. Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków, s.275,284.
 • 15. Wygotski, L. S. (1971), Wybrane pisma psychologiczne, PWN, Warszawa, s.49.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317089
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.