Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1996 | nr 1-2 (8-9) | 23-37
Tytuł artykułu

Dozór symulacyjny jako podstawa ekorozwoju intelektualnej aktywności twórczej

Warianty tytułu
Simulated Supervision as a Base for Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coraz powszechniejsze zastosowanie osiągnięć nauki i techniki bez zmiany systemu ekonomicznego na holistyczny i stworzenia odpowiednich podstaw informacyjnych spowodowało kryzys trwający od początku XX wieku. Zagraża on istnieniu człowieka, a nawet życia biologicznego Ziemi. Przywrócenie międzyludzkiej i w układzie człowiek-przyroda względnej, podtrzymującej rozwój dynamicznej równowagi, a wraz z tym doprowadzenie globalnego ekosystemu do wewnętrznej harmonii wymaga wprowadzenia ludzkości w stan pełnej dojrzałości intelektualnej, naukowo-technicznej i etycznej. Osiągnięcie tej dojrzałości oznaczałoby odejście od dotychczas dominujących, "młodzieńczych" wzorców życia - wzrostu silniejszych kosztem słabszego otoczenia - i ukształtowanie ekorozwoju, czyli rozwoju uwzględniającego społeczne i przyrodnicze otoczenie. W ekorozwoju wzrost jakości życia dotyczyłby zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się światowych społeczności, z uwzględnieniem środowiska przyrodniczego. Zharmonizowany rozwój zwiększyłby szansę godnego życia przyszłych pokoleń. Ukształtowanie ekorozwoju wymaga przebudowy form ludzkiego współżycia i gospodarowania. W tym celu potrzebna jest - oparta na informacji i stwarzająca możliwość powszechnej, intelektualnej, ekohumanistycznie motywowanej aktywności twórczej - ekohumanistyczna przemiana cywilizacyjna. Dla wspólnego dobra, wszystkich ludzi, ich następców oraz środowiska przyrodniczego wymaga ona stosowania techniki. Istotnym celem cywilizacyjnej przemiany powinno być poddanie ekohumanistycznej kontroli zmian w życiu ludzi i przyrody. Wymaga to ukształtowania - jako zadania priorytetowego - nowego ładu informacyjnego uwzględniającego ekorozwój. Sytuacja zmian żąda opanowania umiejętności kształtowania trwałego, bezkryzysowego rozwoju, który potrzebuje sukcesywnego dostosowywania struktury światowego systemu społeczno-gospodarczego do nowych uwarunkowań życia ludzi i ich przyrodniczego otoczenia. Wymaga także umiejętnego sterowania zmianami, dokonania z odpowiednim wyprzedzeniem właściwej przebudowy struktury systemu światowego. Współcześnie konieczne stało się wcześniejsze wypracowanie działań przeciw zagrożeniom. Wynikają stąd nowe wymagania wobec infrastruktury zarówno światowego systemu społeczno-gospodarczego, jak i państwa polskiego. Dotyczą one zmiany formy społecznego systemu informacyjnego, między innymi: systemu informacji naukowo-technicznej, ekonomicznej, statystycznej oraz prognostycznej. Społeczny system informacyjny powinien umożliwiać sprawne dostosowywanie form życia społeczno-gospodarczego i przyrodniczego do zmian w jego uwarunkowaniach, a także nie dopuszczać do zmian niekorzystnych dla życia. Jest on niezbędny dla ukształtowania powszechnej świadomości ekohumanistycznej. Powinien ułatwiać zastąpienie ekonomiki partykularnego zysku ekonomiką zysku holistycznego, opartą na kompleksowym wyznaczaniu społecznych i przyrodniczych korzyści i kosztów działalności społeczno-gospodarczej. Ekonomika holistyczna preferowałaby tych, którzy do wspólnego dobra wnoszą więcej od innych i eliminowałaby bogacenie się kosztem degradowania otoczenia społecznego lub przyrodniczego. Społeczny system informacyjny powinien umożliwiać rozpoznawanie zagrożeń w wyniku dezaktualizacji. W celu eliminowania zagrożeń konieczne staje się wprowadzenie powszechnego dozoru symulacyjnego. Za pomocą ostrzegawczego prognozowania byłyby rozpoznawane i wartościowane aktualnie zachodzące procesy społeczno-gospodarcze i przyrodnicze, poznawane byłyby zmiany w jakości tych procesów oraz byłyby formułowane ostrzeżenia co do konsekwencji ich kontynuowania. Dozór symulacyjny pozwalałby na uzyskanie wiedzy o okresie ekospołecznie użytecznego trwania form stosunków społecznych albo innych form systemu społeczno-gospodarczego i otoczenia. (fragment tekstu)
EN
New circumstances and conditions of modern life demand new solutions in the field of informative assistance to social and economic projects. Because of changes continued development by means of "from one crisis to another" method has caused danger. The condition for sustainable development is to provide social and scientific-technological chances of eco-humanism controlling changes in man's lifestyle and nature. The fundamental base for the control is a universal simulated supervision. Putting the changes of life conditions under eco-humanistic control is a basic principle for elimination of serious threat to man's life, which is a result of obsolete forms of socio-economic life and the life in natural environment. Sustainable development needs successive reconstruction of archaic forms of social and economic life, which until recently stimulated the man's life so successfully. To achieve this, establishing informative status qua, friendly to sustainable development is needed. Establishing informative status qua friendly to sustainable development, which would allow for a universal simulated supervision to come to being is a primary requirement so as to prevent total ecological catastrophe. This possible disaster is a consequence of conservative and continued modern, private forms of social-economic life, which are so clearly obsolete. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
23-37
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
  • Nasza wspólna przyszłość. Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju pod kierunkiem G.H. Brundtland, PWE, Warszawa 1991, s. 21.
  • L. Michnowski: Holistre Approach to Devolopment, "Dialogue and Humanisum - The Universal Journal" 1994. Nr 2-3.
  • M.B. Ignatiew: Global Projects and Sustainable Development, referat wygłoszony na VII Eost- West Seminar on the World Unification, Hesbjerg, 20-27 października 1994 r.
  • J.W. Forrester: Industrial Dynamics, MIT Press, Massachutts 1961.
  • D.H. Meadwos, D.L. Meadwos, J. Randers: W.W.Behrens, Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.
  • A.P. Sage: Methodology for large-scale systems, New York 1977, s.8.
  • Z. Michnowski: System informacyjny rozwijający się jako model rozwoju systemu społeczno-gospodarczego [w:] Cybernetyka, Inteligencja, Rozwój, C1R89, ZG PTC COBNiD w Siedlcach, Siedlce 1989.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317023
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.