Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 17 | nr 3 | 103-123
Tytuł artykułu

Przedsiębiorczość personalistyczna - aspekt dydaktyczny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Personalistic Entrepreneurship - Didacitic Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje refleksję nad edukacją liderów życia gospodarczego. Analiza została oparta na tradycji fenomenologicznej. W fenomenologicznej pedagogice i psychologii (Rogers) istotą aktywności osób nauczających (eidos) jest pomoc w odsłanianiu "horyzontów" jednostek - osób, a nie ich wypełnianie, tj. upełnomocnianie (empowerment). Pomoc ta może i powinna zawierać pewne wzorce ich wypełniania - tak by następował rozwój osób wzwyż, a nie degradacja; rozwój w relacjach wewnątrzosobowych i w relacjach z innymi osobami (Scheler). Niestety proces kształcenia liderów życia gospodarczego nadal opiera się na racjonalności instrumentalnej. Etyka biznesu, która była drobną korektą technokracji i miała zapobiegać negatywnym zjawiskom w sferze gospodarczej, nie spełniła do końca pokładanych w niej nadziei (MacIntyre). Początek XXI wieku obnażył jej słabości, czego wyrazem były skandale i związane z nimi bankructwa znanych firm amerykańskich. Sprowadzanie etyki biznesu do kodeksów etycznych i programów etycznych okazało się daleko idącym uproszczeniem - kwestia etyki w biznesie w mniejszym stopniu zależy od ilości kodeksów etycznych, a w większym - od postrzegania swojej roli przez przedsiębiorców i menedżerów. (fragment tekstu)
EN
This article presents a reflection on the education of business leaders. The analysis was based on the phenomenological tradition. The phenomenological approach to teaching is a help in revealing the horizons of individuals - persons, not filling tchem up, e.g. empowering them. These teaching aids should include certain patterns - for the development of a person, not degradation. Unfortunately, training of business leaders is still based on instrumental rationality: academic teaching is more focused on the transfer of knowledge and less on developing the creativity of students. The phenomenological approach postulates that teaching should be more focused on fostering creativity. Two stages are important in the teaching process: cognitive and creative. The first step is to explore pre-existing knowledge, the second triggers the creative potential of the student. The '3i' formula is a method which allows for the combination of both steps and the formation of a creative reality. (original abstract)
Rocznik
Tom
17
Numer
Strony
103-123
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Baran B., Fenomenologia amerykańska, inter esse, Kraków 1990.
 • Bombała B., Anna-Teresa Tymieniecka's and Max Scheler's Phenomenology as the Ontopoietic Genesis of a Manager's Life [w:] Phenomenology of Space and Time. Book 1: The Forces of the Cosmos and the Ontopoietic Genesis of Life (Analecta Husserliana vol. 116), red. A.-T. Tymieniecka, Springer, Dordrecht 2014, s. 155-165.
 • Bombała B., Doskonalenie organizacji w personalistycznej koncepcji zarządzania, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2003, t. 6, s. 176-185.
 • Bombała B., Ekonomizm nauk o zarządzaniu a przedsiębiorczość personalistyczna, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2013, t. 16, s. 319-334.
 • Bombała B., Fenomenologia przywództwa: być kimś - czynić coś, "Prakseologia" 2011, nr 151, s. 11-33.
 • Bombała B., Fenomenologia zarządzania. Przywództwo, Difin, Warszawa 2010.
 • Bombała B., In Search of a New Model of Education [w:] Education in Human Creative Existential Planning (Analecta Husserliana XCV), red. A-T. Tymieniecka, Springer, Dordrecht 2008, s. 385-396.
 • Bombała B., Od Harmela do Ouimeta - przedsiębiorczość etyczna w praktyce, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2014, t. 17, nr 2, s. 55-73.
 • Bombała B., Phenomenology of Management - Didactic Aspects, Management and Business Administration. Central Europe (MBA.CE) 2012, No. 3, s. 51-60.
 • Chrościcki Z., Zespoły zadaniowe. Zastosowanie i doświadczenia, PWE, Warszawa 1989.
 • Craig R.T., Communication Theory as a Field, "Communication Theory", 1999 vol. 9, issue 2, s. 119-161.
 • Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Kołodziejczak M., Sobczyk J.R., Obyczajowość rynkowa w życiu uczelni i procesie kształcenia - stan obecny i jego konsekwencje, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2006, t. 9, nr 2, s. 77-83.
 • Moustakas C., Fenomenologiczne metody badań: eseje, Trans Humana, Białystok 2001.
 • Moustakas C., Heuristic Research, Design, Methodology, and Applications, CA: Sage, Newbury Park 1990.
 • Newman J.H., Idea uniwersytetu, PWN, Warszawa 1990.
 • Rogers C.S., Freedom to Learn for the 80s, Columbus, OH, Charles E. Merrill, 1983.
 • Pachociński R., Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, Warszawa 1999.
 • Pirecki P., Soniewicki B., Niektóre aspekty warsztatowej koncepcji ćwiczeń w edukacji akademickiej (poglądy praktyka), "Innowacje w edukacji akademickiej", numer specjalny 2002, s. 123-133.
 • Ridley D.S., Schutz P.A., Glanz R.S.,Weinstein C.E., Self-regulated Learning: the Interactive Influence of Metacognitive Awareness and Goal-setting, "Journal of Experimental Educatio" 1992, nr 60, s. 293-306.
 • Scheler M., Istota i formy sympatii, PWN, Warszawa 1986.
 • Scheler M., O istocie filozofii i moralnym warunku poznania filozoficznego [w:] M. Scheler, Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, PWN, Warszawa 1987.
 • Seweryński M., Uwagi o problemach etycznych środowiska akademickiego, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2004, t. 7, nr 2, s. 11-18.
 • Stein E., O zagadnieniu wczucia, Wyd. ZNAK, Kraków 1988.
 • Spiegelberg H., Phenomenology in Psychology and Psychiatry: A Historical Introduction, University Press, Northwestern 1972.
 • Smoczyński R., Wpływ katolicyzmu na działanie gospodarcze w polskich małych firmach: wybrane wątki badania empirycznego i stan debaty akademickiej, "Prakseologia" 2012, nr 152, s. 93-126.
 • Śliwerski B., Cóż po pedagogice w ponowoczesności?, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2012, t. 15, s. 313-323.
 • Śliwerski B., Oświatowe wyspy oporu edukacyjnego, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" 2004, t. 7, nr 2, s. 77-84.
 • Śliwerski B., Kobierski K., Rzecz o edukacyjnym kłamstwie, "Annales. Etyka wżyciu gospodarczym" 2008, t. 11, nr 2, s. 24-36.
 • Szafraniec J., Przedsiębiorczość personalistyczna. Od stagnacji do kreacji, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2008.
 • http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/3i.
 • http://polskaprasa.republika.pl/tytuly/3i.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171317017
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.