Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3 | nr 1 | 14-27
Tytuł artykułu

Merger Clauses in Contracts Governed by Polish Law

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The use of so-called merger clauses while drafting contracts governed by the civil law is becoming increasingly popular. Since merger clauses originated from the common law, it is not easy to ascertain their legal effects under the civil law. This is also the case in Polish law. Not only is there little mention in the legal literature of the effects of merger clauses, but also legal scholars' views on the issue differ widely. This article tries to answer the question of what the legal effects of using merger clauses under Polish law are. Among others, it tackles the important issue of how a merger clause inserted into a contract influences the process of its interpretation and closing its loopholes. Moreover, it attempts to compare merger clauses' legal effects under Polish law and European private law model rules. The starting point of the analysis performed in the paper is the distinction between two functions of contractual clauses, which leads to a clearer description of the consequences of merger clauses' usage. The adoption of the aforementioned distinction leads to the conclusion that the legal effects of merger clauses under Polish law may be far more significant than is often considered. Additionally, it can be observed that these effects do not differ from the legal effects of merger clauses under European law model rules as much as has been claimed. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
14-27
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Wrocław, Poland
Bibliografia
 • Adams K. A., A manual of style for contract drafting, (American Bar Association 2004), s. 60.
 • Adler M. J., A Pragmatic Logic for Commands, (John Benjamins Publishing 1980), s. 2.
 • Bednarek M., Wzorce umów w prawie polskim, (C.H. Beck 2005), s. 170.
 • Berezowski L., Jak czytać i rozumieć angielskie umowy? Praktyczny przewodnik, (C.H. Beck 2008), s. 55-306.
 • Bjørnstad H. W., Entire agreement clauses, <http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/anglo/essays/bjornstad_abstract.pdf> 1, accessed 20.02.2013.
 • Cordero-Moss G., Does the use of common law contract models giverise to a tacit choice of law or to a harmonised, transnational interpretation?, in Cordero-Moss G. (ed), Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts and the Applicable Law, (Cambridge University Press 2011), s. 49.
 • Cordero-Moss G., Introduction in Cordero-Moss G. (ed), Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts and the Applicable Law, (Cambridge University Press 2011), s. 4-6.
 • Cordero-Moss G. (ed), Introduction to part 1' in Boilerplate Clauses, International Commercial Contracts and the Applicable Law (Cambridge University Press 2011), s. 9.
 • Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, (LexisNexis 2009), s. 118.
 • De Nova G., Il contratto. Dal contratto atipico al contratto alieno, (Cedam 2011), s. 34.
 • Espenschied L. E., Contract drafting:powerful prose in transactional practice,(American Bar Association 2010), s. 55-56.
 • Fontaine M., de Ly F., Drafting International Contracts,(BRILL 2009), s. 130.
 • Gorzko P., Gumularz M., Dopuszczalność i konsekwencje zastrzeżenia klauzuli merger, 2013, nr 1, "Kwartalnik Prawa Prywatnego", s. 109.
 • Grykiel J. in Grykiel J., Lemkowski M. (eds) Czynności prawne. Art. 56-81 KC, (C.H. Beck 2010), 176.
 • Grzybowski S., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, (PWN 1974), s. 201.
 • Janiak A., in Kidyba A. (ed), Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom I. Część Ogólna, (Wolters Kluwer business 2009), s. 388.
 • Kielar B. Z., Michałowska K., Umowa handlowa -angielskie i polskie wzorce tekstowe, <http://www.translegis.com.pl/ll_archiwum/LL_1_2.pdf>, accessed 20.02 2013.
 • Krekora-Zając D., Klauzule integralności jako sposób regulacji stosunków między stronami i wykładni postanowień umowy, (2008), nr 2, "Wojskowy Przegląd Prawniczy", s. 78.
 • Lando O., Beale H. (eds), The Principles Of European Contract Law, Parts Iand II , (Kluwer Law International 2000), s. 288 - 291.
 • Łętowska E., Wprowadzenie do części ogólnej zobowiązań in Łętowska E., (ed), System prawa prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań - część ogólna, (C.H. Beck 2006), s. 22-23.
 • Łolik M., Charakter prawny klauzul integralności umowy w prawie polskim, (2007), nr 8, "Przegląd Prawa Handlowego", s. 54-58.
 • Łolik M.Współczesne prawo kontraktów - wybrane zagadnienia, (C.H. Beck 2014), s. 66-70.
 • Machnikowski P., Balcarczyk J., Drela M., Contract law in Poland (Wolters Kluwer 2011), s. 40-41.
 • Machnikowski P., in Gniewek E. (ed), Kodeks cywilny. Komentarz, (C.H. Beck 2011), s. 147.
 • Machnikowski P., Prawne instrumenty ochrony zaufania przy zawieraniu umowy, (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2010), s. 128.
 • Machnikowski P., Swoboda umów według art. 3531 KC. Konstrukcja prawna, (C.H. Beck 2005), s. 125.
 • Machnikowski P., Treść umowy in Łętowska E., (ed), System prawa prywatnego.Tom 5. Prawo zobowiązań-część ogólna, (C.H. Beck 2006), s. 461.
 • Mikłaszewicz P., Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów na tle prawa Unii Europejskiej, (Wolters Kluwer business 2008), s. 306.
 • Niedośpiał M., Autonomia woli w części ogólnej prawa cywilnego, (1984), nr 12 "Państwo i Prawo" s. 64.
 • Niedośpiał M.,Swoboda czynności prawnych, (STO 2004), s. 33.
 • Pecyna M., Merger clause jako zastrzeżenie wyłączności dokumentu, klauzula integralności umowy, reguła wykładni umowy, (Wolters Kluwer 2013), s. 243.
 • Piekarski M., in Resich Z., Ignatowicz J., Pietrzykowski J., Bielski J. (eds) Kodeks cywilny. Komentarz, Tom 1, (Wydawnictwo Prawnicze 1972), s. 150.
 • Radwański Z., Teoria umów, (PWN 1977), s. 62.
 • Radwański Z., Wykładnia oświadczeń woli składanych indywidualnym adresatom, (Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1992), s. 60.
 • Radwański Z., Zagadnienia ogólne czynności prawnych in Radwański Z. (ed) System prawa prywatnego. Tom 2.Prawo cywilne - część ogólna, (C.H. Beck 2002), s. 18.
 • Radwański Z., Zieliński M., Normy i przepisy prawa cywilnego in Safjan M.,(ed) System prawa prywatnego. Tom 1. Prawo cywilne - część ogólna, (C.H. Beck 2007), s. 338.
 • Romanowski M., Skutki zastrzeżenia w umowie merger clause, (2011), nr 12, "Przegląd Prawa Handlowego", s. 6-7.
 • Rott-Pietrzyk E., Interpretacja oświadczeń woli (Uwagi na tle rozwiązań księgi I Kodeksu cywilnego), (2010), nr 4, "Transformacje Prawa Prywatnego", s. 47.
 • Safjan M., Refleksje o roli zwyczaju in Nowicka A., (ed) Prawo Prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, (2005), s. 102.
 • Skory M., Klauzule abuzywne w polskim prawie ochrony konsumenta, (Zakamycze 2005), s. 144.
 • Stark T. L., Negotiating and drafting contract boilerplate, (ALM Publishing 2003), s. 9-10.
 • Strugała R., Standardowe klauzule umowne: adaptacyjne, salwatoryjne, merger, interpretacyjne oraz pactum de forma, (C.H. Beck 2013), s. 248 - 151.
 • Szlęzak A., Polemicznie o skutkach zastrzegania tzw. merger clause, (2013), nr 2, "Przegląd Prawa Handlowego", s. 31.
 • The report concerning the research project Anglo-American Contract Models organised through the Law Faculty's Department of Private Law, University of Oslo aimed at analysing the legal effects of contract models from common law systems whenthey are used in contracts governed by the civil law jurisdictions <http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/anglo> accessed 20.02.2013.
 • von Bar Ch., Clive E. (eds), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law: DraftCommon Frame of Reference (DCFR). Full edition, (Sellier, European Law Publishers 2009), s. 553-560.
 • Włodarska-Dziurzyńska K., Sankcje w prawie konsumenckim na przykładzie wybranych umów (LexisNexis 2009), s. 69-82.
 • Zieliński M., Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1972), s. 46.
 • Zieliński M., Ziembiński Z.,Uzasadnianie twierdzeń, ocen i norm w prawoznawstwie (PWN 1988), s. 57-59.
 • Ziembiński Z., Kompetencja i norma kompetencyjna, (1969) nr 4, "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny", s. 23.
 • Ziembiński Z., Logika praktyczna, (PWN 1999), s. 106-10.
 • Ziembiński Z., Zieliński M., Dyrektywy i sposób ich wypowiadania, (Biblioteka Myśli Semiotycznej 1992), s. 22-32.
 • Zoll F., Natura prawna wzorców umownych, (1998), nr 5, "Państwo i Prawo", s. 57.
 • Zoll F., Uwagi do art. 92 Projektu - tzw. merger clause, (2010), nr 4, "Transformacje Prawa Prywatnego", s. 62.
 • Zoll F., Wykonywanie i skutki niewykonania lub nienależytego wykonani zobowiązań in Olejniczak A., (ed), System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań - część ogólna. Suplement , (C.H.Beck 2010), s. 17-18.
 • Zagrobelny K. in Edward Gniewek E., (ed), Kodeks cywilny. Komentarz, (C.H. Beck 2006), s. 583-588.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316943
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.