Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 5 | nr 1 | 112-124
Tytuł artykułu

Teoria i praktyka w nauczaniu matematyki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Theory and Practice in Teaching Mathematics : Theory and Practice
Języki publikacji
PL
Abstrakty
We współczesnym świecie zwrócono uwagę na potrzebę uczenia się przedmiotów ścisłych, wśród których dominującą rolę odgrywa matematyka nazywana Królową Nauk. W niniejszym artykule poruszony zostaje problem nauczania matematyki w szkole, z wyraźnym uwzględnieniem metod nauczania. Zwróceniem uwagi na język matematyki, który nie jest tworem martwym, lecz żywym i dynamicznie się zmieniającym. Czytając teksty matematyczne napotykamy się nie tylko na symbole i znaki, są one wzbogacone o słowa. Podczas dyskursu wymianę poglądów ułatwiają metafory i metonimie, którym niejednokrotnie towarzyszą gesty i mimika. Wzbogacony język matematyki dodatkowymi formami komunikacji werbalnej i niewerbalnej jest przysłowiową "chińszczyzną" dla jego wielu odbiorców. Dlatego komunikacja pomiędzy nauczycielem a dzieckiem jest trudna. Matematyk występując w roli belfra ma dość trudne zadanie, przekazując niezbędną wiedzę do funkcjonowania we współczesnym świecie. Zadaniem każdego nauczyciela jest nauczyć dzieci posługiwania się tym abstrakcyjnym językiem, dobierając odpowiednie metody i formy pracy. Zmierzając do osiągnięcia tego celu, nie wystarczy rozwiązać niezmiernie dużej ilości zadań, bez ich dokładnego rozumienia. Z doświadczeń wielu pedagogów wynika, iż skuteczniej jest przyjąć tezę: najpierw zrozumieć i zobrazować problem, potem nadać mu sens, a na koniec poznać symbol. (abstrakt oryginalny)
EN
In today"s world it has become obvious that there is a growing need for studying sciences, among which mathematics, called the Queen of Sciences, plays the dominant part. The main topic of this article is the problem of teaching mathematics at school, especially the teaching methods as well as highlighting the language of mathematics, which is alive and changes dynamically. Reading mathematical texts we come across not only symbols and signs but also words. The exchange of ideas in discourses is facilitated with the use of metaphors and metonymies, often accompanied by gestures and mimics. The language of mathematics with its additional forms of verbal and non-verbal communication seems to be "gibberish" or many people. This why the communication between teachers and students is difficult. The task of mathematicians as teachers is to pass the knowledge essential in modern life to students is by no means easy. The goal of every teacher is to teach students using this abstract language by choosing appropriate methods and forms of work. To reach this goal one must do more than solve a number of problems without understanding them. The experience of many teachers shoes that it is more effective to assume the thesis that: one should first understand and picture the problem, make it meaningful, and only then learn the symbol for it.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
112-124
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • 1. Bruner J.S. (1974), W poszukiwaniu teorii nauczani. PIW, Warszawa
 • 2. Cackowska M. (1990), Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III. WSiP, Warszawa
 • 3. Davis P.J., Hersh R. (1994), Świat matematyki. PWN, Warszawa
 • 4. Dąbrowski M. (2008), Pozwól dzieciom myśleć! CKE, Warszawa
 • 5. Polya G. (1964), Jak to rozwiązać?, PWN, Warszawa
 • 6. Gruszczyk-Kolczyńska E. (2007), Dziecięca matematyka. Książka dla rodziców i nauczycieli. WSiP, Warszawa
 • 7. Gruszczyk-Kolczyńska E., Dobosz K., Zielińska E. (1996), Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?" WSiP, Warszawa
 • 8. Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E. (2004), Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej rozwijających się. WSiP, Warszawa
 • 9. Hemmerling W. (1977), Kierowanie rozwiązywaniem zadań matematycznych w klasach początkowych. Inst. Kszt. Naucz. i Badań Oświat, Koszalin
 • 10. Klim-Klimaszewska A. (2010), Pedagogika przedszkolna. Instytut Wyd. Erica, Warszawa 2010
 • 11. Klus-Stańska D. (2005), Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. WSiP, Warszawa
 • 12. Pisarski M. (1992), Matematyka dla wszystkich dzieci, Wyd. "ECERI", Warszawa
 • 13. Polański K. (1991), W: St. Urbańczyk (red.), Encyklopedia języka polskiego. Wydawnictwo Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, s. 199
 • 14. Rose C., Dryden G. (2009), Zabawy fundamentalne 2. Gry i zabawy rozwijające zdolności matematyczne. Nowak I. (tłum.), Transfer Learning Solutions, Gdańsk
 • 15. Siwek H. (1998), Czynnościowe nauczanie matematyki. WSiP, Warszawa
 • 16. Turnau St. (1985), Metodyka rozwiązywania zadań tekstowych. W: Nauczanie Początkowe Matematyki, t. III, WSiP, Warszawa
 • 17. (1968) Mały słownik języka polskiego, St. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka (red.), PWN, Warszawa 1968
 • 18. (2009) Encyklopedia, (red.) Kaczorowski B. (red.), PWN, Warszawa
 • 19. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2009, nr 4, poz. 17)
 • 1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Matematyka
 • 2. http://www.beautyanalysis.com
 • 3. http://www.wprost.pl/ar/183960/Uroda- przecietnosci/?I=1407
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316847
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.