Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1991 | nr 176 Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Ekonomicznej | 154-169
Tytuł artykułu

Propozycja badania tendencji zmian w strukturze kosztów przedsiębiorstwa handlu detalicznego

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z podstawowych - obok określenia dynamicznych kompleksów kosztów - zadań badania dynamiki kosztów w przedsiębiorstwie handlowym jest scharakteryzowanie zmian, jakie zachodzą w strukturze kosztów na przestrzeni odpowiednio długiego horyzontu czasowego. Długookresowa obserwacja zmian w strukturze kosztów umożliwia bowiem nie tylko bardziej prawidłową ocenę ich tendencji rozwojowych, ale również dać może pewien pogląd na efektywność zaangażowanych w przedsiębiorstwie czynników ekonomicznych i dokonywanych w nim zmian organizacyjnych. Może tym samym odegrać pewną rolę przy ocenie stanu gospodarności poszczególnych ogniw jednostek organizacyjnych handlu. Przedstawione fakty powodują, iż zupełnie zrozumiałym jest postulat, by analiza dynamiki struktury kosztów w przedsiębiorstwie miała charakter możliwie kompleksowy i wyczerpujący. Oznacza to automatycznie, że musi ona objąć swoim zakresem zarówno analizę "sensu stricto" jak i "sensu largo" (tj. analizę w węższym i szerszym znaczeniu). Tę ostatnią będziemy rozumieć jako badanie prawidłowości rozwoju poszczególnych grup strukturalnych kosztów w świetle zmian obiektywnie uzasadnionych czynników ekonomicznych. Problematyka ta jednakże, z uwagi na swą rozległość i pewną specyfikę będzie przedmiotem odrębnych rozważań. W pracy natomiast chcielibyśmy przedstawić pewną koncepcję badania dynamiki struktury kosztów w węższym znaczeniu. Będziemy ją w zasadzie traktować jako zmiany dokonujące się wyłącznie pod wpływem czasu, co nie oznacza oczywiście, że czas jest jakimś czynnikiem sprawczym, a jedynie, że upływ czasu jest wyrazem zmian warunków jakie towarzyszą kształtowaniu się badanego zjawiska. (fragment tekstu)
Twórcy
Bibliografia
  • Wierzchosławski S., Zmiany w strukturze kosztów przedsiębiorstw handlu detalicznego w okresie powojennym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1965/4.
  • Strużycki M., Czynniki wytwórcze w handlu, PWE, Warszawa 1984.
  • Jefferys J.B., Knee D., Le Commerce de Detail en Europe, Paris 1963.
  • Witkowski M., Estymacja zmian poziomu i struktury kosztów przedsiębiorstwa handlowego, praca doktorska, Poznań 1982.
  • Wędzicha E., Prosta metoda prognozowania struktur dwuelementowych na przykładzie prognozowania struktury kosztów własnych, Zeszyty Naukowe AE Katowice, 1979/80.
  • Wędzicha E., Wykorzystanie zmiennej losowej dystansowej w badaniu zmian struktury, Prace Naukowe AE Wrocław 1982, nr 215.
  • Linnemann H., An Econometric Study of International Trade Flows, North Holland Publ. Co, Amsterdam 1966.
  • Kukuła K., Propozycja w zakresie pewnych miar dynamiki struktury, Przegląd Statystyczny 1975/3.
  • Dziennik Urzędowy Ministerstwa Finansów nr 5, Warszawa 1974, Instrukcja nr 132.
  • Barczak A., Ekonometryczne metody badania kosztów produkcji PWN, Warszawa 1971.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316833
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.