Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 5 | nr 1 | 48-69
Tytuł artykułu

Wybory prezydenckie w latach 2000-2010 : Lubelszczyzna versus Polska : socjologiczno-politologiczna analiza zachowań wyborczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Presidential Elections: 2000-2010 : Region of Lublin versus Poland : Socio-Politological Analysis of Voting Behaviour
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem badawczym pracy jest próba socjologiczno-politologicznej syntezy przemian w zachowaniach wyborczych mieszkańców województwa lubelskiego w pierwszej dekadzie XXI wieku, na przykładzie wyborów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jakie miały miejsce w 2000, 2005 i 2010 roku. Autor analizuje zachowania wyborcze mieszkańców Lubelszczyzny zestawiając je z wynikami ogólnopolskimi. Próbuje odpowiedź na pytania: jakie znaczenie w preferencjach wyborczych mają czynniki społeczno-demograficzne takie jak: miejsce zamieszkania, religijność, kultura i mentalność? Czy możemy mówić o politycznym podziale państwa i społeczeństwa polskiego? W jakim stopniu społeczeństwo polskie uczestniczy w wyborach, jaka jest w związku z tym jakość społeczeństwa obywatelskiego? W jakim stopniu Polacy korzystają z demokratycznego prawa do wolności wyborów? Praca oparta jest na analizie danych zgromadzonych i publikowanych przez Państwową Komisję Wyborczą oraz różne ośrodki badawcze. W pracy wykorzystano również analizę treści wybranych dokumentów, raportów i dotychczasowych publikacji z zakresu socjologii, historii i politologii, dotyczących problematyki wyborów prezydenckich w RP, zachowań wyborczych Polaków, uwarunkowań kulturowych, demograficznych i historycznych rzutujących na zachowania wyborcze. Wyniki z analizy dostarczają argumentów na rzecz tezy, że mieszkańcy województwa lubelskiego preferują kandydatów na prezydenta będących zwolennikami państwa socjalnego, interwencjonizmu państwowego, światopoglądu konserwatywnego (narodowo-katolickiego). Niska frekwencja wyborcza świadczy o słabym rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i przekonaniu, że "zwykły obywatel niewiele może zmienić".(abstrakt oryginalny)
EN
The main research aim of this paper is the attempt to synthesize socio-politological changes in voting behaviour of people in the Lubelskie Province in the first decade of the 21st century on the example of presidential elections of 2000, 2005 and 2010 in Poland. The author analyses voting behaviour of people in region of Lublin comparing it with national results. He tries to answer the following questions: what is the influence of socio-demographical factors, such as: place of residence, religiosity, culture and mentality on voting behaviour? Is there any political division of the Polish country and society? To what extent do people in Poland take part in elections, and what is the quality of citizen society? To what extent do people in Poland take advantage of their voting right? This paper is based on the analysis of data gathered and published by the National Electoral Commission and other research centres. This paper uses analysis of contents of selected documents, reports and publications in sociology, history and political science concerning the subject of presidential elections in Poland, voting behaviour of people in Poland as well as cultural, demographic and historical conditions influencing voting behaviour. The results of the analysis provide arguments to support the thesis that people of Lubelskie Province prefer presidential candidates of con- servative views who support the idea of welfare state and state interventionism. Low turnout during elections proves low level of development of citizen society and is the reflection of common belief that "common citizen has little power".(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
5
Numer
Strony
48-69
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Bibliografia
 • 1. CBOS (2003), Przed wyborami prezydenckimi - pewność poparcia, szanse wyborcze kandydatów, sympatie i antypatie elektoratów, komunikat z badań http://www.cbos.pl/SPISK0M.P0L/2005/K_128_ 05.PDF, 28.06.2010.
 • 2. CBOS (2000), Deklarowane poparcie dla kandydatów na prezydenta tydzień przed wyborami, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2000/K_146_ 00.PDF, 27.06.2010.
 • 3. Czubkowska S., Monkos A., (2010), Polska A i B przetrwa dekady, "Dziennik Gazeta Prawna", nr. 129, s. A4.
 • 4. Dudek A. (2002), Pierwsze lata III Rzeczypospolitej. 1989-2001, Wydawnictwo ARCANA, Kraków.
 • 5. Dziennik Wschodni (2010), Sprawdź na kogo głosowali Twoi sąsiedzi. Wyniki wyborów, s. 8-9.
 • 6. Hryniewicz J. T. (2004), Polityczny i kultury kontekst rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 • 7. Koralewicz J., Ziółkowski M. (2000), Zmiany systemu wartości w Polsce,W: B. Mach, E. Wnuk-Lipiński, O życiu publicznym, kulturze i innych sprawach, Collegium Civitas Press& ISP PAN, Warszawa.
 • 8. Kubik A. (2005), Kim są wyborcy Tuska i Kaczyńskiego, "Gazeta Wyborcza", s. 4.
 • 9. Łosińska E. i inni (2010), Polska podzielona jak zwykle, "Rzeczpospolita", s. A5.
 • 10. Marody M. (2010), Jeden prezydent, dwie Polski, "Newsweek Polska", nr. 29/2010, s. 22-25.
 • 11. Michalak M. (2006), Wyniki wyborów na Pomorzu Zachodnim. Socjologiczne uwarunkowania zachowań politycznych, W: W. Burger, M. Łuczak, P. Olechowska (red.), Wybory 2005. Polska i województwo zachodniopomorskie, Wydawnictwo Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 69.
 • 12. Raciborski J. (2003), Polityka polska. Szkice. Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa.
 • 13. "Rzeczpospolita", Więcej województw za Komorowskim, s. A3.
 • 14. 14). Szydłowski J. (2010), Lubelszczyzna za Kaczyńskim, "Dziennik Wschodni", s. 2.
 • 15. Uhlig D. (2005), Aż 15 proc. Leppera, "Gazeta Wyborcza", s. 6.
 • 16. Ziółkowski M., 2006, Zmiany systemu wartości, W: J. Wasilewski (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", s. 147-151.
 • 1. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/lublin/ASS ETS_ASSETS_09w00_01rocz.pdf, 26.06.2010.
 • 2. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL _rocznik_demograficzny_2009.pdf, 26.06.2010.
 • 3. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL _pw_bezrobotni_stopa_wg_powiatow_05m_2010. xls, 26.06.2010.
 • 4. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2000/K_141_ 00.PDF, 26.06.2010.
 • 5. http://www.pkw.gov.pl/wybory2000/wb/woj/0 60000.html, 27.06.2010.
 • 6. http://www.pkw.gov.pl/wybory2000/wb/wb.ht ml, 27.06.2010.
 • 7. http://www.pkw.gov.pl/wybory2000/wb/okreg /o09.html, 27.06.2010.
 • 8. http://www.pkw.gov.pl/wybory2000/wb/okreg /o10.html, 27.06.2010.
 • 9. http : //www. pkw.gov. pl /wybory2 000/wb /okreg /o08.html, 27.06.2010.
 • 10. http://www.pkw.gov.pl/wybory2000/wb/okreg /o11.html, 27.06.2010.
 • 11. http : //www. pkw.gov. pl /wybory2 000/wb /okreg /o12.html, 27.06.2010.
 • 12. http://www.pkw.gov.pl/wybory2000/wb/wb.ht ml, 27.06.2010.
 • 13. http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT1/P L/WYN/W/061401.htm, 28.06.2010.
 • 14. http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT1ZP L/WYN/W/066101.htm, 28.06.2010.
 • 15. http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT1/P L/WYN/W/066201.htm, 28.06.2010.
 • 16. http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT1/P L/WYN/W/066301.htm, 28.06.2010.
 • 17. http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT1/P L/WYN/W/066401.htm, 28.06.2010.
 • 18. http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT1/P L/WYN/W/060100.htm, 28.06.2010.
 • 19. http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT1/P L/WYN/W/060300.htm, 28.06.2010.
 • 20. http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT1/P L/WYN/W/060900.htm, 28.06.2010.
 • 21. http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT1/P L/WYN/W/062000.htm, 28.06.2010.
 • 22. http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT1/P L/WYN/F/060000.htm, 28.06.2010.
 • 23. http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT1/P L/WYN/F/index.htm, 28.06.2010.
 • 24. http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT/PL/ WYN/W/060000.htm, 28.06.2010.
 • 25. http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT/PL/ WYN/F/061400.htm, 28.06.2010.
 • 26. http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT/PL/ WYN/F/060000.htm, 28.06.2010.
 • 27. http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT/PL/ WYN/F/index.htm, 28.06.2010.
 • 28. http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT/PL/ WYN/F/060000.htm, 28.06.2010.
 • 29. http://www.prezydent2005.pkw.gov.pl/PZT1/P L/WYN/W/061400.htm, 28.06.2010.
 • 30. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN /W/index.htm, 29.06.2010.
 • 31. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN /W/index.htm, 29.06.2010.
 • 32. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN /W/060000.htm, 29.06.2010.
 • 33. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN /W/066101.htm, 29.06.2010.
 • 34. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN /W/066201.htm, 29.06.2010.
 • 35. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN /W/066301.htm, 29.06.2010.
 • 36. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN /W/061401.htm, 29.06.2010.
 • 37. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN /W/060100.htm, 29.06.2010.
 • 38. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN /W/060300.htm, 29.06.2010.
 • 39. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN /W/060900.htm, 29.06.2010.
 • 40. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN /W/061400.htm, 29.06.2010.
 • 41. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN /W/062000.htm, 29.06.2010.
 • 42. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN /F/060000.htm, 29.06.2010.
 • 43. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN /F/index.htm, 29.06.2010.
 • 44. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN /F/061400.htm, 29.06.2010.
 • 45. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN /W/index.htm, 29.06.2010.
 • 46. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN /W/060000.htm, 29.06.2010.
 • 47. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN /W/061400.htm, 29.06.2010.
 • 48. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN /F/060000.htm, 29.06.2010.
 • 49. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN /F/index.htm, 29.06.2010.
 • 50. http://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT/PL/WYN /F/061400.htm, 29.06.2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316711
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.