Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 28 | nr 91 Prognozowanie = Forecasting | 95-112
Tytuł artykułu

3D Electric Power Demand Forecasting as a Tool for Planning Electrical Power Firm's Activity by Means of Geostatistical Methods

Warianty tytułu
Prognozowanie (3D) zapotrzebowania na moc elektryczną jako narzędzie w planowaniu działalności firmy energetycznej z zastosowaniem metod geostatystycznych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Metody geostatystyczne zastosowano do prognozowania obszarowo-czasowego (3D) zapotrzebowania na moc elektryczną. Analizy przestrzenne przeprowadzono na podstawie danych stanowiących obciążenia w dwóch rodzajach sieci elektroenergetycznych, tj. w węzłach sieci 220 oraz 400 kV dla całego obszaru Polski i w węzłach sieci 110 kV dla wytypowanego podobszaru Polski. Strukturę zmienności mocy dla tych dwóch rodzajów sieci analizowano w okresie 20 lat, z wykorzystaniem funkcji wanogramu kierunkowego. Opracowano prognozy obciążeń elektrycznych, z zastosowaniem krigingu zwyczajnego blokowego, z wyprzedzeniem czasowym, wynoszącym 1 rok i 5 lat. Uzyskane wyniki szacowania i prognozowania wartości średnich Z* i standardowego odchylenia estymacji OJ mocy wskazują na efektywność i przydatność użytych technik polecanych do wykorzystania w działalności firm energetycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
Geostatistical methods were applied to forecasting area - time (3D) electrical power demand. Spatial analyses based on node load data for two kinds of electrical power networks, i.e. the 220/400 kV network covering the whole area of Poland and the 110 kV network for a selected subarea of Poland, were carried out. The 20-year power variation structure for the two kinds of networks was analyzed using the directional variogram function. Power demand forecasts for 1 year and 5 years were made using ordinary block kriging. The results of the power estimation and forecasting of averages Z* and the estimation standard deviation ok show that the employed techniques are useful and effective. Therefore they arc recommended for use by power firms.(original abstract)
Twórcy
 • Wrocław University of Technology
 • Wrocław University of Technology
Bibliografia
 • Armstrong M., Basic Linear Geostatistics, Springer, Berlin 1998.
 • David M, Geostatistical Ore Reserve Estimation, Elsevier Scientific Publishing Co., Amsterdat 1977.
 • Isaaks E.H., Srivastava R.M., An Introduction to Applied Geostatistics, Oxford University Press, New York, Oxford 1989.
 • ISATIS, Isatis Software Manual, Geovariances and Ecole des Mines de Paris (Centre de Geostatisti que), Avon Cedex, France, November, 2001.
 • Journel A.G., Huijbregts C.J., Mining Geostatistics, Academic Press, New York, London, 1978.
 • Namysłowska-Wilczyńska B., Geostatystyka - teoria i zastosowania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
 • Namysłowska-Wilczyńska B., Analizy przestrzenne z zastosowaniem metod geostatystycznych. Modelowanie 3D porfirowego złoża miedzi Rio Blanco w Peru, Roczniki Geomatyki 2007, T. V, Z. 1, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa.
 • Namysłowska-Wilczyńska B., Tymorek A., Wilczyński A., Modelowanie zmian kosztów krańcowych przesyłu energii elektrycznej z wykorzystaniem metod statystyki przestrzennej, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Aktualne problemy w elektroenergetyce APli'03, Politechnika Gdańska, Gdańsk-Jurata 11-13 czerwca 2003.
 • Namysłowska-Wilczyńska B., Wilczyński A., Analiza rozkładu powierzchniowego kosztów krańcowych energii elektrycznej na obszarze Polski z wykorzystaniem metod statystyki przestrzennej. Raport serii SPR nr 12/2003, wykonany na zlecenie PSE S.A., Instytut Geotechniki i Hydrotechniki Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 • Namysłowska-Wilczyńska B., Wilczyński A., Spatial Electrical Loads Modeling Using the Geostatistical Methods, International CODATA Conference 2004 "The Information Society: New Horizons for Science", Berlin, Germany 7-10 November 2004. pdf paper, http://www.co-data.org/04conf/papcr/Namyslowska-Wilczynska-paper.
 • Namysłowska-Wilczyńska B., Wilczyński A., Zastosowanie metod geostatystycznych do analizy przestrzennej zmienności obciążeń elektrycznych dla obszaru Polski, Roczniki Geomatyki 2005, T. III, Z. 2, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Warszawa.
 • Namysłowska-Wilczyńska B., Wilczyński A., Przestrzenne analizowanie i prognozowanie zjawisk na podstawie tematycznych baz danych z zastosowaniem metod geostatystycznych, INFOBAZY 2008 Systemy - Aplikacje Usługi - Bazy Techniczne, Sopot 15-17.10.2008, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Biomedycznej Politechniki Gdańskiej, materiały V Krajowej Konferencji Naukowej.
 • Newsletters, www.geovariances.com; www.gcovariances.fr.
 • Wackernagel H., Multivariate Geostatistics: An Introduction with Applications, Springer, Berlin 1998.
 • Wilczyński A., Modelowanie powierzchniowe obciążeń elektrycznych z wykorzystaniem krigingowej metody estymacyjnej, Archiwum Energetyki 2004, nr 1-2, PAN.
 • Wilczyński A., Namysłowska-Wilczyńska B., Kamińska A., Metodyka planowania rozwoju sieci przesyłowych i rozdzielczych z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Cz. I. Prognozowanie obszarowo-czasowe obciążeń elektrycznych, Projekt Badawczy Zamawiany Nr PBZ-MEiN-1/2/2006. Zadanie 1, temat 1.2.1.B, PN 2, 3, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2007.
 • Willis H.L., Spatial Electric Load Forecasting, Marcel Dekker, New York 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316707
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.