Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 359 Zmiana warunkiem sukcesu Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw | 94-105
Tytuł artykułu

Aspekty zaangażowania i zaufania w doskonaleniu organizacji sektora zdrowia

Warianty tytułu
Aspects of Commitment and Trust to Improve the Organization of the Health Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problem zaangażowania i zaufania w kontekście doskonalenia organizacji i ekonomizacji sektora zdrowia. Intencją autora było zidentyfikowanie i opisanie kluczowych atrybutów interakcji usługowej - zaangażowania i zaufania, które są istotne dla pacjentów oraz dla organizacji, umożliwiając ich rozwój, uczenie się i poprawę jakości oferowanych usług. Podjęta problematyka wydaje się uzasadniona ze względu na dokonujące się zmiany cywilizacyjne i próbę wyrównywania poziomów życia w krajach Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The article raises the issue of commitment and trust in the context of organizational improvement and economization of the health sector. The author's intention is to identify and describe the key attributes of service interactions - commitment and trust that are important to patients and to the organizations, enabling their development, learning and improving the quality of services offered. The issue seems to be justified because of the changes in progress of civilization and attempt to equal standards of living in the countries of the European Union.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Aldana J.M., Piechulek H., Al-Satir A., Client Satisfaction and Quality of Health Care, "Bulletin of the World Health Organization" 2001, no. 6.
 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Arygle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 1999.
 • Beck U., Giddens A., Scott L., Reflexive Modernisation, Polity Press, Cambridge 1994.
 • Berry L.L., Parasurman A., Marketing Services Competing through Quality, The Free Press, New York 1991.
 • Brody D.S., The Patient's Role in Clinical Decision-Making, "Annals of Internal Medicine" 1980, no. 93.
 • Chandon J., Leo P., Philippe J., Service encounter dimensions: a dyadic perspective. "International Journal of Service Industry Management" 1997, vol. 8, no. 1.
 • Dobska M., Rogoziński K., Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, PWN, Warszawa 2008.
 • Doney P.M., Cannon J.P., An examination of the nature of trust in buyer-seller relation, "Journal of Marketing" 1997, vol. 61.
 • Doyle P., Marketing in the new millennium, "European Journal of Marketing" 1995, vol. 29, no. 13.
 • Doyle P., Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.
 • Dube L., Belanger M., The role of emotions in health care satisfactions, "Journal of Health Care Marketing" 1996, vol. 16, Issue 2.
 • Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa- Wrocław 1997.
 • Furtak R., Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003.
 • Gambetta D., Can we trust?, [w:] Trust: Making and Breaking Cooperative Relations, red. D. Gambetta, Basil Blackwell, Oxford 1988.
 • Giffin K., The Contribution of Studies of Source Credibility to Theory of Interpersonal Trust In the Communication Process, "Psychological Bulletin" 1967, vol. 68.
 • Grönroos Ch., Service Management and Marketing. Managing the Moments of Truth in Service Competition, Free Press, Lexington 1990.
 • Grönroos Ch., The Rise and Fall of Modern Marketing and Its Rebirth, [w:] Marketing in Evolution: Essays in Honor of Michael J. Baker, red. S.A. Shaw, N. Hood, Macmillan, New York 1996.
 • Liljander V., Roos I., Customer-relationship levels-from spurious to true relationship, "Journal of Services Marketing" 2002, vol. 16, no. 7.
 • Merton V., Merton R.K., Barber E., Client ambivalence in professional relationships: The problem of seeking help from strangers, [w:] New Directions in Helping, red. B.M. DePaulo, Academic Press, New York 2003.
 • Mitrega M., Marketing relacji. Teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2005.
 • Moorman C., Deshpandé R., Zaltman G., Factors affecting trust in market research relationship, "Journal of Marketing" 1993, January, vol. 57.
 • Morgan R.M., Hunt S.D., The Commitment-trust Theory of Relationship Marketing, "Journal of Marketing" 1994, Issue 3.
 • Palmar A., Bejou D., Buyer-Seller. Relationships: A Conceptual Model and Empirical Investigation, "Journal of Marketing Management" 1994, vol. 10.
 • Ravald A., Grönroos Ch., The Value Concept and Relationship Marketing, "Asia-Australia Marketing Journal" 1994, vol. 2, no. 1.
 • Roberts K., Varki S., Broslie R., Measuring the quality of relationship in consumer services an empirical study, "European Journal of Marketing" 2003, vol. 37, no. 1-2.
 • Rudawska I., Ekonomizacja relacji pacjent-usługodawca w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Rudawska I., Kształtowanie zaangażowania w relacjach usługowych (na przykładzie rynku usług zdrowotnych), "Marketing i Rynek" 2004, nr 3.
 • Rudawska I., Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe, PWN, Warszawa 2007.
 • Seal W.B., Relationship Banking and Management of the Organization Trust, "International Journal of Bank Marketing" 1998, vol. 16, no. 3.
 • Wennberg J.A., ACPR and Strategy for Heath Care reform, "Health Affairs" 1992, Winter, s. 67 i n., [cyt. za:] I. Rudawska, Pacjent-klient na rynku usług zdrowotnych, "Marketing i Rynek" 2003, nr 1.
 • Wilkie W.L., Customer Behavior, "Journal of Services Marketing" 1995, vol. 9, no. 1.
 • Wilson D.T., Jantrania S., Understanding the Value of a Relationship, "Asia-Australia Marketing Journal" 1994, vol. 2, no. 1.
 • Wrang B., Palmer A., Bejou D., Using Neural Network Analysis to Evaluate Buyer-Sellers Relationships, "European Journal of Marketing" 1994, no. 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316703
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.