Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 57, nr 1188 | 27-41
Tytuł artykułu

Kompetencje pracowników a outsourcing służb finansowo-księgowych w małych przedsiębiorstwach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competence of Employees and Outsourcing of Financial & Accounting Service in Small Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcja rachunkowości w małych przedsiębiorstwach może być realizowana we własnym zakresie bądź też przekazana do realizacji zewnętrznemu partnerowi. Najczęstszą przyczyną jej outsourcingu są zbyt wysokie koszty prowadzenia rachunkowości w firmie, ale także brak specjalistycznej wiedzy czy trudności z doborem kadry o odpowiednich kwalifikacjach. W artykule podjęto próbę identyfikacji i oceny kluczowych kompetencji pracowników służb finansowo-księgowych małych przedsiębiorstw. Na podstawie opinii właścicieli i kadry kierowniczej firm z terenu województwa łódzkiego stwierdzono, że od pracowników służb finansowo-księgowych oczekuje się szerokiej wiedzy, ale również umiejętności rozwiązywania problemów finansowo-podatkowych, poufności, skrupulatności w działaniu i lojalności wobec firmy. Kompetencje te wskazano jako najistotniejsze bez względu na formę ewidencji księgowej, jak i formę organizacji rachunkowości. (abstrakt oryginalny)
EN
The accounting in small companies can be developed on their own or transferred to an external partner. The most common cause of its outsourcing is too high cost of the accounting realization in the company, but also a lack of specialized knowledge or difficulties with the selection of staff with the right competencies. The article attempts to identify and assess key competencies of employees of financial & accounting service in small companies. Based on the owners and managers' opinions of the small companies operating in Lodz region, it can be stated that from the employees of financial & accounting service there are expected an extensive knowledge, problem-solving skill, confidentiality, meticulousness and loyalty to the company. These competencies were identified as the most significant regardless of the form of accounting records and the form of organization of accounting. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Białek J., Depta A.: Statystyka dla studentów z programem STAT_STUD 1.0, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Dudzińska-Głaz K.: Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Harasim W., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012.
 • Ellström P.E., Kock H.: Competence Development in the Workplace: Concepts, Strategies and Effects. Asia Pacific Education Review 2008, Vol. 9, No. 1, 5-20.
 • Lewicka D.: Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
 • Matejun M.: Outsourcing rachunkowości i doradztwa podatkowego, [w:] Stabryła A. (red.), Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, Tom 2, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006.
 • Matejun M.: Wydzielenie kontraktowe funkcji jako przykład zmiany w przedsiębiorstwie, [w:] Skalik J. (red.), Zmiana Warunkiem Sukcesu. Dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja, Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu, nr 1141, Wrocław 2006.
 • Oleksyn T.: Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Palmer K.N., Ziegenfuss D.E., Pinsker R.E.: International knowledge, skills, and abilities of auditors/accountants: Evidence from recent competency studies, Managerial Auditing Journal 2004, Vol. 19 Iss: 7.
 • Pocztowski A.: Wokół pojęcia kompetencji i ich znaczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] Urbaniak B. (red.), Gospodarowanie pracą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2001.
 • Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
 • Sajkiewicz A.: (red.), Jakość zasobów pracy. Kultura, kompetencje, konkurencyjność, Poltex, Warszawa 2002.
 • Slivinski L.W., Miles J.: The Wholistic Competency Profile: A Model, Personel Psychology Centre, Public Service Commisision, 1996.
 • Spencer L.M., Spencer S.M.: Competence at work: Models for Superior Performance, John Wiley & Sons Inc., New York 1993.
 • Staniec I. (red.): Metody ilościowe w zarządzaniu organizacją, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Woodroofe Ch.: Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2013 poz. 672.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316659
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.