Nowa wersja platformy jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. 57, nr 1188 | 17-26
Tytuł artykułu

Wykorzystanie struktury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą - studium przypadku

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Use of Organizational Structure in Knowledge Management - Case Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono tematykę zastosowania struktury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą. W części teoretycznej opracowania zidentyfikowano cechy struktury organizacyjnej z perspektywy zarządzania wiedzą, a w części empirycznej ocenie poddano rozwiązanie organizacyjne funkcjonujące w P.I.W. Wifama-Prexer Sp. z o.o. Wyniki badań skłaniają do wniosku, że odpowiednio dopasowana, elastyczna struktura o cechach nowoczesnych form organizacyjnych może stanowić podstawowe narzędzie zarządzania wiedzą. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the subject of the use of the organizational structure in knowledge management. In the theoretical part of this paper we have identified characteristics of organizational structure from the perspective of knowledge management, and in the empirical part we have evaluated the organizational solutions functioning in the P.I.W. Wifama-Prexer Sp. z o.o. The results lead to the conclusion that a properly tailored, flexible structure with the features of modern organizational forms can be a basic tool for knowledge management. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
autor
 • Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe WIFAMA-PREXER Sp. z o.o. w Łodzi
Bibliografia
 • Bahrami H.: The Emerging Flexible Organization: Perspectives from Silicon Valley, [w:] Myers P.S. (red.), Knowledge Management and Organizational Design, Butterworth-Heinemann, Boston 1996, ss. 55-75.
 • Bielski M.: Organizacja. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, ss. 168-169.
 • Castells M.: The Rise of Network Society, Blackwell, Oxford 1996, ss. 151-196.
 • Cole G.A.: Organizational Behavior, DP Publications, London 1995, ss. 149.
 • Crozier M., Friedberg E.: Człowiek i system. Ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa 1982, s. 22, [za:] Nalepka A., Kozina A., Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 54.
 • Czakon W.: Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nauk o zarządzaniu, [w:] Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, ss. 54-59.
 • Czubasiewicz H., Grajewski P.: Warunki skutecznego wdrażania koncepcji zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] Lichtarski J. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 150.
 • Flaszewska S., Kłos M.: Wybrane instrumenty wspierające menedżera w zarządzaniu wiedzą, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 1148 Organizacja i Zarządzanie Nr 53/2013, ss. 100-107.
 • Flaszewska S., Zakrzewska-Bielawska A.: Elastyczność struktury organizacyjnej przedsiębiorstw opartych na wiedzy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 49, nr 4, s. 41.
 • Fołtyn H.: Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2007, ss. 7, 117.
 • Górska E., Lewandowski J.: Podstawy zarządzania i kształtowania środowiska pracy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002, s. 118.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004, ss. 42-43.
 • http://www.wifama.com.pl/pliki/schemat.htm [dostęp: 23.02.2014].
 • Kowalczyk A., Nogalski B.: Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007, s. 117.
 • Koźmiński A.K., Jemielniak D.: Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 73.
 • Montano B.: Innovation of Knowledge Management, IRM Press, London 2005, s. 108.
 • Nalepka A., Kozina A.: Podstawy badania struktury organizacyjnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 12.
 • Nelson D.L., Quick J.C.: Understanding Organizational Behavior. A Multimedia Approach, South Western, Ohio 2002, s. 417.
 • O'Sullivan K.J., Giraldo J.P., Roman J.A.: The Function of Knowledge Management System in Large - Scale Organizational Design, [w:] Green A., Stankosky M., Vandergriff L. (red.), In Search Knowledge Management, Emerald Group Publishing Limited, UK 2010, ss. 71-88.
 • Perechuda K.: Jakościowe kreowanie wiedzy - podejście japońskie, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 43.
 • Sikorski Cz.: Wolność w organizacji. Humanistyczna utopia czy prakseologiczna norma?, Wydawnictwo Antykwa, Kluczbork-Łódź 2000, s. 162.
 • Stabryła A.: Podejście podmiotowo-relacyjne w doskonaleniu struktury organizacyjnej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" nr 6/2007, s. 21.
 • Stoner J. A. F., Wankel Ch.: Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, s. 208.
 • Supernat J.: Istota struktury organizacyjnej, https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.supernat.pl%2Fwyklady%2Fplk%2Fi_27_2_Istota_struktury_organizacyjnej.doc&ei=vaUDUpPAOYbgtQba9YCwCA&usg=AFQjCNH6fcEu-fAbWonWaxcIosMQS25Jug&sig2 =XK8I4TcVOOZYeTlSipOSdA&bvm=bv.50500085,d.Yms [dostęp: 10.08.2013].
 • Tabaszewska-Zajbert E.: Rola kadry kierowniczej w implementacji systemu zarządzania wiedzą, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1148, Organizacja i Zarządzanie z. 53, 2013, s. 88.
 • Walas-Trębacz J., Tyrańska M., Stabryła A.: Koncepcja sformalizowanej struktury organizacyjnej, [w:] Stabryła A. (red), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 17.
 • Zakrzewska-Bielawska A.: Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 1095, Łódź 2011, ss. 181-182, 209.
 • Zakrzewska-Bielawska A.: Organizowanie działalności przedsiębiorstwa, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 254.
 • Zakrzewska-Bielawska A., Trocki M.: Aktywność badawcza doktorantów i habilitantów polskich ośrodków akademickich, [w:] Lachiewicz S., Nogalski B. (red.): Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 133.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171316657
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.